Eduskuntaan perustettiin uusi Familia-verkosto ajamaan avioliiton ja perheen asiaa

Perhe- ja avioliittotyö Suomessa tiivistyy ja tehostuu. Kuluvan kevään aikana Suomessa ovat puhuttaneet niin sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamiseen pyrkivä, Aito avioliitto– kansalaisaloite kuin myös Opetushallituksen opetustyötä säätämään julkaistu Tasa-arvo on taitolaji-opas. Lapsen ihmisoikeus sekä omaan isään että äitiin ja vanhempien oikeus toimia omien lastensa ensisijaisina kasvattajina määrittelevät kansalaiskeskustelua enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Aito avioliitto ry:n tuoreessa toimintasuunnitelmassa on erityisesti huomioitu sosiopoliittinen suhdanne ja sen mukana tuomat mahdollisuudet sekä haasteet. Tärkeäksi seikaksi on nostettu verkostoitumisen tarve ja vaikuttaminen mahdollisimman laajalla rintamalla.

Tämän vuoksi eduskuntaan on perustettu aitoa avioliittoa ja luonnollista perhettä tukemaan tarkoitettu Familia-verkosto, johon kuuluvat joidenkin yhdistyksemme jäsenien lisäksi kansanedustajia eri puolueista. Familia-verkoston puheenjohtajana toimii kansanedustaja Antero Laukkanen (Kd) ja varapuheenjohtajana Aito avioliitto ry:n oma puheenjohtaja Susanna Koivula. Verkoston perustamiskirja allekirjoitettiin 17. toukokuuta. Familia-verkosto aikoo toimia yhteistyössä muiden avioliitto- ja perhetyötä tukevien tahojen kanssa sekä järjestää muun muassa aiheisiimme liittyviä seminaareja.

24.05.16 pidettiin Eduskunnan lisärakennuksessa, Pikku-parlamentissa, kansanedustajille ja yleisölle avoin seminaari otsikolla Aito avioliitto ja kansalaisaloitteet. Tilaisuuden puhemiehenä toimi tuoreen Familia- verkoston puheenjohtaja Antero Laukkanen:

Sen sijaan, että keskittäisimme voimamme vastustamaan yhteiskunnallisessa keskustelussa esimerkiksi sukupuolineutraalia avioliittonäkemystä, haluamme keskittyä vahvistamaan miehen ja naisen välistä avioliittoa. Eduskunta on tähän erinomainen paikka,” Laukkanen korosti Familia-verkostoa esitellessään.

Puhujina Pikku-parlamentin seminaarissa olivat asianajaja Jyrki Anttinen, joka juristin näkökulmasta perehdytti yleisöä sukupuolineutraaliin avioliittolainsäädäntöön johtaneista vaiheista, sekä kertoi lapsen oikeuksien sopimuksen valitusmenettelystä YK:lle; ranskalaisen La Manif Pour Tous-liikkeen presidentti Ludovine de La Rochère, Aito avioliitto ry:n jäsen, eurooppalaisen kansalaisaloitteen Äiti, Isä & Lapset– Suomen- koordinaattori Sarah Rizzo sekä kansanedustaja Mika Niikko. Seminaarin lopussa kuultiin myös kansanedustajien paneeli, joka vastasi yleisökysymyksiin täydelle salille.

Aito avioliitto-kansalaisaloite, joka tähtää sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamiseen, tullaan luovuttamaan aloitteen vireille panijoiden toimesta eduskuntaan ennen kansanedustajien kesälomia.

Lisää eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta Äiti, Isä & Lapset: www.mumdadandkids.eu/fi

Sarah Rizzo

—–

Lue lisää Pikkuparlamentissa järjestetystä seminaarista:
Ranskassa isä ja äiti katosivat julkisivusta ja lainsäädännöstä sukupuolineutraalin avioliittolain myötä (KD LEHTI 24.5.2016)
Antero Laukkanen pitää Opetushallituksen opasta sukupolten tasa-arvosta lainvastaisena (KD LEHTI 25.5.2016)

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com