Modig ei ymmärrä mistä aidossa on kyse.

Kuva: iStockphoto

”Aloitteen tekijöiden mukaan ainoa aito perhe on miehen ja naisen ”eheä” perhe,” kirjoitti vasemmiston kansanedustaja Silvia Modig blogissaan 8.9.2016. Modig sai kimmokkeen tekstiinsä turhauduttuaan eduskunnan lähetekeskustelusta, jota olin itsekin seuraamassa eduskunnan lehterillä.

Modigin blogi vilisee kuitenkin siinä määrin kummallisia luonnehdintoja ja suoranaisia asiavirheitä, että yhtenä aloitteen tekijänä joudun huomauttamaan Modigille suorastaan sisälukutaidon valitettavasta puutteesta.

Ensimmäisen kappaleen luonnehdinta aloitteen sisällöstä ei voisi juurikaan olla totuudenvastaisempi. Yksinhuoltajuus ei täytä avioliiton määritelmää edes esitetyssä avioliittolain muutoksessa, jossa avioliiton miehen ja naisen asemesta katsotaan muodostuvan kahdesta henkilöstä. Kumpikaan avioliittolaki ei siis ota kantaa yksinhuoltajuuteen tai yksinhuoltajaperheen aitouteen millään tavalla.

Kansalaisaloitteessa ei esitetä, että ainoa aito perhe on miehen ja naisen muodostama eheä perhe. Samoin siinä ei esitetä, kuten Modig väittää, että ”ainoastaan miehen ja naisen avioliiton kautta voidaan luoda onnellinen perhe” tai että adoptio- ja sijaisperheet eivät olisi aitoja ja arvokkaita. Tällainen vääristely vaatii suoranaista lahjakkuutta.

Kansalaisaloite ei ota kantaa onnellisen perheen edellytyksiin, vaan avioliittolakiin ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Monien muiden aito avioliitto -kansalaisaloitteen kriitikoiden tapaan Modigin keskeinen ongelma on siinä, että hän ei näytä ymmärtävän käsitteiden avioliitto ja perhe eroa, vaan sotkee ne toisiinsa ja ryhtyy sitten maalailemaan tarkoitusperiinsä soveltuvia mielikuvia aloitteesta ja sen laatijoista. Avioliitto ja perhe eivät ole keskenään täysin identtisiä käsitteellisesti. Kaikki avioliitot muodostavat perheen, mutta kaikki perheet eivät muodosta avioliittoa. Tietysti adoptio- ja kasvattiperheet ovat aitoja ja arvokkaita ja sikäli kun ne rakentuvat miehen ja naisen välisen avioliiton varaan, ne ovat aitoja avioliittoja.

Sateenkaariperheetkin ovat perheitä ja niissä oleville lapsille arvokkaita, mutta ne eivät ole avioliittoja. Näissä perheissä olevilla lapsilla ei kuitenkaan voi legitiimisti perustella avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi, niin kuin ei maassamme olevilla polyamoristen perheillä ja niissä olevilla lapsilla voi perustella avioliittolain lukumääräkriteerin laajentamista kahdesta kumppanista useampaan.

Avioliittolaki ottaa kantaa vain siihen mikä on avioliitto, ei siihen mikä tekee siitä eheän, onnistuneen tai onnellisen. Avioliitto miehen ja naisen liittona ei rajaa perheen käsitettä tai aitoutta, ainoastaan avioliiton.

Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta kaikki kuviteltavissa olevat yhteiselämän muodot eivät voi olla avioliittoja. Muutoinhan avioliitolla ei olisi mitään merkityssisältöä. Avioliittolaki on tasa-arvoinen vaikka se ei sulkisi sisäänsä kaikkia kuviteltavissa olevia yhteiselämän muotoja.

Keskustelu aiheesta on vaikeaa ilmankin, että sitä entisestään vaikeutetaan esittämällä värikkäitä tunteisiin vetoavia, mutta totuudenvastaisia luonnehdintoja aloitteesta tai sen laatijoiden kuvitteellisista näkemyksistä eri perhemuotoja kohtaan.

Suosittelen Modigille ja muillekin ihan oikeasti paneutumista kansalaisaloitteen 1175 tekstiin ajatuksella ja huolella. Se löytyy edelleen Kansalaisaloite.fi sivustolta Silloin löydämme hedelmällisen kriittisen keskusteluyhteyden, kun molemmat osapuolet puhuvat samasta asiasta. Olettaen, että tällainen keskustelu avioliittolain uudistajia aidosti kiinnostaa.

Pasi Turunen
Aito avioliitto -aloitteen 2. vireillepanija

PS: Aito avioliitto -aloitteesta käydään kansalaiskuuleminen lakivaliokunnassa torstaina 27.10. klo 10-11.30. Tilaisuutta voi seurata suorana eduskunnan verkkosivuilta. Lakivaliokunta kuulee aloitteen vireillepanijoiden lisäksi heitä edustavia asiantuntijoita.

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com