Aito avioliitto –äänestyksen tulos eduskunnassa oli pettymys, vaan ei yllätys.

Eduskunnassa äänestettiin 17.2.2017 klo 13 täysistunnossa Aito avioliitto -kansalaisaloitteesta äänin.

Eduskunnassa äänestettiin tänään Aito avioliitto –kansalaisaloitteesta. Äänestyksen pohjana ollut lakivaliokunnan hylkäävä mietintö voitti lukemin 120-48. Äänestystulos merkitsee sitä, että uusi laki, joka mahdollistaa liiton solmimisen samaa sukupuolta olevien kesken astuu voimaan 1.3.2017. 

On selvää, että päätös on lukemattomille suomalaisille aidon avioliiton puolesta kampanjoineille, ei vähiten yli 106 000 kansalaisaloitteen allekirjoittajalle, pettymys, vaikkei toki mikään yllätys. Matkan varrella kävi selväksi, että asiallisetkaan argumentit avioliiton luonnollisesta olemuksesta, lasten ihmisoikeuksista, isän ja äidin merkityksestä lapselle sekä ilmeisen huonosta ja virheellisestä lainsäädäntömenettelystä lapsivaikutusarvion laiminlyönteineen, eivät liiemmin kiinnosta eivätkä riitä radikaaleille, joille kyse on ennen kaikkea yhteiskunnallisesta kumoushankkeesta.

Sen kuka tänään äänesti samoin kuin viimeksi ja kuka toisin, sekä eduskunnassa aivan loppumetreillä käydyn keskustelun analysointi, saa kuitenkin odottaa tuonnemmaksi. Alla eduskunnan tämänpäiväisen äänestyksen synnyttämiä päällimmäisiä ajatuksia.

On asioita, joita ei millään lainsäädännöllä voida muuttaa.

  • Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, mutta kaikki yhteiselämän muodot eivät ole avioliittoja. Tämä tosiasia ei muutu maaliskuussa 2017.
  • Miehen ja naisen avioliitto on ja pysyy koko ihmissukua kannattelevana ja eteenpäin vievänä instituutiona. Mikään ei voi sitä korvata, eikä sitä voida lailla tehdä tyhjäksi. Tämä asia ei muutu maaliskuussa 2017.
  • Mikään laki ei tee miehistä naisia eikä naisista miehiä. Samaa sukupuolta olevat parit eivät edes periaatteessa edelleenkään pysty tuottamaan yhtään ainoaa jälkeläistä ihmissukuun. Tämä asia ei muutu maaliskuussa 2017.
  • Lapsella on luonnollinen lähtökohtainen oikeus omaan isään ja äitiin. Vain miehen ja naisen muodostamassa avioliitossa, siis aidossa avioliitossa, tämä lapsen syntymäoikeus toteutuu luonnollisella tavalla. Tämä tosiasia ei muutu maaliskuussa 2017.
  • Yksikään tutkimus ei osoita, että lapsi tarvitsee kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Tämä asia ei muutu maaliskuussa 2017.
  • Edelleenkään kaksi isää ei voi olla lapselle äiti, eikä kaksi äitiä voi olla lapselle isä. Tämä asia ei muutu maaliskuussa 2017.
  • Vain miehen ja naisen muodostama liitto on jatkossakin aito avioliitto. Sukupuolineutraali liitto ei ole. Tämä tosiasia ei muutu maaliskuussa 2017.

Maaliskuussa 2017 astuu voimaan laki, joka kykenee ainoastaan keinotekoisesti hämärtämään nämä perustotuudet, mutta ei tosiasiallisesti muuta niitä mihinkään.

Miehen ja naisen muodostamalla avioliitolla on luonnollinen perustus, jollaista ei sukupuolineutraalilla liitolla ole. Jälkimmäinen on huonosti perusteltu juridinen sopimuskonstruktio.

Siksi tästäkin eteenpäin on tehtävä työtä aidon avioliiton hyväksi.

Uusi avioliittolaki tulee aiheuttamaan hämmennystä ja ristiriitoja yhteiskunnassa, niin kuin sen nähdään aiheuttaneen niitä jo kirkossa, vaikka meille vakuuteltiin ettei lakimuutos vaikuta kirkkoon. Lakimuutos tulee lisäksi vaikuttamaan kouluopetukseen ja haastamaan sanan- ja uskonnonvapautta.

Tulevaisuudessa on entistä tarkemmin huolehdittava vanhempainoikeuksista sekä siitä, että lapset eivät koulussa joudu kiusattavaksi sen vuoksi, että heidän vanhempansa pitävät kiinni avioliitosta miehen ja naisen liittona.

Aito avioliitto ry on tullut jäädäkseen.

Aito avioliitto ry perustettiin tammikuussa 2015 edistämään ja vahvistamaan miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Kuten yhdistyksen säännöissä sanotaan (kohta 2):

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää lapsen oikeutta tuntea sekä isänsä että äitinsä ja olla heidän hoidettavanaan koko lapsuusaikansa mikäli mahdollista. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli-identiteetin kehittymistä siten, että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvua naiseksi tuetaan vahvistamalla sukupuolten luontaista erilaisuutta, sekä turvaamalla lapselle myös adoptiotilanteessa perhemalli, jossa lapsella on sekä isä että äiti.

Yhdistys aikoo jatkaa näissä merkeissä vaikuttamistyötä edistääkseen miehen ja naisen muodostaman avioliiton asemaa ja merkitystä yhteiskunnassa. Tämä merkitsee huomion ja toiminnan fokuksen suuntaamista sukupuolineutraalin avioliittolain välittömistä kumoamispyrkimyksistä laajempaan vaikuttamistyöhön miehen ja naisen välisen avioliiton aseman ja arvostuksen tukemiseksi ja parantamiseksi yhteiskunnassa.

Tähän mennessä yhdistys on luonut sekä kansainvälisiä yhteistyökontakteja Euroopan tasolla että maakuntakohtaista toimintaverkostoa, osallistunut lausunnoillaan ministeriöiden lainsäädäntöhankkeisiin, järjestänyt seminaareja, koulutusta, vieraillut tilaisuuksissa puhumassa aidosta avioliitosta ym. Tämä kaikki jatkuu ja toimintaa kehitetään.

Jokainen, jolle aito avioliitto on tärkeä on tervetullut mukaan tukemaan ja kehittämään vaikuttamistyötä. www.aitoavioliitto.fi

Se millaiseksi toiminta täsmälleen muodostuu uudessa tilanteessa 1.3.2017 jälkeen tarkentuu aikanaan edessä olevina viikkoina ja kuukausina.

Miehen ja naisen avioliitto on maailman luonnollisin asia.

Kaikki pyrkimykset käyttää 1.3. voimaan astuvaa lakimuutosta avioliitosta käytävän keskustelun vaientamiseksi on päättäväisesti torjuttava. Miten? Puhumalla avioliitosta avoimesti, rohkeasti ja kaikkia kunnioittaen.

Ei ole mitään hävettävää siinä, että pitää kiinni avioliitosta miehen ja naisen muodostamana instituutiona.

Niille, jotka nyt sanovat: ”Eduskunta äänesti, pulinat pois!”, vastaamme: ”Hömpsönpömpsön!”

Nyt ei ole aika puhua aidosta avioliitosta vähemmän.

Nyt siitä on puhuttava entistä enemmän.

Pasi Turunen
Tiedotussihteeri
Aito avioliitto ry

Kirjoittaja

Pasi Turunen
Tähän tietoja.