Uudet tuulet

Aito avioliitto ry:n uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Sarah Rizzo, joka on aiemmin toiminut yhtenä yhdistyksen tiedottajista, kuten myös EU -aloitteen ”Äiti, isä ja lapset” Suomen koordinaattorina. Kiitämme edellistä varapuheenjohtajaa, Harri Saastamoista kuluneesta vuodesta. Aito avioliitto ry:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Susanna Koivula.

Avioliittolain muutos ei muuta yhdistyksen näkemystä siitä, että aito avioliitto on vain yhden naisen ja yhden miehen välinen liitto. Sukupuolineutraalit liitot ovat jotain muuta. Pidämme tulevinakin päivinä esillä aidon avioliiton ainutlaatuisuutta ja sen myönteisiä vaikutuksia yksilöille ja yhteiskunnalle. Yhdistyksen toiminta painottuu tulevaisuudessa entistäkin enemmän koulutyöhön sekä sanan- ja ilmaisunvapauden edistämiseen avioliittoa ja sukupuolta koskettavissa asioissa. Vielä ehdit myös allekirjoittamaan Äiti, isä ja lapset -aloitteen, jolla pyritään edistämään naisen ja miehen välistä avioliittoa selkeine käsitteineen EU:ssa.

Aito avioliitto -yhdistys kannustaa kuntavaaliehdokkaita toimimaan terveen ja tietopohjaisen sukupuolikäsityksen hyväksi kuntatasolla. Helsingissä keisarin uusista vaatteista iloitaan ensimmäisten joukossa, joten siellä vasta työtä riittääkin. Voisi aloittaa vaikka kertomalla, ettei mitään kolmatta sukupuolta ole olemassakaan. Identiteettivähemmistöön kuuluvien palveleminen kirjastoissa ei velvoita koko sukupuolikäsityksen uudelleen rukkaamista. (http://www.lansivayla.fi/artikkeli/494709-nyt-se-virallista-kolmas-sukupuoli-tuli-kirjastoihin-myos-sukupuolineutraalit

Haluamme yhdistyksenä myös tukea Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimijoita säilyttämään virallisen avioliittokantansa (avioliitto on vain naisen ja miehen välinen liitto) vastustuksesta huolimatta. Naisen ja miehen välinen avioliitto ei ole kirkolle häpeäksi, vaan kunniaksi.

Aito avioliitto ry teki upean vapaaehtoisjoukon voimin kaksi ensimmäistä toimintavuottaan hartiavoimin työtä, jotta avioliittolain muutos kumottaisiin kansalaisaloitteen kautta. Aloitteen pääsy eduskunnan äänestykseen oli vastoin monien odotuksia. Aloite-kampanjan kautta saimme tuotua esille aidon avioliiton perusteita ja rohkaisimme ihmisiä toimimaan naisen ja miehen välisen avioliitto-instituution parhaaksi. Nyt on aika siirtää katse kampanjoinnista yhdistyksen tarkoituksen kokonaisvaltaiseen toteuttamiseen:

”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää lapsen oikeutta tuntea sekä isänsä että äitinsä ja olla heidän hoidettavanaan koko lapsuusaikansa mikäli mahdollista. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli-identiteetin kehittymistä siten, että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvua naiseksi tuetaan vahvistamalla sukupuolten luontaista erilaisuutta, sekä turvaamalla lapselle myös adoptiotilanteessa perhemalli, jossa lapsella on sekä isä että äiti.” https://aitoavioliitto.fi/tietoa_meista/

Aito avioliitto ry:n puheenjohtajana iloitsen monista uusista kannattajista, joita yhdistys on saanut muutaman viimeisen viikon aikana ja kutsun mukaan jokaista yhteiseen rintamaan 100-vuotiaan Suomen hyväksi.

-Susanna Koivula