Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: Avioliiton säilyttäminen miehen ja naisen liittona ei ole syrjintää.

Kuva: Courtroom European Court of Human Rights, Wikipedia Commons

Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin antoi torstaina 9.6.2016 yksimielisen päätöksensä toteamalla, että Euroopan Ihmisoikeussopimus vuodelta 1950, joka määrittelee avioliiton naisen ja miehen väliseksi, on voimassa edelleen.

Jutussa Chapin ja Charpentier v. Ranska, ranskalainen miespari vihittiin siviilimenoin Béglessä kunnan pormestarin toimesta. Tapaus sai kuitenkin jatkoa kun vihkiminen todettiin mitättömäksi Ranskan jokaisessa oikeusasteessa.  Kyseinen vihkimiseksi tarkoitettu seremonia suoritettiin vuonna 2004, jolloin Ranskan avioliittolaki ei vielä ollut sukupuolineutraali. Kiistelty Loi Taubira astui voimaan vasta vuonna 2013.

Miehet Chapin ja Charpentier valittivat kohtelustaan Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen vetoamalla syrjintään seksuaalisen suuntautumisen perusteella. He katsoivat, että Bourdeauxn käräjäoikeuden päätös pyörtää siviilivihkiminen rikkoi Euroopan Ihmisoikeussopimuksen 12. pykälää, jossa taataan oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe sekä sopimuksen 8. pykälää, jossa säädetään oikeudesta yksityisyyden ja perhe-elämän kunnioittamiseen. Lisäksi miehet vetosivat pykälään 14, joka säätää oikeudesta syrjimättömyyteen.

Torstaina 9.6. antamassaan päätöksessä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin (EIT) ylläpiti Ranskan korkeimman oikeuden  (Cour de Cassation) päätöksen, jonka mukaan miesten ”avioliitto” on mitätön. EIT:n päätös kunnioittaa voimassa olevaa Euroopan Ihmisoikeussopimusta toteamalla, että avioliitto-oikeuden epääminen kahdelta samaa sukupuolta olevalta aikuiselta ei voida pitää syrjintänä, voitaneen nähdä erityisen merkittävänä aikana, jolloin avioliittolainsäädännöstä on Euroopan Unionin alueella ennennäkemätöntä kädenvääntöä.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen Äiti, Isä & Lapset kansalaistoimikunta otti uutisen EIT:n 9.6 päätöksestä ilolla vastaan. Kansalaistoimikunnan puheenjohtaja Edit Friwaldszky sanoi:

”Olen erittäin tyytyväinen saatuani tiedon siitä, että (Euroopan) Ihmisoikeustuomioistuin vahvistaa ja lujittaa eurooppalaisen kansalaisaloitteemme edustamaa kantaa, jonka mukaan avioliitto on jotakin erityistä ja ainutlaatuista. Yksi avioliiton tarkoituksista on tarjota lapsille paikka, jossa he voivat kasvaa onnellisina. Lapsen  parhaaksi on kasvaa hänen äitinsä ja isänsä rakkaudellisessa ja eheässä liitossa. (Euroopan) Ihmisoikeussopimus ei aseta minkäänlaisia laillisia vaatimuksia unionin jäsenvaltioiden painostamiseen suhteessa avioliittolainsäädäntöön. Jos jostakin päin kuullaan väitteitä siitä, että sukupuolineutraali avioliitto olisi ’ihmisoikeus’, ne väitteet ovat perättömiä ja vailla perustaa.”

Myös kansalaistoimikunnan pääsihteeri Maria Hildingsson kommentoi päätöstä pitämällä sitä todellisena virstaanpylväänä: ”Ihmisoikeussopimuksen 12. pykälä asettaa perheen kiistattomaan aviolliseen kontekstiin. Sen vuoksi on selvää, että tämänpäiväisellä oikeuden päätöksellä on seuraamuksia sen suhteen, miten sana ”perhe” tulisi ymmärtää: perhe perustuu naisen ja miehen väliselle avioliitolle ja sukulaisuuteen alenevassa polvessa”.

Aito avioliitto ry pitää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen objektiivista Ihmisoikeussopimuksen tulkintaa tärkeänä ja tervetulleena.

Avioliittoa ja perhettä voi tukea allekirjoittamalla Euroopan Unionin laajuisen kansalaisaloitteen Äiti, Isä & Lapset osoitteessa: www.mumdadandkids.eu/fi

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com