”Hyvät naiset ja herrat, eiku”

Opetushallituksen opettajille tekemä ”Tasa-arvotyö on taitolaji” –opas hämmentää oppilaiden vanhempia ja ihan syystä. On käsittämätöntä, että tasa-arvon nimissä opetushallitus seta-sertifioi kaiken puheen sukupuolesta ja täysin kritiikittömästi ohjaa opettajia samaan. Kyseisessä oppaassa ollaan huolissaan siitä, että sukupuolta tuodaan esille useasti koulupäivän aikana: ”Lapsia on tärkeää puhutella nimillä, ei joukkona ”tytöt” tai ”pojat”. Sukupuoli on vain yksi ominaisuus monien ominaisuuksien joukossa. Sen jatkuva mainitseminen antaa lapselle ylikorostuneen käsityksen sukupuolen merkityksestä.”http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf

Puhe tytöistä ja pojista pyritään minimoimaan, koska se kiusallisesti muistuttaa sukupuolen aidosta kaksijakoisuudesta. Kiusallista se toki on vain niille tahoille, jotka pyrkivät mullistamaan käsityksen sukupuolesta koko yhteiskunnan tasolla. Muille puheet ”tytöistä ja pojista” ei herätä antipatioita tai halua nousta barrikadeille.

Sukupuoli-identiteettejä on niin monta kuin on ihmistäkin, mutta sukupuolia on kaksi. Miksi kouluissa tulisi välttää oppilaiden kutsumista tytöiksi ja pojiksi? Tasa-arvon toteutuminen kouluissa ei vaadi sukupuolen häivyttämistä tai koko sukupuolisuuskäsitteen muovaamista ideologiseksi. Sukupuolella on biologinen perusta ja tätä todellisuutta tulee kunnioittaa. Sukupuoli-identiteetin häiriöistä kärsiviä oppilaita on hyvin vähän ja heidän huomioimista koulumaailmassa ei tule tehdä enemmistön kustannuksella. Ei tule myöskään asettaa vastakkain sukupuolta ja ”oikeutta olla oma itsensä”, kuten julkisessa keskustelussa usein tehdään. Sukupuoli ei estä ketään olemasta oma itsensä, kuten eivät estä muutkaan biologiset lainalaisuudet. Voit olla juuri sellainen nainen kuin olet, tai sellainen mies kuin olet. Tämä vapaus ja luontainen erilaisuus kunniaan luokissa ja koulun käytävilläkin!

Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaassa sanotaan näin suoraan: ”Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi”. Aito avioliitto ry kahteen kertaan pyysi opetushallitusta vastaamaan näihin kahteen kysymykseen: mikä on sukupuoli? Monta sukupuolta on? Vastausta näihin kysymyksiin ei annettu, kummallakaan kerralla. Hiljaisuus on paljon puhuvaa. On hyvä, että ihmiset ovat heränneet kysymään opetushallitukselta perusteita uusiin ohjeisiin ja sukupuolikäsitteen hämärtämiseen. Valoja päälle, opetushallitus!

Samasta teemasta täällä:
https://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/opetushallitus-ei-tieda-montako-sukupuolta-ihmisella-on/

http://www.kd.fi/2016/10/18/peter-ostman-opetushallituksen-tasa-arvo-opas-pontosta-alas/

Kirjoittaja: Susanna Koivula