Milloin Aito avioliitto -kansalaisaloite toimitetaan eduskuntaan?

Kansalaisaloitetta avioliiton säilyttämiseksi miehen ja naisen liittona (1175) ei vielä ole toimitettu eduskuntaan. Kansalaisaloitelain mukaan aloitteet on toimitettava eduskuntaan (puhemiehelle) 6kk sen jälkeen, kun Väestörekisterikeskus (VRK) on antanut nimienkeräyksestä suoritetun tarkistuslaskelman tuloksen aloitteen vireillepanijoille tiedoksi.

Tässä tapauksessa VRK antoi tämän tiedon 3.2.2016. Tarkistuslaskennan mukainen hyväksyttyjen nimien määrä oli 106 195, hylättyjen kannatusilmoitusten määrän ollessa erittäin pieni (1.9 %), niin pieni, että VRK:n antamassa tiedonannossakin hylättyjen allekirjoitusten vähäisyyteen kiinnitettiin erikseen huomiota.

Mielestäni se on hieno osoitus siitä tarkkuudesta, jolla lukemattomat vapaaehtoiset keräsivät nimiä ympäri Suomen, joten kiitos siitä kaikille ihanille ja ahkerille vapaaehtoisille.

Mistä johtuu odottelu?

Odottelu eduskuntaan toimittamisen kanssa johtuu siitä, että olemme kansalaisaloitteen vireillepanijoina Jukka-Pekka Rahkosen kanssa miettineet ja keskustelleet siitä, mikä olisi paras hetki toimittaa aloite eduskuntaan (ottaen huomioon, että aikaa lain mukaan on 6kk)  sekä kyselleet ja kuunnelleet eri asiantuntijoilta vinkkejä käsittelyyn vaikuttavista tekijöistä.

Pieni odottelu on myös antanut mahdollisuuden erilaiseen vaikuttamistyöhön eduskunnan suunnalla, jollainen projekti oli vaikkapa kaikille kansanedustajille kustantajan lahjana  Tapio Puolimatkan kirjan vieminen (14.3.) eduskuntaan kaikille kansanedustajille. Kirjan mukana edustajille kirjoittamamme kirje on luettavissa tästä linkistä.

Kansalaisaloite avioliiton säilyttämiseksi tullaan toimittamaan eduskuntaan ennen eduskunnan kesälomalle siirtymistä.

Kiitos kärsivällisyydestä

Ymmärrettävästi kansalaisaloitteen toimittamista koskeva ”radiohiljaisuus” on aikaansaanut turhautunutta epätietoisuutta ja hiukan hämmennystä ja sitä pahoittelemme. Olisi pitänyt aikaisemmin hiukan valottaa missä mennään.

Erityisesti monia tapaamiani henkilöitä on hämmentänyt avioliittolain muutosta koskevien liitännäislakien käsittely eduskunnassa ja niihin liittyvät presidentin allekirjoitukset, joista on uutisoitu suurin otsikoin ikään kuin sukupuolineutraalin avioliittolain kohtalo niissä olisi peruuttamattomasti ratkennut ja kansalaisaloitteemme sivuutettu tai käsitelty kaikessa hiljaisuudessa. Nämä mielikuvat eivät kuitenkaan pidä paikkaansa.

Kansalaisaloitetta avioliiton säilyttämiseksi miehen ja naisen liittona ei ole vielä käsitelty eduskunnassa lainkaan. Se toimitetaan eduskunnan puhemiehelle ennen eduskunnan kesälomia ja etenee sitten lakivaliokunnan käsiteltäväksi. Presidentin allekirjoitus sukupuolineutraalin avioliittolain edellyttämien lakimuutosten osalta ei merkitse, että kansalaisaloitteemme olisi sivuutettu eduskunnassa.

Tiedotamme heti kun on enemmän konkreettista tiedotettavaa aloitteen etenemisen tiimoilta.

Kannattaa seurata Aito avioliitto -yhdistyksen nettisivuja osoitteessa www.aitoavioliitto.fi

Pasi Turunen
Kansalaisaloitteen 2. vireillepanija

(Juttu on päivitetty 30.4.)

Kirjoittaja

Pasi Turunen
Tähän tietoja.