Tue lahjoituksella Aito avioliitto-yhdistyksen merkityksellistä ja pitkäjänteistä työtä!

Aito avioliitto –työn ystävät ja tukijat ympäri Suomen,

Tänä vuonna lapsen ihmisoikeuksien puolustamista ja aidon avioliiton ja oikean sukupuolikäsityksen esillä pitämistä vastaan on hyökätty entistä enemmän. Tiedotusvälineissä, sosiaalisessa mediassa ja etenkin oikeudessa on kyseenalaistettu tätä kantaa tunnustavien oikeus sanan- ja uskonnonvapauteen ja vaadittu heille erilaisia rangaistuksia ja sanktioita vain heidän näkemystensä julkisen ilmaisun takia. Tällaisessa tilanteessa Aito avioliitto-yhdistyksen harjoittama yleishyödyllinen ja pitkäjänteinen toiminta ja työ on entistä tärkeämpää ja ajankohtaisempaa.

Työmme lepää pääosin yksityisten työmme tukijoiden varassa. Toiminnan taloudellinen tuki tulee muun muassa jäsenmaksuista ja yhdistyksen sponsorituotteiden myynnistä.

Sinun lahjoituksesi avulla pystymme järjestämään seminaareja, tapahtumia, tekemään radio-ohjelmia, julkaisemaan materiaalia sekä kehittämään ja laajentamaan nykyistä toimintaamme.

Aito avioliitto ry:n tarkoituksena on edistää ja vahvistaa miehen ja naisen välisen avioliiton asemaa ja merkitystä aitona, erityisenä, luonnollisena ja pysyvänä instituutiona suomalaisessa yhteiskunnassa ja lainsäädännössä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää lapsen oikeutta tuntea sekä isänsä että äitinsä ja olla heidän hoidettavanaan koko lapsuusaikansa, mikäli mahdollista. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli-identiteetin kehittymistä siten, että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvua naiseksi tuetaan vahvistamalla sukupuolten luontaista erilaisuutta, sekä turvaamalla lapselle myös adoptiotilanteessa perhemalli, jossa lapsella on sekä isä että äiti.

Lupatiedot:

Rahankeräysluvan myöntäjä:  Poliisihallitus 16.9.2020.

Valtakunnallisen rahankeräysluvan numero: RA/2020/1087.

Uuden keräysjakson toimeenpanoaika:  26.09.2020 alkaen.

Toimeenpanoalue: Koko maa pois lukien Ahvenanmaa. Yhdistys toimeenpanee keräyksen itse.

Rahankeräystavoilla saadut varat käytetään Suomessa Aito avioliitto -yhdistyksen kaikkeen yleishyödylliseen toimintaan kuten tapahtumien järjestäminen ja tapahtumiin osallistuminen, julkaisu- ja tiedotustoiminta, radio-ohjelmien tuottaminen, koulutyö sekä muu kampanjointi yhdistyksen edustamien perhemyönteisten arvojen edistämiseksi.

Emme ole vastaanottaneet emmekä vastaanota lahjoituksia miltään henkilöltä, toimijalta, taholta tai maalta, joka arvoillaan tai toiminnallaan rikkoo ihmisoikeuksia.

Miten lahjoitan:

Pankissa:

Voit antaa lahjasi yhdistyksen työlle tälle tilille:

IBAN: FI93 3131 1001 6484 05

Viitenumero:   RF22 1648 4050 tai viestikenttään merkintä ”lahjoitus”.

Säännöllinen kuukausituki:  Aseta verkkopankissa ruksi kohtaan ”toistuva maksu”.

Lahjoitusverkkokaupassamme:

Meillä on myös lahjoitusverkkokauppa yksittäisiä lahjoituksia varten:

https://finance.aitoavioliitto.fi

Lahjoitusverkkokaupassa voi tehdä välittömiä lahjoituksia verkkopankki- tai luottokorttimaksuina.

 

Tukesi yhdistyksellemme on tärkeä ja olemme kiitollisia siitä. Se mahdollistaa yhdessä jäsenmaksujen ja muiden tulojemme kanssa toimintamme kasvun ja kehittämisen.