Mäenpää mainitsee Suomen perustuslaissa olevan syrjimättömyysperiaatteen mm. sukupuolisen suuntautumisen vuoksi, mutta sivuuttaa täysin eduskunnan lakivaliokunnan kannan (14/2014 mietinnön), jossa todetaan, ettei avioliiton määritteleminen juridisesti vain miehen ja naisen väliseksi ole syrjivää.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut jo 2000-luvun alussa, että nykyinen voimassa oleva avioliittolaki 1929 ei ole syrjivä.

Perinteinen, miehen ja naisen väliseksi määritelty avioliitto on tasa-arvoinen, koska siinä kohdellaan kaikkia samojen kriteerien mukaan. Sen sijaan Mäenpään tasa-arvoiseksi kutsumassa sukupuolineutraalissa avioliitoissa kaikkia ei kohdella yhdenvertaisesti. Läheskään kaikki parit, jotka täyttävät sukupuolineutraalin avioliittolain kriteerin keskinäisestä rakkaudesta, eivät voi solmia avioliittoa sukupuolineutraalin avioliittolain puitteissa. Mäenpään ajama laki rikkoo lapsen perustuvanlaatuista ihmisoikeutta vanhempiinsa eli isään ja äitiin.

Mäenpää rinnastaa perusteettomasti yksinhuoltaja- ja uusperheet kahden miehen ja kahden naisen perheisiin, joissa ensimmäisissä lapsi on yleensä tietoinen isästään tai äidistään, kun taas jälkimmäisissä lapsilta tietoisesti ja suunnitelmallisesti salataan joko isä tai äiti.

Lopuksi Mäenpää sekoittaa keskenään suhtautumisen homoseksuaaleihin ja suhtautumisen avioliittoon. Nämä ovat aivan eri asioita. Monet homoseksuaalit maailmalla, kuten italialaiset Dolce & Gobbana, eivät kannata sukupuolineutraalia avioliittolakia, vaan lapsen oikeuden isään ja äitiin takaavaa perinteistä avioliittoa. Näin lienee tilanne myös Suomessa, ja siksi Seta voisi päästää ääneen myös ne suomalaiset seksuaalivähemmistöjen edustajat, jotka eivät sukupuolineutraalia avioliittoa kannata.

Veikka Mattila
Aito avioliitto ry:n hallitus Helsinki