Pyyntö eriytetyn päivähoidon järjestämisestä -lomake

Useat vanhemmat ovat olleet yhteydessä meihin tiedustellakseen, miten he voivat vaikuttaa lapselleen annettavaan varhaiskasvatukseen. Monet isät ja äidit ovat huolestuneita uudesta sukupuolten tasa-arvomääritelmästä ja ”sukupuolen moninaisuus”- käsitteestä.

Yhdistyksen vanhempain- ja koulutyöryhmä on laatinut lomakkeen, joka on suunnattu päiväkoti-ikäisten lasten vanhempien käytettäväksi. ’Pyyntö eriytetyn päivähoidon järjestämisestä’ löytyy yhdistyksen sivulta kohdasta Materiaalit. Lomake on tulostettavassa muodossa.

Jokaisella perheellä on oikeus omaan vakaumukseensa, sen harjoittamiseen ja sen välittämiseen tulevalle polvelle. Erheelliseen ja harhaanjohtavaan sukupuolikäsityksen opettamiseen omalle lapselle ei tarvitse alistua.

’Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu’ (YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus; art. 26, §3)

Lasta ei myöskään saa syrjiä sen perusteella, että hänen vanhempansa opettavat lapselle avioliiton olevan naisen ja miehen välinen liitto. Kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen, riippumatta vanhempien uskonnosta tai vakaumuksesta.

’ Tavoitteena on antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa’. (Varhaiskasvatuslaki 8/2015)

’Pyyntö eriytetyn päivähoidon järjestämisestä’– lomakkeen voi tulostaa sekä täyttää ja luovuttaa lapsen lastentarhanopettajalle tai päiväkodin johtajalle siinä vaiheessa, jolloin lapsen hoitoa suunnitellaan esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä.