Banderolli Hiekkaharjussa: Sananvapaus voitti!

Vantaalla Hiekkaharjun aseman lähellä on yhdistyksemme teemojen mukainen banderolli, joka on sijoitettu kyseiseen paikkaan täysin lain mukaisesti. Banderolli on maanomistajan luvalla kyseisessä paikassa ja sijainti on ollut vakiintuneesti sama todella pitkään, ehkä noin seitsemän vuotta. Banderollin laillisuus on todennettu jo moneen kertaan aiemmin siihen vihamielisesti suhtautuvien yrittäessä saada sitä pois kaikin laillisin ja laittomin keinoin. Yhdistyksemme on vuonna 2019 vastannut asiaa koskeviin lehtikirjoituksiin paikallislehdessä. Sekä Vantaan kaupunki että poliisi ovat jo kauan sitten ilmaisseet banderollin nauttivan lain suojaa. Banderolliin on kohdistunut ajoittain toistuvaa ilkivaltaa ja yksittäisiä henkilöitä poliisi on saanut kiinni.

Viimeisin nolo yritys vaientaa banderollin viesti oli tehdä sen poistamista vaativa kunta-aloite.  Sen perusteluina oli kiistanalaisia, valittajan mielikuviin perustuvia väitteitä banderollin sisältämän viestin syrjivyydestä. Esillä olevan banderollin sanoma on aina ollut täysin laillinen ja hyvän tavan mukainen.  Viesti on luonteeltaan jokin yleinen totuus, joka perustuu biologiaan, lainsäädäntöön tai kansalaisten perusoikeuksiin. Kiinnitti huomiota, että jotkut allekirjoittajat esiintyivät kahteen, jopa kolmeenkin kertaan aloitteen allekirjoittajina.

Kuuluu perusoikeuksiin, että sananvapautta ja yksityisen omaisuuden suojaa kunnioitetaan. Vantaan kaupunki ilmoitti 16.3.2022 päivätyssä ratkaisussaan, että laillista perustetta vaatia banderollia poistetavaksi ei ole eli hylkäsi poistovaatimuksen.

Aito avioliitto ry noudattaa lakia kaikissa toimissaan ja toimii demokratian mukaisesti ilman tarkoitusta loukata ketään. Demokratiaan kuuluu oikeus ilmaista myös sellaisia mielipiteitä, jotka joku voi kokea epämiellyttävänä. Demokratian ja sananvapauden ansiosta jokainen voi julkaista omia kannanottojaan, myös banderollimme poistamista vaatineen kunta-aloitteen tekijä.

Pidämme esillä sangen normaaleja asioita, kuten perhearvoja, lasten etua ja sananvapautta. Miehen ja naisen välisen avioliiton merkitys on siinä, että se antaa lähtökohtaisesti lapselle oikeuden sekä isään että äitiin ja turvaa perheyhteisön ja samalla koko yhteiskunnan perustan säilymisen. Jokaisella on oikeus arvostaa sekä tukea miehen ja naisen muodostamaa avioliittoa ja lapsen kasvua isänsä ja äitinsä hoivassa.

Yhdistyksen periaate on pitää esillä yhteiskunnassamme hyväksi havaittuja asioita, puolustaa heikkoja ja syrjittyjä sekä edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Yhdistyksemme toimii jatkossakin demokraattisin keinoin ja puolustaa yhdistyksen säännöissä mainittuja tavoitteita. Yhdistyksen säännöt ovat vapaasti kaikkien luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla.