Aito avioliitto -aloite on perustuslain mukainen

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on todennut, että kansalaisaloite avioliittolain muutoksen kumoamiseksi ei ole vastoin perustuslakia.

”Nyt arvioitavana olevan kansalaisaloitteen osalta perustuslakivaliokunta pitää arvion lähtökohtana sitä, että kansalaisaloitteessa kumottavaksi esitetty lainsäädäntö ei ole vielä voimassa. Tällaisessa tilanteessa kyse ei valiokunnan mielestä ole sellaisista lainsäädäntöön perustuvista perustelluista odotuksista, joita pitäisi ehdottomasti suojata. Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että kumottavaksi esitettyä lainsäädäntöä edeltävää oikeustilaa ei ole valiokunnan käytännössä pidetty perustuslain vastaisena (ks. myös PeVL 15/2001 vp ja PeVL 15/2011 vp), vaikka kumottavaksi esitetty lainsäädäntö onkin valiokunnan mielestä sitä edeltävää oikeustilaa paremmin sopusoinnussa perustuslain 6 §:n kanssa. Merkityksellistä on myös, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 12 artiklassa turvattu oikeus avioliittoon ei sellaisenaan merkitse velvollisuutta mahdollistaa samaa sukupuolta olevien oikeutta solmia avioliittoa, vaan se kuuluu kunkin sopimusvaltion harkintamarginaaliin” (tummennus blogistin)
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_1+2017.aspx

Perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta rohkenen sanoa, että se suosittaa aloitteen pikaista käsittelyä, jottei aloitteen mahdollinen hyväksyminen heikentäisi jälkikäteen samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia solmia avioliittoa. Tähän on kuitenkin pakko lisätä, että avioliiton uudelleen määrittely sukupuolineutraaliksi instituutioksi ei tuo lisäoikeuksia solmia avioliittoa vaan se muuttaa avioliiton luonteen ja tarkoituksen. Mikäli aloitteen käsittely venyisi 1.3 jälkeiselle ajalle, niin se itsessään ei ole mielestäni juridinen tai moraalinen este hyväksyä aloitetta. Aloitteen perustuslaillisuutta ei tule katsoa yksisilmäisesti HLBT-liikkeen avioliittokäsityksen pohjalta edes 1.3 jälkeen.

Annan esimerkin: jos joku kansalainen saa Kelalta etuuksia vastoin oikeita perusteita, ei ole väärin periä takautuvasti maksettuja tukia häneltä takaisin. Sama periaate pätee lain säätämisessäkin, oikeuksien ja etuisuuksien tulee perustua tosiasioihin. Sukupuolineutraali avioliittolaki liitännäislakeineen perustuu kuviteltuihin oikeuksiin, jotka eivät perustu muuhun kuin aatteelliseen yritykseen muuttaa avioliiton ja perheen merkitys, jotta yhteiskunta riisuttaisiin ns. heteronormativiisuudesta ja ydinperheen asemaa heikennettäisiin.

Nyt vaan aloite suureen saliin äänestykseen ja kansanedustajille sydäntä ja viisautta äänestää aidosti tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.

Kirjoittaja Susanna Koivula,
Aito avioliitto ry