Gender-ideologia 106-42

 

Keskiviikkona 17.2.2016 eduskunta äänesti sukupuolineutraalin avioliittolain liitännäislakien puolesta. Yle uutisoi asiasta näin:”Muutokset olivat seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta, jolla avioliittolain säännökset muutettiin sukupuolineutraaleiksi”
http://yle.fi/uutiset/
eduskunta_hyvaksyi_uuden_avioliittolain_edellyttamat_muutokset__rekisteroidysta_parisuhteesta_avioliittoon_ilmoituksella/8679634

Äänestystuloksesta 1o6-42 voi päätellä, että gender-ideologia voi ja elää hyvin kansanedustajien keskuudessa.Eduskunta tällä päätöksellä liputtaa radikaalin ääriajattelun puolesta väittämällä avioliittoa sukupuolineutraaliksi instituutioksi. Sukupuolen merkitys kiistetään avioliiton ja vanhemmuudenkin kohdalla ja ironista kyllä, jopa sukupuolen kohdalla -siitä kertovat halut uudistaa translakia.

Sukupuolineutraalin avioliittolain kohdalla on kieltäydytty tekemästä lapsivaikutusarviointeja, mikä on paljon puhuvaa. Aikuisten toiveet ohittavat nyt lapsen tarpeet, erityisesti tämä näkyy siinä, että samaa sukupuolta olevat parit saavat oikeuden ulkoiseen adoptioon.Voisi ajatella,ettei orvolta voida viedä enempää kuin omat  vanhemmat, mutta nyt häneltä viedään oikeus saada adoption kautta isä ja äiti. Tästä on yhdenvertaisuus kaukana!

Surullisena olen kuunnellut eduskunnassa käytäviä keskusteluja avioliittolain liitännäislaeista: naisen ja miehen välistä avioliittolakia on milloin väitetty virheellisesti ja perusteettomasti perustuslain ja milloin ihmisoikeuksien vastaiseksi. Eduskunnan lakivaliokunnan  mietinnössä  14/2014 vp 20.11.2014  todetaan kuitenkin mm. näin:

”Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteet on ulotettu ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvatun perhe-elämän suojan ja 14 artiklassa tarkoitetun syrjintäkiellon piiriin. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksesta tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä ei kuitenkaan seuraa jäsenvaltioille velvollisuutta säätää samaa sukupuolta olevien avioliittoa.”

”Nykyinen oikeustila ei siten edellä esitetyn perusteella ole perustuslain tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen.” https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175. Samainen lakivaliokunta hylkäsi Tahdon-kansalaisaloitteen pyrkimykset perusteellisen harkinnan pohjalta.

Avioliittolain muutos on täysin( gender-)ideologinen pyrkimys, joka tulee vielä haastetuksi tänä vuonna liitännäislakien hyväksymisestä riippumatta, uuden kansalaisaloitteen kautta:
”Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta. Sukupuolineutraali avioliitto riistää adoptiolapselta mahdollisuuden korvaavaan kokemukseen eri sukupuolta olevista vanhemmista, isästä ja äidistä. Lapsen oikeus olla isän ja äidin hoidettavana ei voi toteutua samaa sukupuolta olevien avioliitossa. Samaa sukupuolta olevien parien oikeudet on huomioitu riittävällä tavalla parisuhdelaissa.”https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175
Gender-ajattelu ei pääse etenemään esteittä, sen edessä on yhä ajattelevia kansalaisia ja rohkeita kansanendustajia, ja hyvä niin.

Päivi Räsänen on sanonut blogissaan osuvasti avioliittolaista: ”Avioliiton rajaaminen yhden miehen ja yhden naisen väliseksi on perusteltua, koska tämä suhde poikkeaa kaikista muista ihmissuhteista. Siihen perustuu yhteiskuntamme jatkuvuus ja uusiutuvuus. Sukupuolten toisiaan täydentävä erilaisuus ja yhteys ovat sivilisaatiomme perusta.” http://www.paivirasanen.fi/2015/10/avioliittolain-muutosesityksista-puuttuu-lapsivaikutusten-arviointi/
Avioliiton säilyttäminen naisen ja miehen välisenä liittona on täysin perusteltua ja
tämän soisi edelleen eduskunnankin tunnustavan. Jottei totuus unohtuisi.


Kirjoittaja Susanna Koivula