Äitiyslaki-aloite on sekaannuksen mestariteos

Äitiyslaki-kansalaisaloitetta käsitellään eduskunnassa torstaina 20.4. Sympaattisen nimen omaava aloite sisältää tavoitteen muuttaa äitiyden käsitettä perinpohjin ja väitänkin, että aloite on tehty vain tämän vuoksi. Todellisia juridisia tai eettisiä ongelmia, johon tätä aloitetta tarvittaisiin ei ole. Äitiyslaki-aloite on osa laajempaa sukupuolineutraalia ideologiaa, joka nousee sateenkaariliikkeen tavoitteista saada hyväksyntää omille elämänvalinnoilleen.

Oli sentään hyvä, etten juonut aamukahvia nähdessäni Äitiyslaki-aloitteen mainoksen (taisi olla Facebookissa). Olisi mennyt kahvit väärään kurkkuun. Äitiyslaki-aloitetta markkinoitiin nimittäin kovin tutunoloisesti tähän tapaan: ”lapsi tarvitsee kaksi vanhempaa”. Häh?! Suomalaisille juuri vakuutettiin avioliittolain muutosta koskevassa keskustelussa, ettei lapsi tarvitse kahta vanhempaa eli äitiä ja isää. Nyt ajat ovat muuttuneet ja lapsi tarvitsee sittenkin kahta vanhempaa( joista toinen ei tosin ole isä).

Kansalaisaloitteiden nimien suhteen tulisi olla tiukempi seula, sillä nimellä on paljon merkitystä aloitteen menestymiselle. Nimi luo mielikuvaa aloitteen sisällöstä ja kuten aiemmin jo blogissani kirjoitin, tässä tapauksessa nimi johtaa kansalaisia harhaan:

”Kansalaisaloitteen nimi ”Äitiyslaki” johtaa harhaan, koska se rinnastuu ihmisten mielissä isyyslakiin. Isyyslaissa määritetään, että avioliitossa syntyneen lapsen isä on aviomies. Jos lapsi ei synny avioliitossa, niin isyyslaki toteaa isyyden tunnustamisesta silloin näin: Isä on tällöin se: 1) joka on siittänyt lapsen; tai 2) jonka siittiöitä on käytetty äidin hedelmöittämiseen muulla tavalla ja lapsi on tästä syntynyt. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150011 Isyyslain tarkoitus on tunnustaa lapsen isä. Kansalaisaloite äitiyslaista tähtää puolestaan siihen, että laki tunnustaisi naispareista molemmat lapsen äideiksi, myös osapuolista sen, jolla ei ole biologista sidettä lapseen eikä ole tämän äiti. Äitiyslaille ei ole mitään juridista tarvetta, sillä on mahdollista tehdä perheen sisäinen adoptio, kuten myös mahdollisuus hakea lapsen oheishuoltajuutta. Äitiyslaki-kansalaisaloitteen sisältöä ei voi kuvailla objektiivisiin tosiasioihin perustavaksi ja asioita selkiyttäväksi. On synnyttävää äitiä ja toista äitiä, joista jälkimmäinen voi halutessaan perua äitiytensä lapsen ollessa enintään 30. päivän ikäinen ja äitiyden selvittämistä. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1669http://susannakoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/221811-ihmisoikeuksia-vai-ideologisia-haaveunia

Aloitteen käsitteellinen sekaannus heikentää ymmärrystä vanhemmuudesta ja lapsen oikeuksista. Esimerkki usein valaisee, joten poimin yhden kohdan suoraan äitiyslaki-aloitteesta: ”Saatuaan tiedon seikasta, jonka vuoksi äitiys on selvitettävä, lastenvalvojan on neuvoteltava lapsen synnyttäneen äidin, 15 vuotta täyttäneen lapsen ja, jos mahdollista, sen naisen kanssa, joka saattaa olla lapsen toinen äiti.” Aloite pyrkii antamaan äiti-sanalle uuden merkityssisällön, jotta sukupuoli-neutraaliuden idea saataisiin yhä voimakkaammin iskostettua ihmisten käsitykseen vanhemmuudesta. Ei ole samantekevää mitä lailla vanhemmuudesta säädetään. Kenelläkään ei ole kahta äitiä sanan varsinaisessa merkityksessä ja sanojenhan tehtävä on kuvata todellisuutta. Lainsäädännön tulee sana sanalta heijastaa totuutta, ei minkään tahon sanelemaa haavemaailmaa.

Aloite toteutuessaan normalisoisi ja vahvistaisi isättömyyttä niin sateenkaariperheissä kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Laki on opettaja, se opettaa mikä on hyvää ja mikä oikein. Laki lähettää arvosignaalin, joka tavoittaa nekin, joita laki ei suoranaisesti kosketa. Ja ne, keitä äitiyslaki-aloite eniten koskettaa, ovat lapsia. Lapsia, joista suurin osa ei saa tuntea omaa isäänsä tai kasvaa hänen hoidossaan. Suomi, jossa olisi ”äitiyslaki” tuskin kuuntelisi heidän ääntään, kun he kaipaavin mielin sanoisivat ”isi”.

Jo riittää sellaisen lainsäädännön luominen, joka palvelee vain sukupuolineutraalia ideologiaa, polkien lapsen ihmisoikeuksia.

Äitiyslaki-aloite, ei jatkoon.

Kirjoittaja Susanna Koivula
Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja