Eurooppalainen kansalaisaloite Äiti, Isä & Lapset on kaikkien ihmisten aloite

Eurooppalainen kansalaisaloite (ECI) Äiti, Isä & Lapset (Mum, Dad & Kids) aloitti virallisen kannatuksien keruun 5. huhtikuuta 2016, kun aloitteen verkkosivu saatiin aukaistua. Kannatuksensa aloitteelle voi ilmaista niin tulostettavalla paperilomakkeella kuin myös verkossa (www.mumdadandkids.eu/fi), johon ensimmäisen kuuden tunnin aikana oli rekisteröitynyt jo 337 nimeä. Suomessa Äiti, Isä & Lapset -aloitetta edustaa Aito avioliitto ry, joka uutisoi aloitteesta 5. huhtikuuta (www.aitoavioliitto.fi).

Kansalaisaloitekampanjan parin ensimmäisen vuorokauden aikana reagoitiin siihen, että viimeiseksi kannatuksien keruupäiväksi oli ilmoitettu 3. huhtikuuta 2017.  Euroopan komissio on rekisteröinyt Äiti, Isä & Lapset– aloitteen 11. joulukuuta 2015. Eurooppalainen kansalaisaloitelaki edellyttää sekundäärilainsäädännön asetuksen N:o 211/2011 mukaisesti vähintään miljoonan kannatuksen keräämistä 12 kuukauden kuluessa kansalaisaloitteen rekisteröinnistä.

Viimeinen kannatusilmoitusten keräyspäivä on siten 10.12.2016. 

Kampanjan aloitus viivästyi aloitteen 11.12.2015 tapahtuneen rekisteröinnin jälkeen teknisten haasteiden vuoksi, minkä tähden elektroninen nimienkerääminen on voitu aloittaa vasta tämän vuoden huhtikuussa.

Elektronisen palvelimen ylläpidosta ja verkkokannatuksien varastoinnista vastaa Euroopan komissio. Kansalaisaloitekomitea onkin toiveikas sen suhteen, että Äiti, Isä & Lapset- kampanja voisi jatkua ensi vuoden huhtikuun puolelle.

Kansalaiskomitean jäsenistö koostuu eurooppalaisista huippujuristeista ja opetusalan henkilöistä sekä pitkän linjan kansalaisvaikuttajista. Sen jäsenet ovat tehneet merkittävän uran mm radion ja television, sekä ihmisoikeusjärjestöjen parissa. Voit tutustua kansalaiskomitean jäseniin tästä: www.mumdadandkids.eu/fi/tietoa-meista

Kansalaisaloitteeseen osallistuvat kaikki Euroopan Unionin jäsenmaat, riippumatta siitä, miten kunkin jäsenmaan lainsäädäntö määrittelee avioliiton ja perheen. Kansalaisaloitteen tarkoitus ei ole kumota yksittäisten jäsenvaltioiden avioliittolakia, vaan se pyrkii lujittamaan Unionin sisäistä demokratiaa estämällä Euroopan Unionin päättäviä elimiä pakottamasta sukupuolineutraalia avioliittolakia kaikkiin jäsenmaihin Brysselin mahtikäskyllä.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen parissa tekevät työtä sadat, taustoiltaan hyvin erilaiset ihmiset. Kyseessä on valtava projekti, joka edellyttää mittavia henkilöresursseja ja erilaista osaamista. Kansalaiskomitea ja jäsenmaiden kampanjakoordinaattorit tapaavat kampanjavuoden aikana toisensa kootakseen yhteen tietotaitoa ja suunnitellakseen kampanjan etenemistä.

Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää ositteeseen aito.avioliitto@gmail.com.

Sarah Rizzo
Aito avioliitto ry
Äiti, Isä & Lapset
–Suomen kampanjakoordinaattori

Kirjoittaja

Pasi Turunen
Tähän tietoja.