Kansalaisaloite eteni Väestörekisterikeskuksen tarkistuslaskentaan

Jukka Rahkonen ja Pasi Turunen toimittivat paperilla annetut kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukseen tarkistettavaksi. Kuva VRK:n aulasta.

Viime perjantaina 13.11. kansalaisaloitteen vireillepanijat, Jukka Rahkonen ja Pasi Turunen, toimittivat kansalaisaloitteen paperiset kannatuslomakkeet Väestörekisterikeskukseen. Paperisia kannatusilmoituksia oli oman laskennan mukaan 69 026 kappaletta. Kun lukuun lisätään oikeusministeriön kansalaisaloite palvelun nettisivuilla annetut allekirjoitukset, lukemaksi saadaan 107 639 kannatusilmoitusta.

Pakatessamme paperisia kannatusilmoituksia laatikoihin katsoimme sieltä täältä silmämääräisesti täytettyjä lomakkeita ja ne näyttivät lähes poikkeuksetta asianmukaisest täytetyiltä. Nimienkerääjät ovat tehneet huolellista työtä ja ansaitsevat siitä jälleen kiitoksen. Vaikka VRK:n tarkistuksessa tästä huolimatta ilmenisi joitakin hylättyjä kannatusilmoituksia loppulukema joka tapauksessa jäänee selvästi yli 100 000 allekirjoituksen.

Kansalaisaloite etenee seuraavasti

  1. Väestörekisterikeskus antaa noin 2-3 kuukauden sisällä tarkistetun laskelman allekirjoitusten määrästä sekä netissä tehtyjen että paperilomakkeilla annettujen kannatusilmoitusten osalta.
  2. VRK:n tarkistuksen jälkeen kansalaisaloite on toimitettava 6 kk:n sisällä eduskuntaan, joka aloittaa sen käsittelyn.

Saatuamme tarkistuslaskennan tuloksen (kenties tammikuun loppuun mennessä viimeistään) emme suinkaan aio odotella 6 kk aloitteen eduskuntaan toimittamisen kanssa. On tärkeää saada se eteenpäin eduskunnan käsittelyyn hyvissä ajoin. Mutta näistä lakisääteisistä aikamääristä on hyvä olla tietoinen.

Joka tapauksessa joulun aikaa ja vuoden vaihtumista saadaan viettää rauhallisissa merkeissä VRK:n tarkistuksen tulosta odotellessa.

Yhdistystoiminta kehittyy

Samaan aikaan yhdistys kehittää toimintaansa ja sen rakenteita. Yhdistys on nuori. Kuluvan vuoden aikana toiminta on kansalaisaloitteen ympärillä lähtenyt vilkkaasti käyntiin ja paljon on saatu myös aikaan ja olemme voineet osallistua yhteiskunnassa käytävään keskusteluun avioliitosta.

Mutta yhdistys ei ole olemassa ainoastaan kansalaisaloitetta varten. Tarkoitus on luoda edellytyksiä kestävälle ja pitkäjänteiselle työlle miehen ja naisen muodostaman avioliiton ja lasten oikeuksien puolesta.

Pyrkimyksenä on muun muassa sekä kansanedustajien tapaaminen että tavoittaminen asiallisella tiedolla ja koulutyön kehittäminen. Ensin mainitusta vaikuttamisesta esimerkkinä mainittakoon yhdistysedustajiemme tapaaminen oikeusministeri Jari Lindströmin kanssa, josta kerroimme yhdistyksen sivuilla aikaisemmin (kts. tästä).

Lisäksi yhdistyksen edustajat ovat tällä välin osallistuneet kahteen opetussuunnitelmia ja koulutyötä koskevaan seminaariin, joista toinen Saksassa. Näistä on saatu arvokasta tietoa, innostusta sekä suuntaa tulevan toiminnan kehittämiseen. Pyrkimyksenämme on julkaista ensi vuoden puolella kouluissa levitettävää aineistoa, joka valaisee vanhempain- sekä opettajien oikeuksia sekä lasten hyvinvointiin liittyvää materiaalia.

Yhdistyksen toimintaa voi tällä hetkellä tukea liittymällä kannatusjäseneksi (kts. tästä). Yhdistyksellä ei ole palkattuja työntekijöitä, vaan kaikki yhdistysaktiivit toimivat vapaaehtoisesti oman toimensa ohella ilman korvausta. Rahankeräysluvan hankkiminen tulee ajankohtaiseksi ensi vuoden puolella.

Seuraa nettisivujamme (www.aitoavioliitto.fi), jossa julkaisemme jatkuvasti lisää sekä kotimaisten että ulkomaisten kirjoittajien artikkeleita siitä, miksi avioliitto tulee säilyttää miehen ja naisen liittona.

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com