Lakivaliokunnasta kuuluu kummia (demokratia vaarassa?)

Kuva: Pentti Tuovinen

Lakivaliokunnasta kuuluu kummia. Siellä on ilmassa ajatus, että ”hei, haudataan tämä kansalaisaloite, jottei eduskunta saisi äänestää asiasta.” Lakivaliokunnan ei pidä ylenkatsoa sitä, että yli 106 000:tta suomalaista on vedonnut eduskuntaan ja pyytää vasta-aloitteen muodossa sitä harkitsemaan vielä avioliittolain muutosta ja avoimesti tarkastelemaan perusteita puolesta ja vastaan. Kansalaisaloitejärjestelmä nykyisellään ei mahdollista sitä, että siinä voitaisiin reaaliajassa ilmaista vastakkainen näkemys, joten vasta-aloitteet turvaavat kaikkien mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon.

Lakivaliokunnan tulisi ehdottomasti tehdä aloitteesta mietintö ja tuoda se eduskunnan suureen saliin äänestettäväksi. Se olisi rehellinen ja demokraattinen tapa toimia ja lähettäisi viestin, että kaikkien kansalaisten ääntä kuullaan ja arvostetaan. Nyt on pidettävä mielessä myös se tosiasia, että nykyinen eduskunta ei ole ottanut kantaa avioliittolain muutokseen, liitännäislakeja lukuun ottamatta. Kansalaiset äänestivät vuoden 2015 eduskuntavaaleissa huomioiden myös ehdokkaiden suhtautumista avioliittolain muutokseen.

Merkillepantavaa tässä kaikessa on myös se, että edellisen eduskunnan lakivaliokunta esitti Tahdon -kansalaisaloitteen hylkäämistä mietinnössään. Mitä sellaista on tapahtunut, että nykyinen lakivaliokunta olisi nyt vakuuttunut naisen ja miehen välisen avioliittolain syrjivyydestä ja ongelmallisuudesta? Ei yhtikäs mitään! Sen sijaan poliittinen ilmastonmuutos on edennyt vauhdilla. Nyt lakivaliokunnan jäsen, keskustan Mikko Kärnä on jopa esittänyt Twitterissä, että kenenkään sellaisen kanssa ei edes keskustella, joka kannattaa ns. perinteistä avioliittokäsitystä ja siihen pohjautuvaa lainsäädäntöä! Miten on mahdollista, että lakivaliokunnan jäsen näin kyykyttää kansalaisia ja halveksuu vastakkaista avioliittokäsitystä esittävien oikeutta tulla kuulluksi siinä missä tahdon-väkikin?

Kansalaisaloite avioliittolain säilyttäminen naisen ja miehen välisenä ei poista keneltäkään perusoikeuksia, mutta sen sijaan avioliittolain muuttaminen sukupuolettomaksi instituutioksi poistaa avioliitosta sen keskeisen arvoviestin ja suoranaisen ihmisoikeuden: lapsella on oikeus tuntea isänsä ja äitinsä ja kasvaa heidän hoidossaan. Nyt on tärkeää katsoa kaikkia tosiasioita silmästä silmään: Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jo kesällä 2016 todennut, ettei naisen ja miehen välinen avioliittolaki ole ihmisoikeusrikkomus. https://aitoavioliitto.fi/uutiset/ulkomaat/euroopan-ihmisoikeustuomioistuin-avioliiton-sailyttaminen-miehen-ja-naisen-liittona-ei-ole-syrjintaa/ Ei ole siis olemassa mitään juridista estettä tuoda aloitetta eduskunnan äänestettäväksi.

On erittäin huolestuttavaa jos lakivaliokunta asettuu ikään kuin kansalaisaloitejärjestelmää vastaan suosimalla aloitteita tai syrjimällä niitä. Pelkäävätkö jotkut lakivaliokunnan jäsenistä, että eduskunta äänestää ”väärin”, jos lakivaliokunta tuo sille mietinnön äänestettäväksi? Onko kansalaisaloitejärjestelmä luotu vain siksi, että sateenkaariagenda ajetaan Suomen lakiin ja vain seta-sertifioidut aloitteet saavat kunnioittavan käsittelyn?

Aikooko lakivaliokunta edistää vai rajoittaa demokratian toteutumista? Asettavatko lakivaliokunnan jäsenet omat poliittiset intressinsä 106 000:n allekirjoittajan edelle? Jääkö nykyinen lakivaliokunta historiaan lakivaliokuntana, joka hiljentää kansalaisten äänen ja estää eduskuntaa ottamasta kantaa kyseiseen kansalaisaloitteeseen? Aika näyttää, onko lakivaliokunnalla kanttia viedä Aito avioliitto -kansalaisaloite mietinnön kanssa eduskuntaan äänestettäväksi. Aika näyttää, kunnioittaako lakivaliokunta kansalaisaloitejärjestelmää, demokratiaa ja näitä 106 000:ta suomalaista aloitteen allekirjoittajaa!

Ja tämä aika on pian.

Kirjoittaja
Susanna Koivula