Ideologiaa tiedon sijaan?

Kuva: Freeimages

Kun Karl Marxin kommunistisessa teoriassa korvataan pääoma sukupuolisuudella, tullaan viime aikoina yllättävänkin tuttuun ideologiaan. Marx näki kaiken pahan alkuna ja juurena pääoman.
Gender-ideologiassa puolestaan (josta käytän lyhyempää nimitystä ”genderismi”) nähdään kaiken pahan alkuna ja juurena se, että ihmisellä on olemassa tasan kaksi eri sukupuolta.
Genderismissä vaaditaan, että tuollainen luonnollinen asia pitäisi häivyttää näkyvistä ja genderistien teoreettinen ideologia ajaa läpi yhteiskunnan. Häivytyksen keinona he käyttävät esimerkiksi käsitteitä hämärtävää puhetta ”sukupuolen moninaisuudesta”. Esitetään, että ihmisellä olisikin yht’äkkiä eri sukupuolia enemmän kuin tuo binäärinen määrä (=kaksi mahdollista vaihtoehtoa) eli mies ja nainen. Yksimielisyyttä teoreetikoilla ei ole siitä, mikä tuo suurempi lukumäärä olisi. Joidenkin mielestä se on kolme, joidenkinkin kymmeniä ja äärimmäiset puhuvat jopa miljardeista. Yksimielisiä ollaankin vain siitä, että olla ollaan eri mieltä: Normaalit kaksi eri sukupuolta ei kelpaa heille ja ”binääristi” ajattelevia väheksytään ylimielisesti genderistien ideologisen ”viisauden” tuomalla innolla.

Tiede ei kuitenkaan ole todellisuudessa löytänyt ihmisellä mitään uutta kolmatta sukupuolta. Puhuminen ”sukupuolen moninaisuudesta” on siksi harhauttavaa ja virheellistä. Harvinaiset synnynnäiset elimelliset poikkeamatkin, joihin genderistit joskus vetoavat perusteluna, palautuvat lähemmin tarkasteltuna tuohon tuttuun kahteen eri sukupuoleen. Ei ole myöskään mikään uusi kolmas sukupuoli, että joku tuntee olevansa jotain muuta kuin miksi on syntynyt. Tuntemus ei ole mikään uusi sukupuoli. ”Queer”-teorian (=pervoteoria) ilmentymä genderismi on saanut paljon mediatilaa – valitettavasti.

Virheellinen ilmaus ja omakuvan merkitys

Tiedotusvälineet ovat mieltyneet kummallisuuksiin ja perätöntä ilmausta ”sukupuolen moninaisuus” levitetään tiedotusvälineissä laajasti. Asiassa ei olisi vikaa, jos pysyttäisiin totuudessa ja puhuttaisiin identiteetin eli omakuvan moninaisuudesta. Jokainen meistä näkee itsensä omalla tavallaan. Osa tästä omakuvasta eli identiteetistä on arvostuskysymyksiä: Ajattelet olevasi kiva, mutta riippuu henkilöstä mitä muut ajattelevat sinusta. Osa identiteetistä puolestaan on faktoihin perustuvaa: Oman painonsa voi todeta vaakaan astumalla ja pituuden mittaamalla.
Identiteetti voi olla myös ristiriitainen todellisuuden kanssa. Anorektikko kokee itsensä hirveän lihavaksi ja laihduttaa itseään edelleen vaikka on jo nälkäkuoleman partaalla. Syömishäiriöt ovat aika yleisiä, esiintyvyys noin 10%:
http://www.syomishairioliitto.fi/syomishairiot/syomishairiot5.html

Identiteetin ristiriita sukupuolisuuden alueella (transsukupuolisuus= kokee olevansa eri sukupuolta kuin miksi on syntynyt) on harvinainen, esiintyvyys oli ulkomaisia tutkimuksia selatessani noin luokkaa 0,01%:

http://bjgp.org/content/bjgp/49/449/991.full.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0447.1988.tb06373.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0447.1993.tb03364.x/full
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/00048670802345490
http://www.europsy-journal.com/article/S0924-9338(06)00180-5/abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26021270
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24872188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4823815/

Suomessa 5 vuoden jaksona 2003 – 2007 transtutkimukseen tulleiden tapausten esiintyvyys oli vakaa noin 50 tapausta vuodessa. Vuodesta 2008 käännyttiin nousuun ja vuosina 2011 – 2013 lähetteitä oli tasaisesti joka vuosi 5 kertainen määrä eli 250 kpl kunakin vuotena. Tuolta tasanteelta käännyttiin jälleen lievään uuteen nousuun 2014, lähetteitä 300 kpl. Vuosina 2015 ja 2016 kasvusuunta oli huomattava ja hälyttävänä asiana nuorten suuri osuus, etenkin tyttöjen. Tyttöjen osuus oli 90% nuorten ryhmässä:

https://yle.fi/uutiset/3-9418337

Mitä opimme tilastoista?
1) Transsukupuolisuuden esiintyvyys väestössä ei tietenkään voi yht’äkkisesti kasvaa tuolla tavalla vaan taustalla on muuta. Tutkittujen määrän kasvua ei voi myöskään selittää pelkällä tietoisuuden lisääntymisellä. Tilastoista näkyy se, että ongelmien ”markkinointi” luo erilaisia ongelmia, joiden selitys on potilaiden mielessä yhtenäistetty sukupuolisuudesta johtuvaksi (vrt. genderismi, Queer-teoria, feminismi). Julkisuus ruokkii vääränlaista ongelmakuvaa.
2) Setan aktiivinen viestintä kouluissa ja tiedotusvälineiden kautta näkyy hyvin ikävällä tavalla tilastoissa.
3) Nuorista tytöt ovat herkempiä ottamaan vastaan Setan tarjoaman viestin ”voisitkohan sinäkin olla poikkeava” ratkaisuna nuoruuden epävarmuuteen. Asia näkyy tilastoissa niin, että 90% sukupuolen korjausta haluavista nuorista on tyttöjä kuten jo aiemmin totesin.

Joitakin korjaavia ehdotuksia
1) Nuorille tulisi antaa kasvurauha tukien normaalia kasvua tyttönä ja poikana eikä tarjota poikkeavuuksia ongelmien yleisratkaisuna tyyliin Seta ry.
2) Olisi toivottavaa, että tiedotusvälineet ja toimittajat ottaisivat aktiivisen otteen sen julkituontiin, että nuoruuden ongelmat eivät automaattisesti tarkoita jotain poikkeavuutta sukupuolisuudessa. Setan vastakkaisen viestin laaja esiintuominen pahentaa tilannetta!
Kaiken kaikkiaan vääränlainen ylipositiivinen mielikuva sukupuolen korjaamisesta, helppoudesta ja sen tarpeellisuudesta on yleistynyt. Todellisuudessa valtaosa nuoruuden ongelmia kokevista nuorista ei tarvitse korjaamista sukupuolisuuden alueella ja myös lääkehoitojen lykkääminen aikuisuuteen on enimmäkseen perusteltua. Nuorilla kasvu aikuisuuteen on kesken.

Ideologiaa kouluihin?
Vaikka genderismi on kiistanalainen, haitallinen ja politisoitunut vasemmistoliberaalien vaalima aate, sitä on tuotu vaivihkaa kouluihin kyseenalaisin keinoin:

http://artojaaskelainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/208791-poliittista-propagandaa-ujutetaan-kouluihin-ja-paivakoteihin

Seta hämmentää kouluissa

Seta ry on koulun ulkopuolinen etujärjestö, joka lobbaa ideologiaansa Suomen kouluihin. Seta on haitallinen useammalla tavalla:

1) Ihmisen identiteetti muodostuu hyvin pitkälle nuorena 10 ikävuoden jälkeen. Seta iskee voimakkaasti juuri tähän väliin tarjoten nuorten epävarmuuteen ongelmien yleisratkaisuksi vihjettä ”voisitkohan sinä olla sukupuolisesti poikkeava”. Seta käy hyvin aktiivisesti läpi Suomen kouluilla pitämässä tunteja. Väite siitä, että tämä propaganda ei tarttuisi osaan nuorista on täysin perätön. Terveystilastot puhuvat aivan muuta. Hoitoon hakeutuneista vain pienehköllä osalla voidaan diagnostisoida sukupuolidysforia. Setan toiminta nuorten keskuudessa on kyseenalaista ja vastuutonta.

2) Seta haluaa romuttaa perinteiset arvot ja normit. Arvot halutaan korvata Seta-versiolla ”kaikki käy” eli ”ei ole oikeastaan väliä mitä teet” -harhalla.

3) Seta on feministinen ja vasemmistoliberaali genderismiä levittävä vaikuttaja, jolla ei pitäisi olla mitään asiaa kouluihin eikä kouluopetukseen. Koulun kieltäytymiseen Seta-tuputuksesta on vahvat perusteet.

Setan käytöksestä, historiasta ja poliittisesta taustasta voi lukea vaikkapa täältä (ethän lue ellet siedä Setan terävää arvostelua):

http://ajaaskel.simplesite.com

Vanhempain oikeudet
Koulut ovat vastuussa antamastaan opetuksesta mutta samalla vaikeassa tilanteessa Setan päästyä vaikuttamaan esimerkiksi Opetushallituksen kautta vaatien ideologista näkemystään ajettavaksi läpi koulujärjestelmän käyttäen verukkeena kiusaamisen estoa, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta. Opettajat ja vanhemmat ovat puolustuslinjalla kyseenalaisten poliittisten näkemysten syötön edessä. Kouluilla, opettajilla ja vanhemmilla on oikeus kieltäytyä kyseenalaisesta opetuksesta ja materiaalista koulussa vaikka setalainen puoli toistelee, että opetussuunnitelmaa (OPS) on noudatettava. OPS ei kuitenkaan edellytä Setan läsnäoloa koulussa tai setalaisen materiaalin käyttöä opetuksessa. Koska vanhempain oikeuksia ei vielä näyttänyt olevan netissä dokumentoitu tiivistetysti, niin tässä on oma lyhyt vastaukseni Setalle:
http://setakielto.fi

Seta on vastannut tähän kieltoon uudella vaatimuksella, että setalaisia asioita tulisi ripotella kaikkiin oppiaineisiin. Siinäpä näyttö jälleen yhdestä pakkosyöttöpyrkimyksestä ja halusta kiertää vanhempien tahtoa!
Setakieltojulkaisuni on noteerattu Setassa myös niin, että Seta on viime aikoina esimerkiksi Facebookissa vähätellyt vanhempain oikeuksia kieltäytyä kyseenalaisesta opetuksesta ja vaatinut Setan henkilöiden pääsyä kouluun opetusta pitämään vedoten OPSiin. OPS ei kuitenkaan edellytä Setan läsnäoloa koulussa. On parempi, että koulut hoitavat opetuksensa itsenäisesti ja etujärjestöistä riippumattomasti. On hyvät perusteet sanoa ”kiitos ei” Setalle kouluilla sekä siivota Seta-materiaalit paikkaan jonne ne kuuluvat.

Opettajien asema
Huoli setalaiseen vyörytykseen liittyen on herännyt sekä vanhemmilla että opettajilla. Opettajilla tulee olla oikeus kieltäytyä setalaisten tai feminististen käsitysten syöttämisestä oppilaille ja oikeus opettaa sen sijaan totuuden mukaisesti. Opettajilla tulee olla oikeus säilyttää vakaumuksensa myös opetustyössänsä ilman että kohtaa ongelmia kollegoiden tai työnantajan suunnalta.
Oma näkemykseni on, että Opetushallituksen määräykset ja ohjeet ovat väistyvinä mitättömiä silloin kun ne ovat ristiriidassa korkeamman lainsäädännön ja ratifioitujen kansainvälisten sopimusten kanssa. Opettajien omantunnon vapautta ja vanhempain oikeuksia tulee kunnioittaa kouluissa. Tilanne on juuri tuollainen ainakin Setan materiaaliin ja avioliittokäsitykseen liittyen. Setan materiaali edustaa genderismeineen vasemmistoliberaalia/feminististä etujärjestönäkemystä, johon ei tarvitse alistua. Avioliittoakin kaikilla on oikeus pitää vain miehen ja naisen liittona, se ei ole syrjintää. Näin on todennut Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin (EIT).

Transhoidon asioita

Aluksi on syytä todeta, että ihmisen syntymässä saatua sukupuolta ei pysty vaihtamaan pysyvästi vastakkaiseksi millään lääketieteelisellä toimella tai niiden yhdistelmällä. Korjaavaksi kutsuttu hoito perustuu lääkehoitoon (hormonit), joiden käyttöä potilas jatkaa lopun elämänsä ajan ja mahdollisiin kirurgisiin toimiin. Korjaavalla hoidolla voidaan muuttaa potilaan fyysinen olemus. Jo lääkehoito yksinään vie lisääntymiskyvyn, ainakin niin kauan kuin hormoneja käytetään. Koska lisääntymiskyvyttömyys on seuraus potilaan haluamasta hoidosta, poliitikkojen puheet, että transsukupuoliset ”pakotetaan” luopumaan lisääntymiskyvystä voi jättää omaan arvoonsa.


Kirjoittaja on Arto Jääskeläinen