Opetushallitus ei tiedä montako sukupuolta ihmisellä on

Opetushallitus lähetti 10.2.2016 vastauskirjeen Aito avioliitto ry:n kirjelmään 6.1.2016joka koskee Opetushallituksen julkaisemaa opasta ”Tasa-arvotyö on taitolaji – Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa”. Aito avioliitto ry on tyytymätön saamaansa vastaukseen ja vaatii OPH:lta lisäselvitystä uudessa kirjelmässä ”Ihmisen sukupuolia on tasan kaksi” 10.4.2016. Linkit noihin kirjelmiin löytyvät jutun lopusta.

Opetushallituksen oppaassa ”Tasa-arvotyö on taitolaji” todetaan asiaa mitenkään perustelematta, että ”…sukupuolia on enemmän kuin kaksi”. Jos sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi, niin niitä olisi vähintään kolme.

Lähettämässään vastauskirjeessä (10.2.2016) OPH ei jostain syystä lainkaan vastannut yksinkertaiseen kysymykseemme ”Mihin tosiasiaan perustuen ihmisen sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi?”. Opettajilla, lapsilla ja lasten vanhemmilla on oikeus saada selvä vastaus tuohon kysymykseen.

Opetushallitus sekoittaa ja samaistaa käsitteiden sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti merkitykset, vaikka ne tarkoittavat aivan eri asioita.

Oppaassa käytetään epäselvää ja harhaanjohtavaa käsitettä ”sukupuolen moninaisuus”, selvittämättä mitä sillä oikeasti tarkoitetaan käytännössä.

Moni oppaassa esitetty asia on ristiriidassa kirjelmässämme esitettyjen asioiden kanssa. Silti vastauskirjeessä ei ilmene, että OPH olisi eri mieltä mistään kirjelmässämme esitetystä asiasta. Oppaassa esiintyvistä selvistä epäkohdista johtuen pyysimme 6.1.2016 kirjelmässämme Opetushallitusta laatimaan oppaasta ensi tilassa uuden, korjatun painoksen, jossa on korjattu kirjelmässämme esitetyt epäkohdat. Opetushallitus ei ottanut vastauskirjeessään minkäänlaista kantaa tuohon pyyntöömme.

Oppaassa olevista epäkohdista voi päätellä, että oppaan validointia ei ole toteutettu asianmukaisesti.

Käsitteellisestä epäselvyydestä johtuen Aito avioliitto ry pitää Opetushallituksen julkaiseman oppaan yhtenä ongelmana sitä, että sen noudattaminen kouluissa ilman selkeitä vastauksia kirjelmämme 10.4.2016 liitteessä oleviin kysymyksiin asettaa opettajat työssään kiusalliseen tilanteeseen: kuinka he vastaavat oppilaille ja vanhemmille noihin kysymyksiin.

Oppaassa oleva väärä tieto voi johtaa käytännössä ikävään tilanteeseen, jossa opettaja, joka opettaa lapsille sukupuolia olevan kaksi ja että kukaan ei voi itse määrittää omaa sukupuoltaan muuksi kuin mitä se todellisuudessa on, voi tulla syytetyksi Opetushallituksen ohjeen vastaisesta opetuksesta.

Aito avioliitto ry on tyytymätön Opetushallitukselta saamaansa puutteelliseen vastauskirjeeseen.

Oppaassa olevasta virheellisestä tiedosta johtuen Aito avioliitto ry toistaa pyyntönsä Opetushallitukselle laatia oppaasta ensi tilassa uusi, korjattu painos, jossa on korjattu kirjelmissämme esille tuomamme epäkohdat.

Osallistumme mielellämme tarvittavien korjausten tekemiseen.

—–

Aito avioliitto ry:n Opetushallitukselle lähettämät kirjelmät kokonaisuudessaan:

Opetushallituksen julkaisema opas:

 

Kirjoittaja

Pasi Turunen
Tähän tietoja.