Äiti, Isä ja Lapset-kansalaisaloite on kerännyt yli miljoona kannatusta!

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Äiti, Isä ja Lapset verkkosivulla www.mumdadandkids.eu/ uutisoidaan seuraavasti:

”Eurooppalainen kansalaisaloite avioliiton ja perheen puolesta on voittanut haasteen!

Jo kuukausia sitten oli Äiti, Isä ja Lapset täyttänyt toisen kahdesta ehdosta, jotka vaaditaan eurooppalaiselta kansalaisaloitteelta sen viemiseksi Euroopan Komission tarkasteluun. Vähintään seitsemän jäsenvaltion on saavutettava asukaslukuun suhteutettu vähimmäiskannatusmäärä ja Äiti, Isä ja Lapset onnistui keräämään vähimmäismäärän 14 maassa: Saksassa, Kroatiassa, Suomessa, Ranskassa, Puolassa, Unkarissa…

Kansalaistoimikunta voi nyt iloiten todeta, että myös toinen ehto on täytetty:

Äiti, Isä ja Lapset on kerännyt yli miljoona kannatusta!

Näiden kahdentoista kuukauden jälkeen, joina kannatuksia kerättiin kansalaisaloitteeseen niin verkossa kuin paperille, tehtävä tarkastella aloitetta ja päättää sen jatkokäsittelystä lankeaa Euroopan Komissiolle.

Äiti, Isä ja Lapset ehdotti seuraavia määritelmiä vietäväksi eurooppalaiseen lainsäädäntöön liittyen avioliittoon ja perheeseen:

Avioliitolla tarkoitetaan yhden miehen ja yhden naisen välistä juridista liittoa ja perhe perustuu avioliitolle ja/tai sukulaisuuteen.

Tällaiset määritelmät vastaavat kaikkien Euroopan Unionin jäsenvaltioiden yhteisiä periaatteita: ei ole sellaista jäsenvaltiota, joka kieltäisi avioliiton naisen ja miehen välisenä. Näiden määritelmien vieminen eurooppalaiseen lainsäädäntöön vahvistaisi eurooppalaista yhteishenkeä.

Äiti, Isä ja Lapset kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka kannatitte kyseistä kansalaisaloitetta ja mahdollistitte aloitteen menestymisen, vapaaehtoisia ja järjestöjä unohtamatta”.

On siis syytä iloon! Sen jälkeen kun alustava tieto miljoonan kannatuksen ylittämisestä saavutti allekirjoittaneen, vein torstaina 8.6.2017 suomalaiset kannatukset, niin cd:lle tallennetut sähköiset, kuin paperikannatukset, Väestörekisterikeskukseen. Esilaskennan mukaan suomalaisia kannatuksia kertyi noin 17 000 kappaletta. Kansallisen viranomaisen tarkistuslaskenta kestää säädösten mukaisesti 1-3 kuukautta, joten vielä riittää jännitystä.

Haluan omalta osaltani ilmaista iloni ja kiitollisuuteni saatuani toimia Äiti, Isä ja Lapset Suomen kampanjakoordinaattorina. Matka kannatusten tarkistuslaskentaan on ollut pitkä ja välillä haastava; eurooppalaisten maiden väliset kulttuurierot voivat olla yllättävän suuret ja suomalaisnäkökulmasta on tarvittu välillä ”lehmänhermoja”. Kampanja on ollut kuitenkin kaiken vaivan arvoinen; ainoastaan muutama eurooppalainen kansalaisaloite on saavuttanut miljoona kannatusta. On ihana huomata, että käsitys aidosta avioliitosta ja perheestä yhdistää meitä eurooppalaisia näin paljon.

Oikein ihanaa kesää kaikille työmme tukijoille toivottaen,

Sarah Rizzo

varapuheenjohtaja

Aito avioliitto ry.