Kansalaisaloite 12978 lasten ja nuorten suojelemiseksi haitalliselta ulkopuoliselta vaikuttamiselta — kasvurauha

Oli ilouutinen, että kansalaisaloite äidin ja isän säilyttämisestä lainsäädännössä menee eduskuntaan. Hienoa, että tuo aloite menee eteenpäin.

Nyt heti perään on ajankohtainen asia tukea toista kansalaisaloitetta, jonka tarkoitus on säätää uusi laki suojelemaan lapsia ja nuoria kodin ulkopuoliselta haitalliselta vaikuttamiselta, joka hämmentää, ahdistaa ja sekoittaa heidän normaalia ajattelua ja aiheuttaa osalle heistä vakavia terveyshaittoja. Kansalaisaloite on saanut nimekseen ”Laki lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksesta – Lapsille ja nuorille on taattava kehitysrauha.

Tämän kansalaisaloitteen 12978 keräysaika päättyy jo kesäkuun 6. päivänä 2024. Lyhyen jäljellä olevan keräysajan vuoksi on tärkeää jokaisen käydä kannattamassa sitä heti.

Kansalaisaloitteen sisältö

Koko tekstin voi lukea ja antaa tukensa sille kansalaisaloitteen kannatussivuilla. Tässä sen johdanto:

  • Seksuaalikasvatuslaki turvaa lapsen ja nuoren perustuslakiin kuuluvat oikeudet ja kehitystason mukaisen itsemääräämisoikeuden. Tarvitaan lainsäädännöllisiä rajoja lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksen toteutumiseksi heidän oikeuksiaan puolustavalla tavalla.
  • Lapsilla ja nuorilla on oikeus kehitysrauhaan, johon kuuluu muun muassa kasvurauha ja kehorauha. Olennaista on, ettei kaikkia elämän osa-alueita seksualisoida.
  • Seksuaalikasvatuslain tarkoituksena on, että seksuaalikasvattajat täyttävät vastuunsa ja velvollisuutensa lasten ja nuorten ohjaamiseksi tasapainoiseen seksuaalisuuteen. Seksuaalikasvatuslailla täsmennetään ja taataan vanhempien ja huoltajien oikeudet, jotka liittyvät lasten ja nuorten seksuaalikasvatukseen päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja vapaa-ajan tahojen järjestämissä tilaisuuksissa.
  • Vanhemmilla ja huoltajilla sekä lapsilla ja nuorilla tulee olla oikeus kieltäytyä Setan ja vastaavien tahojen ideologisesta seksuaalikasvatuksesta. Yksilöllä on oikeus vedota uskontoon, elämänkatsomukseen tai arvoihin pohjautuvaan maailmankuvaan, jos se on ristiriidassa ideologisen seksuaalikasvatuksen kanssa. Ristiriidaton seksuaalikasvatus edesauttaa lapsen ja nuoren tasapainoista kehitystä.
  • Lasten ja nuorten eri ikäkausille ominaisia kehitysvaiheita ei voi ohittaa vetoamalla heidän itsemääräämisoikeuteensa. Lasten ja nuorten kyky itsenäiseen päätöksentekoon ei ole aikuisen tasolla, joten itsemääräämisoikeuden tulee olla heidän kehitystasonsa mukainen.
  • Seksuaalikasvatuslaki antaa selkeät puitteet lasten ja nuorten seksuaalikasvatukselle.

Kansalaisaloitteen on perustanut viisi henkilöä, joiden nimet löytyvät tuon aloitteen lopusta. Kansalaisaloite sisältää lakitekstiehdotuksen.

Laki tulee tarpeeseen

Aina uuden lain säätäminen ei ole perustunut yhteiskunnan etuun tai yksilön suojeluun. Tässä tapauksessa kaavailtu laki toteuttaisi molempia hyviä tavoitteita.

Laki lasten ja nuorten kasvurauhasta tulee akuuttiin tarpeeseen, sillä nykyään lasten mieltä painavat ja sekoittavat aikamme ahdistavat ympäristötekijät. Yksi näistä on viestintä, joka on kasvuiässä oleville kahdellakin tavalla haitallista: Se ei ole ikätasoista, totuudenmukaista eikä sisällöltään kehittävää, vaan aiheuttaa hämmennystä, ahdistusta sekä pahentaa epävarmuutta omasta identiteetistä. Viestintä on usein haitallisesti seksualisoivaa, hämmentävää ja biologisen totuuden vastaista. Ilman mitään ohjailua lapsi käsittää luonnostaan omasta olemuksestaan olevansa tyttö tai poika. Tämä on koko vakaan maailmankuvan ja lapsen kokeman turvallisuden kannalta tärkeä perusasia. On haitallista psyykelle, kun tätä turvallista perustaa aletaan kyseenalaistaa ja selvää asiaa ihmisen luontaisesta olemuksesta sekoittaa. Nykyään haitallinen propaganda kohdistuu jopa pieniin lapsiin. Vai mitä ajatuksia herättää, kun Opetushallituksen suosittelee opettamaan pienille lapsille päiväkodeissa, että joillain pojilla on pimppi tai on mahdollista kasvaa aikuiseksi naiseksi, vaikka olisi syntymässä määritelty pojaksi?

Yksi ongelman vakava esiintymismuoto, jossa nuori alkaa aivan yllättäin oirehtia, on tieteellisesti todennettu ja dokumentoitu. Useimmiten se esiintyy niin, tyttö haluaa muuttua pojaksi, harvemmin toisin päin. Asiasta voi lukea tarkemmin osoitteesta https://rogd.fi ja ongelma näkyy voimakkaana kuormituksen kasvuna lähetejonoissa erikoistutkimuksiin.

Laki puuttuu, haitat kasvavat

Tällä hetkellä Suomessa ei ole erityistä lakia, joka suojaisi lapsia tai nuoria kodin ulkopuolisilta haittavaikutuksilta. Samoin harvassapa on Suomessa ne tahot, jotka olisivat tuoneet ongelman esiin vanhemmille ja antaneet apuvälineitä heille puolustaa lapsiaan haittavaikutuksia vastaan. Ensimmäinen laajempi yritys tähän suuntaan oli vuonna 2016 yksityishenkilön perustama sivusto https://setakielto.fi ja pian sen jälkeen Aito avioliitto ry:n lakiasiantuntijalla teettämät lomakkeet, joilla vanhemmat voivat ilmaista kasvatustahtonsa kouluille ja päiväkodeille. Lomakkeet löytyvät myös ruotsiksi täältä. Suomen kansainväliset sopimukset vahvistavat kiistattomasti vanhempien oikeuden suojella lapsiaan, mutta legaalien seuraamusten puuttuminen väärinkäytöksistä jättää asian liikaa eri instanssien hyvän tahdon varaan ja vanhemmat jäävät liian yksin kamppailemaan.

Tarvitaan uusi laki, joka antaa vahvat lailliset keinot puuttua ongelmiin. Kansanedustajilla eduskunnassa on valta ja välineet puuttua näihin perheen ulkopuolelta tuleviin haittavaikutuksiin uuden lain avulla, jos yhteistä hyvää tahtoa löytyy. Onhan kyseessä ongelmakenttä, joka voi koskettaa kenen tahansa perhettä nykyään puolueeseen katsomatta. On toivottavaa, että kaikki kansanedustajat puolueesta riippumatta sisäistäisivät kyseessä olevan todennettu lääketieteellinen/psykologinen ongelma, vaikka ongelmia aiheuttavan viestinnän yhteydessä nousevat usein esiin tietyn tyyppiset Gender-ideologiaa levittävät järjestöt ja aktivistit.

Terve yhteiskunta on koko kansakunnan etu

Asiallinen ja ikätasoinen lasten ja nuorten opetus on kriittisen tärkeä asia. Lapsiin kohdistuva epäasiallinen vaikuttaminen ja haitallinen viestintä vahingoittaa heidän itsensä lisäksi lopulta koko kansakuntaa. Suomella ei ole varaa mennä yhteiskunnan terveydessä ja väestökehityksessä enää huonompaan suuntaan. Siksi myös toinen idea tämän kansalaisaloitteen lisäksi: Yhteiskunnan tuet järjestöille tulisi miettiä uusiksi yhteiskunnallisen hyödyn ja haitan näkökulmasta. Valtion tukea kannattaisi antaa vain yhteiskunnalle aidosti hyödyllisille järjestöille ja toisaalta ottaa tuki pois haittojen levittämiseen osallistuvilta järjestöiltä.