Sateenkaariliike vs. vanhempien oikeudet

Kuva: Freeimages.com

Seta ry kysyi koulujen syyslukukauden alkaessa Facebook-sivullaan: Saako vanhempi ottaa lapsen pois Setan kouluvierailutunnilta ja tulee siten astuneeksi vanhempien varpaille ja reviirille antaessaan ymmärtää, ettei kukaan saa ottaa lapsen ´oikeutta` pois osallistua Setan vierailutunnille, ei edes tämän vanhempi. Näin Seta kirjoitti fb-päivityksessään: ”Lapsen oikeus on saada tietoa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta ja ihmisoikeuksista.Vanhempien ennakkoluulot eivät voi kumota tätä oikeutta. Opetussuunnitelmaa tulee noudattaa”

Millä perusteella lapsilla olisi velvollisuus kuunnella sateenkaariliikkeen käsityksiä sukupuolesta tai seksuaalisuudesta, vieläpä vastoin vanhempiensa erityistä pyyntöä? Vanhempia, jotka eivät jaa sateenkaariliikkeen arvoja ja uskomuksia kuvaillaan ihmisiksi, jotka ovat ennakkoluulojensa vallassa. Mitä taas tulee tieto-sanan käyttämiseen, niin se on harhaanjohtavaa.Sukupuolen moninaisuus ei perustu tietoon, vaan aatteeseen ja käsitteiden hämärtämiseen. Sukupuoli määräytyy jo hedelmöittymisessä, eikä mikään ihmisen sisäinen kokemus voi tehdä tätä tyhjäksi. Vanhempi kasvattaa lastaan myös seksuaalisuuden alueella miten parhaaks kokee. Vanhemmalla on oikeus opettaa, mikä on hyvää, terveellistä ja tavoiteltavaa heidän näkökulmastaan. Jos nämä käsitykset eroavat sateenkaariliikkeen edustajan käsityksistä, niin vanhemman ensisijainen kasvattajuus on tunnustettava.

Lapsilla on toki oikeus kuulla ihmisoikeuksista, mutta herää kysymys millaisista ihmisoikeuksista on kyse? Sukupuolineutraali avioliitto kun ei ole ihmisoikeus tai tasa-arvokysymys. Suomessa on ollut sata vuotta tasa-arvoinen avioliittolaki, kysykää vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta, jos ette minua usko. Ei ole syrjintää rajata avioliittoa koskemaan vain naista ja miestä. Opettaako sateenkaariliikkeen edustajat lapsen ihmisoikeudesta tuntea vanhempansa? Tai isyyden ja äitiyden ainutlaatuisuudesta. Tuskin. Sateenkaariliike ajaa `seksuaalista tasa-arvoisuutta´, unohtaen ettei kaikki seksuaalisuuden alueella ole yhtä hyvää ja tavoiteltavaa. Otetaan esimerkiksi viime aikoina kovasti suitsutettu polyamoria: polyamorisuus tulisi yleistyessään haavoittamaan syvällä tavalla monien nuorten ja nuorten aikuisten identiteettiä ja kykyä sekä halua sitoutua yhteen ihmiseen uskollisesti, elämänmittaisesta suhteesta puhumattakaan. Lapsilla on oikeus kuulla, millainen perherakenne on yksilölle ja yhteiskunnalle tavoiteltavin. Lapsilla on oikeus kuulla, millainen seksuaalinen käyttäytyminen luo pysyvyyttä parisuhteeseen ja siten lisää ihmisen hyvinvointia.

Opetussuunnitelmaan vetoaminen on ongelmallista, sillä Seta ry:n vierailutunnille osallistumista se ei velvoita. Koulu ei voi vastoin vanhempien vakaumusta opettaa ja kasvattaa oppilasta omaksumaan ideologista sukupuolikäsitystä.

”Hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen alalla omaksumiaan tehtäviä valtion tulee kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän omien uskonnollisten ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus.(Euroopan ihmisoikeussopimus, I lisäpöytäkirja, SopS 63/1999, 2 artikla” Useat vanhemmat ovat ilmaisseet minulle huolensa siitä, että he eivät halua koulun indoktirinoivan lapsiaan `sukupuolen moninaisuus`-jutuilla. He tekevät oikein ottaessaan huolensa esille koulun henkilökunnan kanssa. Näille vanhemmille haluan sanoa: älkää olko tässä asiassa väärällä lailla kilttejä. Jos koulu ei ymmärrä vanhempien oikeutta kasvattaa lapsiaan arvojensa mukaan ja saada oikeaa tietoa sukupuolesta, niin ottakaa silti lapsi pois vierailutunnilta. Ei ole mitään syytä noudattaa koulun tai edes Opetushallituksen epäoikeudenmukaisia linjauksia. Kuka vanhempi haluaa lapsensa koulusta kotiin pää pyörällä ja ahdistuneena kysellen: ”olenko mä tyttö vai poika? Ennen tiesin, mutta koulussa ne sanoi, että sen voi ite valita ja joku voi syntyä väärään kehoon.” Uskon, että monissa kouluissa halutaan kunnioittaa perheen vakaumusta ja tehdä avointa yhteistyötä. Kansanedustajilta toivon kannanottoa vanhempien oikeuksien puolesta tässä kysymyksessä.

Suomessa on tavattu kunnioittaa vanhempien oikeuksia, sanan- ja ilmaisunvapautta. Se tulee yhä vaikeammaksi Suomessa, koska valitettavasti peruskoulun opetussuunnitelmaan ja tasa-arvo-oppaaseen on ujutettu aattellinen sukupuolikäsitys. Vanhempi voi halutessaan ottaa lapsensa pois sateenkaariliikkeen edustajan vierailutunnilta, mutta lapsi voidaan tästä huolimatta pahimmillaan indoktrinoida yhdeksän peruskouluvuoden aikana, sillä gender-ideologia on läpileikkauksella tuotu eri oppiaineisiin.

Mitä vanhempi voi tehdä tässä tilanteessa?
Puhua koululle, puhua lapselle ja puhua kansanedustajille. Vanhempain-yhdistykset ja toimikunnat voivat myös ottaa kantaa koulun sukupuoliopetukseen.Koululaitos on sivistystä varten, ei minkään yksittäisen eturyhmän agendan iskostamiseksi herkkiin lapsiin ja nuoriin. Vanhemmat voivat myös täyttää lomakkeen, jossa he ilmaisevat varhaiskasvatuksen tai opetuksen järjestäjälle, että ”Ei käy.”
https://aitoavioliitto.fi/materiaalit/

Lapsen oppivelvollisuus tulee suoritetuksi ilman sateenkaariliikkeen normiston pänttäämistä. Vanhempi on lapsensa ensisijainen kasvattaja ja tätä on kunnioitettava. Ei monikaan vanhempi halua luovuttaa kasvatusvastuutaan toiselle, ei edes sateenkaariliikkeelle..

Ps. Jos herätin yhden vanhemman tällä tekstillä, se ei riitä. Mutta se yksi voi herättää jonkun toisen kysymään.. mitä te siellä koulussa opetatte lapsillemme?

Kirjoittaja on Susanna Koivula
Aito avioliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja