Oikeusministeri Jari Lindström ja Aito avioliitto ry samaa mieltä avioliittolaista

Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja Jukka Rahkonen, kansanedustaja Antero Laukkanen (KD) sekä yhdistysaktiivi Timo Lehtonen tapasivat oikeusministeri Jari Lindströmin.

Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja Jukka Rahkonen, aktiivijäsen Timo Lehtonen sekä kansanedustaja Antero Laukkanen (KD) tapasivat tänään tiistaina (3.11.) oikeusministeri Jari Lindströmin ja tämän avustajan. Lindström vakuutti, että kansalaisaloite sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamiseksi tullaan käsittelemään täysin samalla tavalla ja vakavuudella kuin Tahdon 2013 -kampanjan aloite. 

Lindström totesi tapaamisessa, että liitännäislakien käsittely ja edistäminen on ollut välttämättömyys tässä tilanteessa, mutta Aito avioliitto -kansalaisaloite toteutuessaan voi kumota nyt kaavaillut lakimuutokset.

Nyt valmistelussa olevat liitännäislait ovat vain jäävuoren huippu. Kaikkiaan lakimuutos tulisi vaikuttamaan suoraan tai välillisesti yli 200 muuhun lakiin ja asetukseen. Suurin osa näiden muutosten edellyttämästä valmistelusta voidaan kokonaan välttää, mikäli Aito avioliitto -kansalaisaloite saadaan käsittelyyn ensi syksyyn 2016 mennessä.

Oikeusministeri Jari Lindström totesi Aito avioliitto ry:n edustajille, että ”Perussuomalaisten puolueen kanta avioliittolakiin ei ole muuttunut”. Puolue on perinteisen avioliiton kannalla ja haluaa säilyttää avioliiton vain miehen ja naisen välisenä liittona.

Aito avioliitto -yhdistyksen edustajat korostivat oikeusministerille, että avioliittolain muutoksessa on pohjimmiltaan kyse lasten ihmisoikeuksista ja siitä, ettei isyyttä ja äitiyttä mitätöidä Suomen lainsäädännössä korvaamalla niitä pelkällä juridisella vanhemmuudella. Kyse olisi erittäin radikaalista muutoksesta lainsäädännössä, jolla pitkällä tähtäimellä olisi vakavia seurauksia perheiden ja lasten tulevaisuudelle.

Kansalaisaloitejärjestelmä uudistuksen tarpeessa?

Tapaamisessa keskusteltiin myös kansalaisaloitejärjestelmän saamasta kritiikistä.

Oikeusministeri piti kansalaisaloitetta avioliittolain muutoksista erityisenä tapauksena. Vastaavaa aihetta, joka herättää yhtä paljon tunteita ja jakaa koko kansan suunnilleen puoliksi, tuskin helposti löytyy.

Nykyisessä järjestelmässä on puutteita, koska vain muutoksia voi ehdottaa ja muutosta vastaan ei voi äänestää. Nykyinen järjestelmä jo lähtökohtaisestikin tukee vain lainsäädännön muuttamista eikä hyvien ja toimivien lakien säilyttämistä, vaikka muutoksen takana olisi vain pieni vähemmistö ja lain säilyttämisen kannalla suuri enemmistö. Silloin ainoa vaihtoehto oikeudenmukaiseen käsittelyyn on vasta-aloite.

Oikeusministeri Lindströmin mukaan järjestelmää tullaan kehittämään ja kehitysideoita on jo ryhdytty työstämään.

Maltillisuutta puheenvuoroihin

Eduskuntakäsittelyihin oikeusministeri toivoi lisää maltillisia ja asiapitoisia puheenvuoroja. Samaa asiapitoista linjaa hän toivoi myös viesteihin, joita kansanedustajille ja muille päättäjille lähetetään. ”Saarnaaminen ja paatoksella kirjoitetut viestit eivät auta yhteistä asiaamme”, Lindström ohjeisti. Tästä kaikki keskustelijat olivat täysin yhtä mieltä ja samaa linjaa Aito avioliitto ry on omassa viestinnässään alusta lähtien toteuttanut.

Dokumentoitua tietoa

Rahkosen ja Lehtosen mukaan tärkeintä on, että päättäjillä on riittävä tieto siitä, mistä lakimuutoksessa todella on kyse: Isyyden ja äitiyden mitätöimisestä, eikä tasa-arvosta, jolla muutosta on harhaanjohtavasti markkinoitu. Aito avioliitto ry luovuttikin tapaamisessa oikeusministeri Lindströmille ja hänen avustajilleen tiiviin dokumentti- ja aineistopaketin, jossa valaistiin muun muassa sitä kuinka Tahdon2013 kansalaisaloitteen läpimenossa marraskuussa 2014 ei noudatettu hyvää lainvalmistelutapaa. Luovutettuun aineistoon sisältyi myös tuoreinta tietoa samaa sukupuolta olevien parien lapsista tehdyistä tutkimuksista ja siitä kuinka miehen ja naisen muodostama ehyt avioliitto on edelleen lapsen kehityksen kannalta kaikkein optimaalisin perherakenne.

Aito avioliitto ry kiittää kansanedustaja Antero Laukkasta (KD)  tapaamisen järjestämisestä oikeusministeri Lindströmin kanssa.

Aito avioliitto -kansalaisaloite avioliiton säilyttämiseksi miehen ja naisen liittona laissa toimitetaan lähiaikoina tarkistettavaksi väestörekisterikeskukseen, joka antaa kahden kuukauden sisällä virallisen loppulaskelman allekirjoitusten määrästä. Tämän jälkeen kansalaisaloite toimitetaan eduskuntaan, jossa sen käsittely voi alkaa.

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com