Euroopan neuvosto tyrmäsi sijaissynnyttämisen äänin 16-14

Tiistaina 15/03 käytiin Pariisissa suljettujen ovien takaista jännitysnäytelmää, kun neuvosto käsitteli ”sijaissynnyttämiseen ja ihmisoikeuksiin liittyviä eettisiä näkökantoja”.

Viime joulukuussa Euroopan parlamentti lausui selkästi ”Ei!” sijaissynnytyksille, mutta kädenvääntö asiassa sai jatkoa. Euroopan neuvoston sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi belgialaisen senaattorin, Mme Petra deSutterin asiantuntijalausuntoa sijaissynnytyksiin liittyviin sosiaalisiin ja eettisiin ongelmiin.
Euroopan neuvosto ei säädä lakeja, mutta tekee suuntaa-antavia poliittisia päätöksiä.

Mme deSutterin kutsuminen neuvostoon herätti välittömästi erinäisten kansalaisaktivistien huomion, koska belgialainen senaattori vaikuttaa itse lisääntymislääketieteen alalla ja hänen johtamansa klinikka yhdistetään Intiassa sijaitsevaan, sijaissynnytyksiä tarjoavaan ”Seeds of Innocence”- klinikkaan.

”Koemme, että Petra deSutter on jääviysasemassa ja hänen laatimansa lausunnon pohjalta ei pitäisi käydä keskustelua neuvostossa”, jyrähti ranskalaisen feministijärjestö Le Corp:in puheenjohtaja, filosofi Silvyane Agacinski.

Le Corp ja lukuisat muut järjestöt uutisoivat Facebook-sivuillaan Euroopan neuvoston edessä järjestettävästä, 15/03 klo 10 alkavasta mielenosoituksesta.

Le Corp on yksi ihmisoikeusjärjestöistä, jotka panivat vireille sijaissynnytyksien kieltämistä vaativan vetoomuksen. Euroopan neuvostolle luovutetun vetopmuksen allekirjoittivat peräti 47 järjestöä, joista yksi oli Aito Avioliitto.  Aito Avioliitto oli myös mukana keräämässä nimiä Euroopan Neuvostolle 10.3. luovutettuun artikkeli 65:n mukaiseen viralliseen adressiin, joka sai kaiken kaikkiaan yli 107 967 allekirjoitusta useista kymmenistä maista..

”Tämänpäiväinen neuvonpito kesti ajateltua paljon kauemmin” , sanoi Italian Demokraattisen puolueen (Pd) Eleonora Cimbro päästyään lopulta suljettujen ovien takaa toimittajien haastatteluun.

”Olimme todella ahtaalla. Sijaissynnytyksien puoltajat näyttivät olevan mieltä, että sijaissynnytyksistä pitää säätää lailla, jotta laiton sijaissynnytystoiminta saadaan kitkettyä. Eihän säätäminen poista eettisiä ongelmia”, Cimbro totesi.

Lopulta neuvosto päätyi äänestämään deSutterin lausuntoa vastaan äänin 16-14. Täpärän äänestystuloksen ratkaisijoita olivat Ranska ja varsinkin Ukraina, jossa kohdunvuokraustoiminta rehottaa.

Pariisissa tiistaina äänestetty tulps merkitsee käytännössä, että sekä Euroopan parlamentti että Euroopan neuvosto katsovat sijaissynnyttämisen polkevan lasten ja naisten ihmisoikeuksia sekä kohtelevan lasta kauppatavarana.

Kansalaisjärjestöt ympäri Eurooppaa aikovat pysyä valppaina, jotta mikään päätöslauselma tai sijaissynnytyksille myönteinen lausunto ei pääse EU:ssa luikertamaan isoon saliin.

Kiitämme erityisesti niitä kansalaisia, jotka vetositte tässä asiassa Euroopan neuvoston jäsenille ja puolustitte lapsen oikeuksia.

——-

Koonnut Sarah Rizzo

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com