Kannanotto Aito avioliitto & Educa -uutisointiin


Aito avioliitto ry:n osallistuminen Educa-messuille peruttiin, koska Opettajien Ammattijärjestöä (OAJ) ja Suomen Messuja painostettiin poistamaan Aito avioliitto -yhdistys näytteilleasettajien joukosta. Tästä uutisoitiin laajasti tiedotusvälineissä, mutta niissä oli virheellisiä ja perusteettomia väitteitä Aito avioliitto -yhdistyksestä. Haluamme oikaista näitä väitteitä ja avata myös sitä, mikä on Aito avioliitto ry ja mitä se todellisuudessa edustaa. Otamme myös samalla kantaa perusteluihin, joita OAJ, kuten myös Suomen Messut esitti ratkaisuunsa.


Moniarvoisuuden perusteella sisään, ja suvaitsevaisuuden perusteella ulos

OAJ perusteli päätöstään hyväksyä Aito avioliitto ry näytteilleasettajaksi Educa 2019-messuille moniarvoisuudella. 11.1.2019 klo 10.18 
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/aito-avioliitto-ry-educa-messuilla-naytteilleasettajana–mista-on-kyse/ Vain muutamaa tuntia myöhemmin OAJ hylkäsi moniarvoisuuden ja perusteli uudessa tiedotteessa suvaitsevaisuudella sitä, että se päätti perua Aito avioliitto ry:n osallistumisen messuille. 
11.1.2019 klo 16.14  https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/oaj-ja-suomen-messut-aito-avioliitto-ei-osallistu-educa-messuille/

Tämä jo osoittaa, että suvaitsevaisuuteen vedotaan varsin mielivaltaisin perustein. Suvaitsevaisuuteen ja moniarvoisuuteen on aiemmin kuulunut se, että erilaiset näkemykset ja mielipiteet sallitaan, ja näiden välillä käydään dialogia.


Avioliittokäsitys ja opetussuunnitelman perusteet 

On väitetty, että Aito avioliitto ry:n linjaukset olisivat ristiriidassa opetussuunnitelman perusteiden kanssa. Aito avioliitto -yhdistys tarkoituksensa mukaisesti haluaa edistää naisen ja miehen välisen avioliiton asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa, erityisesti lapsen oikeuksien näkökulmasta, ja tukee tyttöjen kasvua naisiksi, ja poikien kasvua miehiksi.

Opetussuunnitelman perusteissa ei suoraan eikä epäsuorasti aseteta minkäänlaista estettä sitoutua sellaiseen avioliittokäsitykseen tai ilmaista sellaista avioliittokäsitystä,

Avioliittolain muutos muutti avioliiton solmimisen perusteita juridisella tasolla, mutta kansalaisilla on yhä oikeus omantunnon, sanan- ja uskonnonvapauden perusteella säilyttää avioliittokantansa muuttumattomana ja ilmaista se.


Sukupuolikäsitys, opetussuunnitelma ja tasa-arvo-opas 

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen on todennut Aito avioliitto ry:lle 29.6.2018 ”Sukupuolen moninaisuus -käsite ei sisälly opetussuunnitelman perusteiden eri oppiaineiden tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä määrääviin osiin.”Heinonen on myös samassa yhteydessä selventänyt, että ”Tasa-arvotyö on taitolaji” (TOT)  -opas ei sisällä kouluja velvoittavia määräyksiä.  ”

Aito avioliitto ry:n sukupuolikäsitys ei ole siis ristiriidassa opetussunnitelman perusteiden tai Opetushallituksen linjausten kanssa.


Perusteeton väite asiattomasta käytöksestä Helsingin Kirjamessuilla

OAJ:n tiedotteessa  väitettiin, että Aito avioliitto ry olisi vuonna 2016 käyttäytynyt asiattomasti Helsingin kirjamessuilla. Luther Divari oli kutsunut Aito avioliitto yhdistyksen vieraakseen ja ilmoittanut siitä messujärjestäjille. Aito avioliitto yhdistyksellä oli pieni nurkkaus Luther Divarin osastosta. Siinä kerättiin eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen nimiä ja jaettiin Aito avioliitto ry:stä kertovaa esitettä. Yhdistys ei tiennyt, että heillä olisi pitänyt olla oma sopimus messujärjestäjien kanssa.

Kirjamessut alkoivat torstaina ja päättyivät sunnuntaina. Aito avioliitto -yhdistyksen vapaaehtoisia oli  päivystämässä osastolla. Sunnuntaiaamuna toimijoille ilmoitettiin, että heidän tulee poistua messuilta ja näin tapahtui. OAJ:n :n tiedotteessa ei kerrottu, että Luther Divarin irtaimistoa ja ikkunoita rikottiin sateenkaariaktivistin toimesta Kirjamessujen jälkeen. Aktivisti kertoi toimintansa syyksi Luther Divarin yhteistyön Aito avioliitto ry:n kanssa. https://www.ristinvoitto.fi/ristin_voitto/uutiset/luther-divari_hyokkayksen_kohteena_helsingissa/?numero=40/2016 OAJ jätti myös kertomatta, että Twitterissä Kirjamessujen aikaan uhattiin sosiaalisessa mediassa sytyttää tuleen Aito avioliitto ry:n nurkkaus. Kirjamessuilta poistamisen syynä oli epäselvyys näytteilleasettajien ehdoista, ei asiaton käytös, ja yhdistys pahoitteli virhettä.


Yksilönoikeudet

Yle uutisoi 11.1 otsikolla: Kritiikkivyöry ajoi Aito avioliitto ry:n pois opettajien messuilta – OAJ: ”Tapahtuman arvoihin kuuluvat suvaitsevaisuus ja yksilön oikeuksien kunnioittaminen” Uutisessa OAJ , kertoi, että Educa-messujen arvoihin kuuluvat yksilönoikeudet ja suvaitsevaisuus.
 https://yle.fi/uutiset/3-10592242

Aito avioliitto -yhdistyksessä pidämme esillä miehen ja naisen välisen avioliiton merkitystä yhteiskunnan perustana sekä lapsen oikeutta tuntea isänsä ja äitinsä ja olla heidän hoidettavanaan, mikäli mahdollista. Vastustus yksilön oikeuteen ilmaista mielipiteensä on huolestuttavasti lisääntynyt. Yksilön oikeuksia ja avioliittokäsitystä naisen ja miehen välisenä liittona ei ole mielekästä, ei myöskään perusteltua asettaa vastakkain. Aito avioliitto ry myös katsoo, että, avioliittolaista sukupuoliperusteen poistaminen ei lisännyt tasa-arvoa, vaan se muutti koko käsityksen avioliitosta.


YLE:n Uudenmaan alueuutiset 11.1.2019

YLE:n Uudenmaan alueuutiset- radiolähetyksessä esitettiin virheellinen väite siitä, että Aito avioliitto -yhdistyksen halu tukea tyttöjen kasvua naisiksi ja poikien kasvua mieheksi olisi ristiriidassa opetussuunnitelman tavoitteen kanssa opettaa lapsia ilman sukupuolittuneita rooleja. Aito avioliitto ry ei kannata stereotyyppisiä sukupuolirooleja. ”Emme ole siis huolissamme pinkkiin pukeutuvista pojista, kutovista kundeista tai taistelulajeja harrastavista tytöistä. Koulujen sukupuolta koskevassa opetuksessa mennään metsään, jos tieto vaihdetaan ideologiaan. Sukupuoli on ihmisen biologinen, muuttumaton ominaisuus. Se on fakta, jota kouluissa ei voi eikä saa ohittaa.” https://aitoavioliitto.fi/artikkelit/yle-sukupuoliroolit-ja-aito-avioliitto-ry/

Samaisessa YLE:n alueuutisissa myös väitettiin, että Aito avioliitto ry ajaa ”perinteistä sukupuolimallia”. Näin ei ole ole. Kunnioitamme esimerkiksi sitä, että oppilailla on oikeus valita ammatti kiinnostuksensa mukaan, sukupuolesta riippumatta.

Aito avioliitto ry edustaa tietoon perustuvaa sukupuolikäsitystä: sukupuoli on ihmisen biologinen, kehosta todennettava ominaisuus.   


Varsinainen valeuutinen

Itseään Pohjoismaiden suurimmaksi gay-lehdeksi itseään tituuleeraava QX -lehti 11.1.2019 uutisoi otsikolla: ”Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien olemassaolon kyseenalaistavalle järjestölle oli myyty  näyttelyständi Suomen suurimpaan koulutusalan tapahtumaan.” https://www.qx.fi/yhteiskunta/239834/aito-avioliitto-ryn-osallistuminen-educa-messuille-saatiin-kaadettua/ Itse sisältö toistaa pitkälti muiden medioiden uutisointia aiheesta. Aito avioliitto ry ei kyseenalaista kenenkään olemassaoloa. Otsikko on täysin absurdi ja epätosi. ”Klassinen avioliittonäkemys ei perustu vihamielisyyteen seksuaalivähemmistöjä kohtaan eikä sitä ole suunnattu ketään vastaan. Se perustuu  avioliiton omaan luonnolliseen olemukseen, joka on rationaalisesti perusteltavissa sosiobiologisesta todellisuudesta  käsin. Yhdistys ei hyväksy vihanlietsontaa ketään kohtaan heidän näkemystensä tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Yhdistyksen toiminnan tukeminen ei edellytä jotain tiettyä siviilisäätyä.” *


Lapsen oikeudet 

Educa -messujen järjestäjät ohittivat lapsen oikeuden näkökulman arvioidessaan uudelleen Aito avioliitto ry:n sopivuutta näytteilleasettajaksi. Opetusalan messuille ei ole tervetullut kansalaisjärjestö, joka korostaa lapsen ihmisoikeutta: ”- -YK:n  Yleisopimus lapsen oikeuksista lausuu yksiselitteisen selvästi, että jokaisella lapsella on normatiivisen lähtökohtaisesti sitova ihmisoikeus biologiseen isäänsä ja äitiinsä. Tämä tosiasia käy ilmi artikloista 3, 7, 8 ja 9.https://aitoavioliitto.fi/artikkelit/yk-ja-lapsen-oikeudet-lapsella-on-sitova-ihmisoikeus-isaan-ja-aitiin/

Perherakenteen vaikutuksesta ei tule vaieta

Aito avioliitto ry katsottiin sopimattomaksi osallistumaan Educa-messuille ja se herättää kysymyksiä: Eikö opettajilla ja oppilailla ole oikeutta saada tietoa perherakenteen merkityksestä? Miten lapset ja nuoret voivat tehdä tulevaisuudessa lapsen etua turvaavia valintoja, jos heiltä puuttuu tieto erilaisten perherakenteiden vaikutuksista?


Susanna Koivula
Aito avioliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja


* https://aitoavioliitto.fi/tietoa_meista/