Yhdenvertaisuus jäi toteutumatta!

Olemme pettyneet Suomen Messujen ja OAJ:n päätökseen evätä tulomme Educamessuille. Aito avioliitto ry oli jo hyväksytty näytteilleasettajiksi ja olimme maksaneet paikan. 

Ulkopuolinen painostus on varmasti päätöksen taustalla.

Emme pidä tällaista ratkaisua tasa-arvoisena, yhdenvertaisena emmekä suvaitsevaisena.

Aito moniarvoisuus ei tässä toteudu ja huoli herää, onko opettajlla, oppilailla ja näiden vanhemmilla koulussa tilaa ilmaista esimerkiksi kannattavansa avioliittoa naisen ja miehen välisenä? 

On hyvin valitettavaa, että perhemyönteiset arvot katsotaan messuille sopimattomaksi.

Aito avioliitto ry jatkaa työtään lapsen oikeuksien ja sananvapauden toteutumiseksi. 

Sille on tilausta Suomessa.

Susanna Koivula
Aito avioliitto ry:n puheenjohtaja