Yhteiskuntakoe lapsilla? – Professori Tapio Puolimatkan uutuuskirja kaikille kansanedustajille

Professori Tapio Puolimatkan uutuuskirja Yhteiskuntakoe lapsilla? – Tehdäänkö Suomen lapsista sukupuolineutraalin avioliittokokeen koekaniineja (Kuva ja Sana, 2016) toimitettiin tänään (14.3.2016) eduskuntaan kaikille kansanedustajille. Kirjan mukana kansanedustajat saivat Aito avioliitto -kansalaisaloitteen vireillepanijoiden valmistaman oheisen kirjeen ja vetoomuksen:

Arvoisa kansanedustaja,

Allekirjoittaneiden vireille panema kansalaisaloite (1175) avioliiton säilyttämiseksi miehen ja naisen liittona sai 106 195 kannatusilmoitusta ja tulee piakkoin eduskunnan käsittelyyn. Avioliittolain muutos ajettiin eduskunnassa läpi vastoin lakivaliokunnan asiantuntevaa ja huolellista esitystä. Lapsivaikutusten arviointia ei lainvalmistelun yhteydessä tehty, vaikka lapsiasiainvaltuutettukin piti sitä välttämättömänä vedoten Suomen asemaan YK:n lapsenoikeuksien yleissopimuksen sitovana osapuolena:

”Lopuksi muistutamme, että jos kansalaisaloite etenee lainvalmisteluun, on valmistelussa tehtävä nimenomainen lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksen teossa. Myös oikeusministeriö suosittaa arvioinnin tekemistä ohjeissaan.” (Lapsiasianvaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle 2.4.2014)

Miksi lapsen etua ei asetettu ensisijaiseksi lainvalmistelussa? Ilman perusteellista lapsivaikutusten arviointia avioliittolain muutos merkitsee yhteiskuntakokeilua, jonka riskit jäävät lasten kannettaviksi. Tätä väitettä perustellaan valtiotieteen ja kasvatustieteen tohtori Tapio Puolimatkan uutuuskirjassa Yhteiskuntakoe lapsilla? (Kuva ja Sana, 2016) ja toivomme teidän tutustuvan kirjan antiin avoimella mielellä.

”Avioliiton tarkoituksena läpi vuosituhansien on ollut turvata ja vahvistaa äidin, isän ja lapsen kolmoissidosta, niin että lapsi voi syntyä ja kasvaa biologisen äitinsä ja isänsä hoidossa. Tämän on lukuisissa laaja-alaisissa tutkimuksissa osoitettu turvaavan lapselle parhaan mahdollisen kasvuympäristön. Samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeus poistaa juridisen suojan lapsen oikeudelta tuntea vanhempansa ja olla heidän kasvatettavinaan. Näin se muuttaa perustavalla tavalla normin, jonka mukaan biologisilla vanhemmilla on velvollisuus huolehtia lapsistaan,” Puolimatka kirjoittaa (s. 177).

Arvoisa kansanedustaja. Teillä on mahdollisuus korjata edellisen eduskunnan tekemä virhe. Pyydämme teitä harkitsemaan asiaa sekä hyvän lainvalmistelun että lapsen edun ensisijaisuuden näkökulmasta. Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita ja tasa-arvoisia. Kaikki ihmissuhteet eivät kuitenkaan ole avioliittoja, eikä sukupuolineutraali liitto voi tarjota lapselle sekä isää että äitiä.

Ihmiskunnan velvollisuutena on antaa lapselle paras mitä se pystyy sille tarjoamaan.” (YK:n lapsen oikeuksien julistus, 1959). Yhä voimassaoleva avioliittolaki pystyy antamaan lapselle parasta mitä yhteiskunnallamme on lapselle tarjota: isän ja äidin.  Kaksi isää ei voi korvata äitiä, eikä kaksi äitiä voi korvata lapselle isää. Siksi avioliittolaki tulee säilyttää ennallaan kansalaisaloitteessamme 1175 esitetyllä tavalla.

Ystävällisin terveisin

Helsingissä 14. maaliskuuta, 2016

JUKKA-PEKKA RAHKONEN                                  PASI TURUNEN

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com