Valitus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle
Aito avioliitto ry on tyytymätön  Educa -messujärjestäjien tekemään peruuttamispäätökseen ja pitää päätöstä syrjivänä. Tästä johtuen Aito avioliitto ry on saattanut  Suomen Messut osuuskunnan ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n edellä kuvatun menettelyn yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan arvioitavaksi ja jättänyt sille kirjallisen hakemuksen asiassa.
Susanna Koivula, puheenjohtaja 
Aito avioliitto ry hallitus