Totuus löytyy jäätelöstä? Miksi sukupuolineutraali ’avioliitto’ ei ole aito avioliitto

Pian kesä on kuumimmillaan ja jäätelö tekee kauppansa. Mutta Australian jäätelökesä sai uuden käänteen, kun tunnetun jäätelöyhtiön Ben&Jerry omistajat ilmoittivat, että ”rakkautta on kaiken makuisia” (”Love comes in all flavors”) ja KIELSIVÄT myymästä asiakkailleen kahta samanmakuista palloa yhteen tötteroon siihen saakka, kunnes Australia laillistaa sukupuolineutraalin ’avioliiton’.

Sinänsä se on tietysti firman tapa osoittaa solidaarisuutta ja omistajat uskovat aidosti olevansa oikealla asialla. Kampanjointi tärkeäksi koetun asian puolesta on ymmärrettävää.

Mutta kristitty kolumnisti tri Michael Brown osoittaa tuoreessa kirjoituksessaan kuinka sukupuolineutraalin ’avioliiton’ mielettömyys tulee hyvin esiin Ben&Jerry jäätelöketjun omistajien tempauksessa.

Brown kommentoi asiaa osuvasti tuoreessa artikkelissaan ”Ben ja Jerry todistavat, että sukupuolineutraali ’avioliitto’ ei ole avioliitto” (Townhall, 25.5.2017), jossa Brown ryhtyy ajatusleikkiin ja osoittaa jäätelön avulla mikä sukupuolineutraalissa ’avioliitossa’ on pohjimmiltaan pielessä.

Brown leikittelee siis jäätelöpallovertauksella ja kysyy:

”Eivätkö he yhtä hyvin voisi kieltää kolmen jäätelöpallon myynnin siihen saakka, kunnes Australia laillistaa kolminkeskiset liitot (throuples)? Kieltävätkö he yhden jäätelöpallon plus kahden muun makuisen jäätelöpallon myynnin, kunnes Australia hyväksyy moniavioisuuden? Rakkaushan on rakkautta, eikö? Ja jos minulla on oikeus avioitua yhden rakastamani henkilön kanssa, miksei sitten useamman rakastamani henkilön kanssa samanaikaisesti. Miksi ei?”

Jos jäätelön tapaan ”rakkautta on kaikenlaisia eri makuja” (”love comes in all flavors”) syrjivätkö Ben&Jerry kaikkia muita ”makuvariaatioita”, jos he eivät hyväksy kaikenlaisia ’kimppaliittoja’?

Mutta vielä hullummaksi menee, Brown pohtii, jos pysähdymme miettimään seuraavaa: Entä jos jonkun mielestä on väärin identifioida ulkoapäin suklaajäätelö suklaajäätelöksi ja hän haluaakin yhden pallon trans-makuista vaniljajäätelöä, siis suklaajäätelöä, jonka identiteetti onkin ”vaniljajäätelö”? Kuka sinä olet sanomaan, ettei suklaajäätelö voi olla vaniljajäätelöä jos niin sattuu kokemaan? Syrjivätkö Ben ja Jerry ”trans-maun” omaavia, jos heidän listoillaan myydään suklaajäätelöä, kun sitä jonkun mielestä pitäisi itse asiassa kutsua ”vaniljajäätelöksi”?
Sukupuolineutraali ’avioliitto’ köyhdyttää, ei rikastuta.

Sukupuolineutraalissa ’avioliitossa’ on hukattu jotain olennaista siitä, mikä rikastuttaa ihmisen kokemuskenttää ja tekee avioliitosta avioliiton. On ironista, että sukupuolineutraalia ’avioliittoa’ perusteltiin ”erilaisuuden” hyväksymisellä, vaikka juuri siinä erilaisuudesta on perustavalla tavalla luovuttu:

Mitä erilaisuuden hyväksymistä siinä on, jos rakkauden kohteen pitää olla samaa sukupuolta kuin itse on?

Aidossa avioliitossa on aitoa erilaisuutta. Siinä mies ja nainen erilaisina yhdessä kokonaisvaltaisesti rikastuttavat toistensa elämää antamalla puolin ja toisin toistensa elämään sellaista, mitä toisella ei itsessään ole.

Lisäksi, yksikään samaa sukupuolta oleva pari ei voi yhdessä keskenään luoda uutta elämää niin kuin miehen ja naisen avioliitossa, aidossa avioliitossa, on yleisesti ottaen mahdollista. Tämä yleinen biologinen totuus ei rajaa avioliiton merkitystä lisääntymiseen, mutta tukee voimakkaasti sitä seikkaa, että avioliiton luonne instituutiona, joka luonnollisesti rakentuu miehen ja naisen varaan, kumpuaa tosiasioista, jotka eivät ole makumieltymyksiä ja siksi mahtikäskyillä tai lainsäädännöllä muutettavissa.

Soveltaen Michael Brownin ajatusleikkiä, Ben&Jerry ovat ylhäältä käsin kaventaneet ja köyhdyttäneet asiakkaittensa valikoimaa pakottamalla heidät hankkimaan vain yhtä jääelömakua kerrallaan, jos nämä haluavat ostaa kaksi palloa.

Brown päättää juttunsa osuvaan toteamukseen:

”Yksikään samaa sukupuolta oleva pari maailmassa, olkoon kuinka täynnä rakkautta ja sitoutuneet toisiinsa, ei voi tällä tavalla tuottaa uutta elämää. Niin kuin ei samaa sukupuolta oleva pari voi demonstroida avioliiton täyteyttä, koska heidän suhteestaan, vaikka siinä on kaksi ihmistä, puuttuu avioliiton olennainen osatekijä: mies ja nainen. Tahtomattaan, Ben ja Jerry ovat antaneet meille muistutuksen tästä todellisuudesta. Ja vaikka heidän intonsa on ihailtavaa, he eivät ehkä ole riittävästi tulleet ajatelleeksi muita tärkeitä kysymyksiä, kuten liikalihavuuteen sisältyviä terveysriskejä. Toisaalta, ehkä he eivät halua sotkeutua siihen kysymykseen lainkaan.”

Näitä voi tänä kesänä pohtia itsekin jäätelökioskilla käydessä.

——

PS: Hiukan vakavamielisempää pohdintaa ja syvällisempää arguemtaatiota kesään kaipaava voi tutustua vaikka eduskunnan lakivaliokunnalle laatimaani lausuntoon tästä
linkistä

Tutustu myös Aito avioliitto -yhdistyksen verkkosivuihin.
——

Kirjoittaja Pasi Turunen (TM) ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja. Teksti on aiemmin julkaistu 27.5.2017

Aito avioliitto ry kiittää lämpimästi Pasi Turusta kuluneesta yhteistyöstä yhdistyksen tiedottajana ja edustajana sekä toivottaa menestystä uusiin haasteisiin ja tuuliin.

Yhdistyksen tiedottajana jatkaa (toisena tiedottajana jo aiemmin toiminut), varapuheenjohtaja Sarah Rizzo.