Yle, sukupuoliroolit ja Aito avioliitto ry

Yle 12.9.2018 uutisoi koulujen opetussuunnitelmasta ja sukupuolirooleista otsikolla:

”Eläköön feminiiniset pojat, machotytöt ja kaikki siltä väliltä” – koulut purkavat nyt vanhoja sukupuolirooleja, eikä se miellytä aivan kaikkia

Uusi opetussuunnitelma velvoittaa koulut antamaan opetusta ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Se on lisännyt Setan koulutusten kysyntää, mutta herättää myös vastustusta.”

Luin uutisen erityisellä mielenkiinnolla, koska jutun toimittaja oli lähestynyt Aito avioliitto -yhdistystä pyytämällä kommettia tekeillä olevaan artikkeliin. En nyt liioittele kertomalla, että olisin hämmästänyt artikkelin luettuani (en ollut), kun huomasin, ettei siinä oltu huomioitu lainkaan vastaustani. Artikkelissa sensijaan väitettiin virheellisesti ”Aito avioliitto ry:n kaltaisten Seta-vastustajien” näkevän ongelmallisina puheet feminiinisistä pojista ja machotytöistä.

Seta ry:n edustajalta kysyttiin: ”Entä kieltäisittekö esimerkiksi ”poikamaisista” harrastuksista pitävää ja tytöistä kiinnostunutta poikaa olemasta sitä mitä on?
– Ei missään nimessä. Eläköön machopojat ja eläköön feminiiniset tytöt. Mutta eläköön myös feminiiniset pojat ja machotytöt. Ja kaikki siltä väliltä.Aito avioliitto -yhdistyksen kaltaisten Seta-vastustajien mukaan tällainen puhe vain lisää nuorten hämmennystä omasta sukupuoli-identiteetistään. Setan mukaan asia on päin vastoin.”

Yle korjasi uutistaan oikaisupyyntöni pohjalta. Nyt uutisessa lukee: ”Aito avioliitto -yhdistyksen kaltaisten Seta-vastustajien mukaan puhe siitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi, vain lisää nuorten hämmennystä omasta sukupuoli-identiteetistään. Setan mukaan asia on päin vastoin. ”

Näen hyödylliseksi laittaa oikaisupyynnön tähän julkisesti luettavaksi, koska se avaa yhdistyksen kantaa sukupuolirooleihin liittyen.

 

Hei,
Pyydän oikaisemaan pikaisesti uutisessa esiintyvän väärän väitteen, joka on täysin perusteluja vailla.
Artikkelissa väitetään, että Aito avioliitto ry:n mukaan puhe feminiinisistä pojista tai machotytöistä hämmentäisi oppilaita.
Näin yhdistys ei ole missään todennut. Päinvastoin olemme korostaneet sitä, että tilaa on oltava erilaisille tytöille ja pojille.

https://yle.fi/uutiset/3-10393944”Entä kieltäisittekö esimerkiksi ”poikamaisista” harrastuksista pitävää ja tytöistä kiinnostunutta poikaa olemasta sitä mitä on?– Ei missään nimessä. Eläköön machopojat ja eläköön feminiiniset tytöt. Mutta eläköön myös feminiiniset pojat ja machotytöt. Ja kaikki siltä väliltä. Aito avioliitto -yhdistyksen kaltaisten Seta-vastustajien mukaan tällainen puhe vain lisää nuorten hämmennystä omasta sukupuoli-identiteetistään. Setan mukaan asia on päin vastoin.”

Aito avioliitto ry näkee, että puheet siitä, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi tai että sukupuolen voisi itse valita, lisäävät nuorten hämmennystä koskien sukupuoli-identiteettiä. Aito avioliitto ry korostaa useissa artikkeleissa, Aito avioliitto -radio-ohjelmissa ja kouluille suunnatussa kouluesitteessä tätä:
On erilaisia tyttöjä ja poikia ja jokainen saa olla sellainen tyttö tai sellainen poika kuin on.

Kouluesitteessämme:
”Oppaassa (Tasa-arvotyö on taitolaji) vääristetään käsite moninainen selittämällä, että sukupuoli on monia (enemmän kuin kaksi). Opas korostaa, että jokaisella, myös lapsella, on oikeus itse määritellä sukupuolensa sen mukaan, mitä hän kokee tai tuntee olevansa. ymmärrän sukupuolen moninaisuuden eri tavalla. Koululuokassa on runsaasti moninaisuutta, mitä esiintyy niin tyttöjen kuin poikien keskuudessa. On hyvin monenlaisia tyttöjä rauhallisista nukeista pitävistä railakkaisiin poikien kanssa jalkapalloa pelaaviin ja puissa kiipeileviin hurjapäihin ja hyvin monenlaisia poikia herkistä vilkkaisiin ja rohkeisiin seikkailijoihin”, Tepora kirjoittaa.”

Terv. Susanna Koivula, Aito avioliitto ry

 

On harmillista, että Ylen artikkelissa ei tuoda esille vanhempien oikeuksia ja sitä, että Opetushallituksen pääjohtaja on kesällä 2018 selkiyttänyt linjausta sukupuolen moninaisuus-käsitteen velvoittavuudesta.

 

Tässä kommenttini Ylen toimittajalle, artikkelin tekovaiheessa.

”Kiitos yhteydenotosta!

Kriittiset äänenpainot koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatuksen sisällöstä tulee avoimin mielin kuulla Opetushallituksessa. Olen kuullut monilta oppilaiden vanhemmilta, ettei koulun opetus sukupuolesta vastaa kodin näkemyksiä eikä se perustu yksin tietoon. Kouluissa on opetettu sukupuolen moninaisuus-aatetta,mikä kiistää sukupuolen biologisen perustan ja minkä pohjalta opetetaan, että olisi mahdollista valita oma sukupuoli.
Aito avioliitto ry pitääkin tärkeänä, että sukupuolesta opetetaan tiedon pohjalta ja että koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatuksessa kunnioitetaan vanhempien oikeutta kasvattaa lapsiaan oman vakaumuksensä pohjalta. Tyttöjen kasvua naisiksi ja poikien kasvua miehiksi tulee koulun taholta tukea. Vanhemmat toivovat lapsilleen kasvurauhaa, jotta sukupuoli-identiteetin kehitys saisi edetä häiriöittä.Sukupuolen moninaisuus-ideologia nostattaa epäilyksiä omasta sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä.Sukupuoli-identiteettiin liittyvä oireilu on lisääntynyt nuorilla, erityisesti tytöillä,mihin tulee suhtautua vakavasti.

”Nuorten tyttöjen transsukupuolisuustutkimukset ovat moninkertaistuneet
Valtaosa alaikäisistä transtutkimuksiin hakeutuneista on tytöiksi syntyneitä. Lähetteiden määrä on kuudessa vuodessa nelinkertaistunut.” https://yle.fi/uutiset/3-9418337

Aito avioliitto ry on käynyt kirjeenvaihtoa Opetushallituksen kanssa Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaasta ja pyytänyt selkiyttämään käsitteitä (mm. sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti). Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen 29.6.2018 kirjallisessa vastauksessaan yhdistykselle: ”Sukupuolen moninaisuus-käsite ei sisälly opetussuunnitelman perusteiden eri oppiaineiden tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä määrääviin osiin.” ja ”Tasa-arvo on taitolaji-opas on tarkoitettu kouluille tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyön tueksi, se ei sisällä velvoittavia määräyksiä.”

Sukupuolen moninaisuus-käsitettä ei tarvitse kouluissa käyttää. 

Perusopetuslain 3 §:n mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Lasten vanhemmilla on oikeus varmistaa lapselleen oman vakaumuksensa mukainen kasvatus ja opetus (Euroopan ihmisoikeussopimus 1 lisäpöytäkirja 2 artikla). Lapsen vanhemmalla on päävastuu lapsen kasvatuksesta. 

Seksuaalioikeuksista puhuttaessa pitää muistaa, ettei seksuaalioikeudet täytä perus- tai ihmisoikeuksien määritelmää; ne eivät ole perustuslaissa tai kansainvälisissä ihmisoikeuksissa turvattuja oikeuksia.

Oppilaalla ei ole velvoitetta osallistua Seta ry:n aatteelliseen seksuaali- ja sukupuolikasvatukseen. Koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatus voidaan järjestää ilman ulkopuolista tahoakin. Vanhempi voi ilmaista koululle kantansa esimerkiksi Aito avioliitto -yhdistyksen peruskoululomakkeella ”Vanhempien kannanotto koulujen sukupuoliopetukseen.”

Koulujen opetuksessa tulisi näkyä myös aito moniarvoisuus, esimerkiksi lukuisat suomalaiset näkevät avioliiton edelleen vain miehen ja naisen välisenä liittona, eikä siinä ole mitään epätavallista tai pahaa. Koulujen perhettä koskevassa opetuksessa tulisi aina myös tuoda esille tutkimustietoon perustuen, että lapsen paras lähtökohta on kasvaa oman äitinsä ja isänsä muodostamassa ehyessä avioliitossa. Oppilaiden etu on saada tietää, millainen perhemuoto turvaa parhaiten lapsen oikeudet.

Ystävällisin terveisin Susanna Koivula
Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja”

 

Emme ole siis huolissamme pinkkiin pukeutuvista pojista, kutovista kundeista tai taistelulajeja harrastavista tytöistä.Koulujen sukupuolta koskevassa opetuksessa mennään metsään, jos tieto vaihdetaan ideologiaan. Sukupuoli on ihmisen biologinen, muuttumaton ominaisuus. Se on fakta, jota kouluissa ei voi eikä saa ohittaa.

Aito avioliitto ry ei ole jokin hyvän vastustaja, kuten Setan vastustajaksi maalaamisella yritetään viestiä lukijalle.Seta ry:n sukupuolikäsityksen kriittinen tarkastelu ei ole ilkeämielistä vastustamista, vaan vastuullista toimintaa. Ei ole yhdentekevää,mitä kouluissa opetetaan sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä.Koulujen henkilökunnan ja vanhempien kannattaa olla kärryillä siitä, mitä sateenkaariliikkeen edustajat kiusaamisen ehkäisyn ja erilaisuuden nimissä haluavat myydä oppilaille. Lapsen sisäistä eheyttä ei saa rikkoa ”hyvillä aikomuksilla”.

Aito avioliitto ry suhtautuu kriittisesti sellaisiin kouluvierailutunteihin, joissa kyseenalaistetaan biologiaan perustuva sukupuolikäsitys. Sukupuoli ei ole ihmisen sisäisen kokemuksen tai sosiaalisen ympäristön muokkaama ominaisuus. Yhä useammat oppilaat ovat hämmentyineitä siitä, ovatko he tyttöjä vai poikia, vai kenties jotain aivan muuta.

Aiemmin itsestäänselvästä asiasta, sukupuolesta, tehdään kouluissa valtava numero. Nykyään pitää ihan ”kouluttaa” opettajia ja oppilaita ”ymmärtämään” mikä on sukupuoli.. niin hullunkuriseksi on tämä aika mennyt.

Susanna Koivula
Aito avioliitto ry, pj

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää lapsen oikeutta tuntea sekä isänsä että äitinsä ja olla heidän hoidettavanaan koko lapsuusaikansa mikäli mahdollista.
Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli-
identiteetin kehittymistä siten, että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvuanaiseksi tuetaan vahvistamalla sukupuolten luontaista erilaisuutta, sekä turvaamalla lapselle myös adoptiotilanteessa perhemalli, jossa lapsella on sekä isä että äiti.