Suomi yksi eurooppalaisen kansalaisaloitteen kärkimaita

Eurooppalainen kansalaisaloitekeräys ‘Äiti, Isä & Lapset’ on saavuttanut yli puolet maakohtaisista minimikannatusmääristä. Suomi on yksi aloitteen kärkimaita.

Bryssel, 13.10.2016

Tänään, 13.10.2016, eurooppalainen kansalaisaloite (ECI) ’Äiti, Isä & Lapset’ on kerännyt yli 50% vaadituista maakohtaisista minimikannatusmääristä. Puola, kannoillaan Kreikka, Slovakia sekä Suomi ovat saavuttaneet ja jopa ylittäneet oman maakohtaisen kiintiönsä.

’Äiti, Isä & Lapset’ on eurooppalainen kansalaisaloite, jonka tavoite on suojella avioliittoa ja perhettä Euroopan Unionissa.

”Kaikille meidän vapaaehtoisille aktiiveillemme, jotka keräävät aloitteeseen kannatuksia ympäri Eurooppaa,  on hyvin rohkaisevaa huomata, että perhe- ja avioliitto; miehen ja naisen liitto- ovat tärkeitä asioita eurooppalaisille riippumatta kulttuurista tai kansallisuudesta”, miettii kansalaistoimikunnan puheenjohtaja Edit Frivaldszky, joka on unkarilainen.

Eurooppalainen kansalaisaloite (European Citizens’ Initiative, ECI), on Lissabonin sopimuksen yhteydessä tullut uudistus. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tulee kerätä vähintään miljoona kannatusta sekä lisäksi tulee seitsemän jäsenvaltion saavuttaa kansallinen kannatuksien vähimmäismäärä, joka on sidottu jäsenvaltion asukaslukuun.  Tämä vastaa yhtä neljäsosaa 28 EU:n jäsenvaltiosta.

‘Äiti, Isä & Lapset on nyt saavuttanut yli puolet maakohtaisista minimikannatusmääristä mikä vastaa yhtä viidesosaa vaaditusta kokonaismäärästä.

Euroopan Komissio rekisteröi kansalaisaloitteen virallisesti 11.12.2015, joten aikaa puuttuvien kannatuksien keruuseen on vielä kaksi kuukautta.

“Äiti, Isä & Lapset tarjoaa mahdollisuuden saada äänensä kuuluville kaikille niille  EU:n kansalaisille, jotka pitävät avioliittoa ja perhettä yhteiskuntamme  perustavina elementteinä”, sanoo kansalaistoimikunnan jäsen ja kansalaisalotteen pääsihteeri Maria Hildingsson.

”Tässä tarjoutuu myös tilaisuus lujittaa niitä kansanliikkeitä, jotka toimivat ympäri Eurooppaa avioliiton ja perheen suojelemiseksi ja ovat kasvusuunnassa”, sanoo Hildingsson  joka on ruotsalainen, mutta edustaa eurooppalaista kansalaisaloitetta Brysselissä.

’Äiti, Isä & Lapset’ pyytää Euroopan Unionia yhdenmukaistamaan  avioliiton ja perheen määritelmät EU:n lainsäädännössä. Kansalaisia pyydetään kannattamaan aloitetta, jonka mukaan ”Avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto” ja ” Perhe perustuu avioliitolle ja/tai sukulaisuuteen”.
Nämä määritelmät avioliitosta ja perheestä heijastavat koko Euroopan Unionin alueen yhteistä pohjaa.
Äskeiset tapahtumat Euroopassa, kuten kansanäänestykset ja mielenilmaisut avioliiton ja perheen puolesta, ovat nostaneet nämä asiat poliittiselle etualalle. ’Äiti, Isä & Lapset’ on osa yhteistä pyrkimystä lujittaa yhteiskunnan perusyksikköä, lastemme ja tulevien polvien puolesta.

Kansalaisaloitetta edustaa Suomessa Aito avioliitto ry. Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta lisää osoitteessa www.aitoavioliitto.fi tai www.mumdadandkids.eu/fi  ’Äiti, Isä & Lapset’ Suomen

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com