Oikeus vakaumukseen ei pääty maaliskuussa 2017

Joillekin on tullut yllätyksenä se, ettei oikeus vakaumukseen pääty maaliskuussa 2017. Sanan- ja uskonnonvapaudella ei ole viimeistä käyttöpäivää. Lapsen oikeudella tuntea omat biologiset juurensa ja tulla äitinsä ja isänsä rakastamaksi ei sekään tunne parasta ennen päivämäärää.

Naisen ja miehen välinen avioliittolaki ei ole ihmisoikeuksien tai perustuslain vastainen. Se, joka tällaista esittää, puhuu omiaan.

Sukupuolineutraali avioliittolaki on laki, jota voidaan perustellusti kutsua pakkolaiksi. Niin paljon pakotusta ja painostusta siihen liittyy: Kaikkien, aivan kaikkien tulisi hyväksyä sukupuolineutraali avioliittokäsitys ja osoittaa se sanoin ja teoin. Jos et usko avioliiton uudelleen määrittelyyn, niin ainakin sinun tulisi vaieta ja lakata käyttämästä oikeuttasi kriittiseen ajatteluun. Sukupuolineutraali avioliittokäsitys kun ei kestä kritiittistä tarkastelua; illuusio avioliiton ja vanhemmuuden sukupuolineutraaliudesta on nimittäin silloin vaarassa murtua.

”Ideologian vaikutuksesta koko yhteiskunta pyritään rakentamaan uudelleen niin, ettei kysymystä erilaisista sukupuolikäsityksistä ja erilaisten avioliittokäsitysten suhteellisesta totuudesta tai arvosta voi edes herättää ilman, että sen katsotaan ilmentävän vihapuhetta ja perustuvan homofobiaan.Tällaisesta ideologisesta näkökulmasta voidaan pitää syrjivänä vihapuheena esimerkiksi väitettä, jonka mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto ja että miehen ja naisen välinen avioliitto on joissakin suhteissa parempi tai arvokkaampi kuin sen vaihtoehdot.” (T.Puolimatka, Lapsen ihmisoikeus : oikeus isään ja äitiin. S.127)

Soraäänet on siis vaiennettava ja viestintuoja ammuttava sillä mentaliteetilla, että jos hän nousee, laukaise uudestaan.

Yksityisesti lenkkipolulla on ehkä suotavaa ajatella avioliiton olevan naisen ja miehen välinen liitto, tai ei edes suotavaa, mutta kun sitä ei voi estääkään. Tällaiseen suuntaan kiihkeimmät spn-avioliittolain kannattajat tahtoisivat tilanteen Suomessa kehittyvän..

Maggie Gallagher kuvaa osuvasti sitä, mikä avioliitto on:

”Avioliitto on muut seksuaalisuhteet pois sulkeva,pysyvä aviomiehen ja vaimon välinen yhteys ja liitto (union), jossa puolisot lupaavat huolehtia toisistaan ja niistä lapsista, jotka syntyvät heidän suhteestaan.” (Yhteiskuntakoe lapsilla? Tapio Puolimatka, s.144 )

Naisen ja miehen välinen avioliittoinstituutio on yhteiskunnan vakaudeksi ja lasten parhaaksi.

Yhteiskunta ei voi kehittyä myönteisesti, jos tästä hyveestä tehdään pahe.


Kirjoittaja Susanna Koivula