Täydentävä lausunto Äitiyslaki-aloitteeseen

Aito avioliitto ry on antanut Eduskunnan lakivaliokunnalle 22.5.2017 täydentävän lausunnon Äitiyslaki-aloitteeseen.

Ote lausunnosta: ”Aito avioliitto ry:n täydentävä lausunto – KAA 3/2016 vp Äitiyslaki

Aito avioliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua kansalaisaloitteesta KAA 3/2016 vp. Tämä lausunto täydentää Jyrki Anttisen Aito avioliitto ry:n asiamiehenä 27.4.2017 lakivaliokunnalle antamaa lausuntoa.

Aito avioliitto ry katsoo, että kansalaisaloitteessa KAA 3/2016 vp ehdotetut lait eivät ole tarpeen, eikä niitä tule säätää.

Pyydämme lakivaliokuntaa saattamaan aloitteen eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi (katso kohta ”Vaikutusten arviointi”).

Jokaisen lain säätämiselle täytyy olla vahvalla pohjalla olevat riittävät perusteet. Aloitteessa ehdotetun äitiyslain säätämiselle ei ole riittäviä perusteita. Äitiyslain säätämisestä johtuvia epäkohtia ei ole esitetty aloitteessa. ”

Annettu lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa oheisesta liitteestä.

Täydentävä lausunto Äitiyslaki