Tuhkakeskiviikon aatoksia

Kuva: Freeimages.com

Suomessa astui 1.3 tuhkakeskiviikkona voimaan avioliittolain muutos, jota sateenkaariliike ajoi tietoisesti vuosikausia vedoten sen omaan käsitykseen tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Rekisteröity parisuhdelaki oli vain väliporras korkeamman tavoitteen saavuttamiseksi, vaikka se aikanaan kiistettiin. Sateenkaariliikkeelle ei siis riittänyt samat oikeudet rekisteröidyn parisuhdelain turvaamana, vaan se halusi mullistaa koko avioliittoinstituution palvelemaan omaa agendaansa. Sukupuolineutraaliin ideologiaan ei klassinen avioliittokäsitys istu ja siksi se piti poistaa lainsäädännöstä.

Avioliittolain muutos tarkoittaa sitä, että avioliiton statuksen voi saada nyt kaksi naista, kaksi miestä tai mies ja nainen. Sukupuoliperuste on näin purettu avioliittolaista. Tämä ei kuitenkaan jää tähän, vaan pelinappuloita liikutellaan jo pelilaudalla. Taistelu avioliitosta jatkuu edelleen ja se on nyt siirtynyt yhä vahvemmin eduskunnasta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisälle. Kotkan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti, ettei Kotkan kirkoissa järjestetä samaa sukupuolta oleville aviopareille rukoushetkiä. Ihailen sitä, että Kotkassa on vahvaa selkärankaa pitää kiinni oikeudesta vakaumukseen. Seta ry:n edustaja sen sijaan pitää Kotkan kirkkoneuvoston päätöstä ”surullisena ja syrjivänä”. Seta ry ei kunnioita uskonnollisen toimijan, tässä tapauksessa Kotkan ev.lut seurakunnan oikeuttaa määrittää itse toimintapoja kirkon virallisen avioliittokäsityksen pohjalta suhteessa samaa sukupuolta olevien liittoihin eikä edes yritä ymmärtää päätöksen perusteita. Yle hengittää yhtä lailla Kotkan seurakunnan niskaan ja propagoi Kotkan kirkkoneuvoston päätöstä vastaan. http://yle.fi/uutiset/3-9481738 Yle jatkaa jahtiaan ja tänään oli vuorossa Kainuun seurakunnat ja jälleen Setan edustajaa on pyydetty arvioimaan uskonnollisen toimijan oikeutusta pitäytyä omaan avioliittokäsitykseensä (!) http://yle.fi/uutiset/3-9481848

Kristillisen seurakunnan halu pidättäytyä sukupuolineutraalista avioliittokäsityksestä saa pahan katseen Setan ja Ylen suunnalta. Seta ry niin kuin verovaroin kustannettu Yle ylpeästi esittää, että on kyseenalaista ja suoranaista syrjintää, jos uskonnollinen taho ei edistä sukupuolineutraalia avioliittokäsitystä. On ala-arvoista nostaa yksittäisiä seurakuntia tikunnokkaan sen tähden, että niissä ei avioliittoa ja samaa sukupuolta olevien parisuhdetta nähdä yhtenä ja samana asiana.

Avioliittolain muutoksen voimaantulo ajaa kirkon ahtaalle, kuten jokainen voi huomata. Tällä hetkellä kovasti yritetään saada kirkon väki moitteiden ja syytösten avulla hylkäämään oma vankka perustansa ja omaksumaan,uusi sukupuolineutraali käsitys avioliitosta. Demokratiaan ja uskonnonvapauteen kuuluu oikeus ilmaista käsityksensä avioliitosta ja toimia sen pohjalta. Tätä toivoisin Seta ry:n ja mediankin kunnioittavan. Ja vieläpä ilman jokaisen naisen ja miehen välistä avioliittoa kannattavan henkilön tai tahon ripustamista häpeäpaaluun.

On erikoista, etteivät sateenkaariliikkeen edustajat ole vieläkään tyytyväisiä, vaan vuolaasti lehdestä toiseen osoitellaan kirkkoon syyttävällä sormella. ”Minä tahdon, kirkko ei.” Otsikko sanoo kaiken oleellisen, voit jättää jutun lukemattakin.
http://www.iltalehti.fi/uutiset/201702282200078215_uu.shtml

Sateenkaariliikkeen seuraava tavoite on saada voimaan lukumääräneutraali avioliittolaki, kirkon avioliittokäsityksen muuttamisen lisäksi. Seta ry on lähtenyt sitä jo melko avoimesti edistämään. Seta ry nimittäin hyväksyi tammikuussa 2017 jäsenjärjestökseen Polyamoria-monisuhteisuusyhdistyksen.

”Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta polyamoriasta, karsia siihen kohdistuvia ennakkoluuloja ja saada sille vastaavalla tavalla tunnustettu laillinen ja yhteiskunnallinen asema kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. http://polyamoria.fi/yleinen/polyamoria-monisuhteisuusyhdistys-hyvaksyttiin-seta-ryn-jasenjarjestoksi/

Sanan- ja ilmaisunvapauden nojalla totean tähän siunatuksi lopuksi, että minulle ja hyvin monelle muulle suomalaiselle aito avioliitto on edelleen vain (yhden) naisen ja (yhden) miehen välinen avioliitto. Se on jotain, mitä ei yksikään poliitikko, sateenkaariaktivisti tai media voi muuksi muuttaa, sillä se on luonnollinen instituutio.

Avioliiton näkeminen vain naisen ja miehen välisenä liittona ei ole vastoin perustuslakia tai ihmisoikeuksia.Tätä kantaa ei siis tarvitse kenenkään piilotella tai hävetä. Aito avioliitto ry jatkaa työtä sen eteen, että Suomessa saisi ilman painostusta ja kenenkään estämättä sitoutua ns. klassiseen avioliittokäsitykseen. Työ ei ole vähenemään päin. Ei ole syytä perääntyä, luovuttaa tai lannistua vaan rohkeasti on pidettävä esillä tosiasioita avioliitosta ja lapsen oikeuksista.

Totuus voittaa aina lopulta!

Aidon avioliiton, sanan- ja uskonnonvapauden puolesta,
Susanna Koivula/ Aito avioliitto ry