Miksi vastustan gender-valetta?

Viimeisen kymmenen vuoden aikana länsimaissa on noussut virallisen totuuden asemaan uskomus ns. sukupuolen moninaisuudesta eli siitä, että sukupuolia olisi kymmenittäin ja että nämä kymmenet sukupuolet olisivat olemassa ikään kuin janalla, jolla ihminen voisi liikkua sukupuolesta toiseen.

Jokainen ihminen tietysti ymmärtää, että edellä kuvailtu virallinen totuus on valetta – sen ymmärtävät myös gender- ja transideologiaa ajavat aktivistit. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on sanoittaa ja eritellä totuuteen pohjautuvaa maailmankuvaa ja mahdollisesti antaa työkaluja valheen vastustamiseen.

Kuka on tieteen puolella?

Sukupuolihämmennystä levittävät ja kannattavat tahot kertovat mielellään nykyaikaisen tieteen osoittavan heidän teoriansa oikeiksi. Argumenttinsa tueksi he saattavat osoittaa sukupuolentutkijoiden tuottamia tutkimuksia, joissa yhteiskuntatieteilijät argumentoivat sukupuolen olevan milloin sosiaalinen konstrutktio ja milloin toisaalta viittaavat kasvuhäiriöihin osoituksena sukupuolen moninaisuudesta.

Kyse on kuitenkin lähinnä semantiikasta, jossa pyritään hämmentämään ja häiventämään sanojen ja käsitteiden merkitystä. Tulilinjalla onkin ennen kaikkea käsitys sukupuolesta. Pohja gender-ideologialta katoaa etsimällä esimerkiksi Seta ry:n vastaus kysymykseen, mikä on sukupuoli? Tämän tekstin lukijan kannattaa avata selaimessaan uusi välilehti ja todella hakea Setan vastaus kysymykseen sukupuolesta. Vastaus on pitkä kehäpäätelmä, josta ei tule hullua hurskaammaksi.

Tämän jälkeen voidaan etsiä biologinen selite sukupuolelle, joka on vapaasti muotoillen kategorisointi, joka jakaa suvullisesti lisääntyvät eliöt hedelmöittäviin ja hedelmöittyviin. Huomataan, että Suomen kieli todella on käytännöllisyydessään kaunis. Sanasta sukupuoli käy jo ilmi totuus, sukupuolia on kaksi. Kategorioille on tyypillistä, että niiden sisällä on vaihtelua, kuten kehitykselliset häiriöt.

”Miksi sinua kiinnostaa?”

Joutuessaan väittelyyn nykyaikaisen sukupuolihämmennyksen kannattajan kanssa joutuu sen kysymyksen eteen, mitä merkitystä tosiasioita puolustavalle on sillä, jos joku identifioituu eri sukupuoleen tai uskoo niitä olevan monia. Tämä kysymys on epärehellinen, sillä seta-aktivistit eivät voi sietää tietoa siitä, että heidän sanomansa ei ole totta, ja että moni ei siihen suostu uskomaan.

Ennen kaikkea gender-valetta tulee vastustaa, koska se ei ole totta. Jokainen tietää, kuinka säälittävän näköinen on ihminen, joka vastoin parempaa tietoaan taipuu sosiaalisen paineen edessä julkisesti kannattamaan agendaa, jonka tietää valeeksi. Yhteiskunnan ja ihmisten välisen toiminnan tulee perustua totuuteen, ja toisaalta yksi toimivan ja elävän kielen perusedellytyksistä on se, että kielen puhujilla on sama käsitys sen sanojen merkityksestä ja että kieli kuvaa maailmaa totuudenmukaisesti – muussa tapauksessahan kyse on ns. siansaksasta.

”Olet ilkeä kyseenalaistaessasi henkilön identiteetin”

Emotionaalinen kiristys, vetoaminen ystävällisyyteen tai sukupuolihämmentyneen tarpeeseen saada hyväksyntä identiteetilleen, on myös argumentti, jonka jokainen on kuullut. Kenenkään velvollisuus ei ole kuitenkaan ylläpitää sukupuolihämmentyneen – tai sellaiseksi tekeytyvän – elämän kulisseja yllä. Ikään kuin esimerkiksi naiseksi identifioituva mies olisi maailman päähenkilö, ja meidän muiden tehtävä statisteina olisi esittää rooliamme ja toistella, kuinka kaunis nainen onkaan kyseessä.

Onko edellä mainittu kulissien ylläpito moraalistakaan? Onko anorektikon lähipiirin leikittävä mukana ja todettava nähdessään, että kylläpä oletkin viime näkemältä lihonut? Entä tuleeko masentuneen vinoutunutta kuvaa elämäntilanteestaan vahvistaa myöntelemällä, kun tämä luettelee elämässään kaiken olevan korjaamattomalla tavalla pielessä? Ei tietenkään. Sukupuolihämmennyksen lopullinen ”hoito” on ihmiskehon peruuttamaton runtelu hormonein ja leikkauksin. Toisiamme rakastavina ihmisinä emme tietenkään voi edesauttaa kenenkään ajautumista tuohon tilaan.

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Kun transaktivisti kysyy, ”mitä se sinua liikuttaa”, hän ei muista ollenkaan sitä, että hän itse yrittää pakottaa omaa ajatteluaan lainsäädännön kautta osaksi kaikkien rahoittamaa yhteiskuntaa. Veronmaksajina ja äänestäjinä meillä jokaisella on oikeus ja jopa velvollisuus totuudenmukaisesti kertoa mielipiteemme esimerkiksi translaista, jolla on suoria vaikutuksia esimerkiksi asevelvollisuuden kaltaisiin, sukupuoleen perustuviin yhteiskunnan toimintoihin. Lisäksi me rahoitamme terveyspalvelut, joiden näkökulmasta sukupuoli ei ole ilmoitusasia.

Lisäksi on selvää, että esimerkiksi translakiin tämä ihmisyyden taantuminen ei pysähdy, ja edellä mainitut heijastevaikutukset ovat vasta alkua.

Kalteva pinta ei ole salaliittoteoria

Transaktivisti nauraa usein salaliittoteoriana argumentille, jonka mukaan myöntyminen seksuaalihämmennysliikkeen kulloiseenkin vaatimukseen on askel seuraavaan. Tämä nimetään ”kaltevan pinnan” argumentiksi, ikään kuin argumentin tunnistaminen ja nimeäminen nollaisi sen.

Lähihistoria todistaa, että kalteva pinta on totista totta. Sukupuolineutraalin avioliiton jälkeen on edetty translakiin, ja kun translain uudistus hyväksyttiin eduskunnassa, ilmoitti Seta ry ja pienemmät transideologiaa ajavat yhdistykset yksin tein seuraavan tavoitteen olevan translain ulottaminen lapsiin.

Mikäli juridisen sukupuolen vaihtaminen sallitaan lapsille, ollaan pian tilanteessa, jossa Suomessa on alaikäisiä, joiden juridinen sukupuoli ei vastaa näiden biologista sukupuolta. Näitä hämmentyneitä lapsia transliike käyttää epäilemättä saadakseen alaikäisille subjektiivisen oikeuden ”sukupuolenkorjaushoitoihin”.

Transliikkeeseen on minkä tahansa huijauksen tapaan sisäänrakennettu tarve jatkuvasta taistelusta. He eivät voi pysähtyä ja todeta, että nyt kaikki on hyvin. Silloin liikkeen kannattajat ja varsinkin sukupuoltaan ”korjanneet” huomaisivat, että edelleenkään sukupuolia ei todella ole kahta enempää, eikä olo ole ollenkaan parempi. Tämä johtaisi siihen karmeaan ajatukseen, mitä olen mennyt ainutkertaiselle itselleni tekemään.

Vale voi kestää vain aikansa

Joskus oikean ja toden sukupuolikäsityksen puolustaminen ja valheellisen gender-ideologian vastustaminen tuntuu ylivoimaiselta. Sosiaalinen painostus, nimittely, sensuuri ja jopa uhkailu ovat pahimmillaan erittäin masentavia ja demoralisoivia. Silti on hienoa tietää, että lopultahan totuus voittaa. Ei niin suuri vale kuin elämän peruspilarina olevan sukupuolen käsitteen muokkaaminen voi kestää.

Kaikkialla maailmassa meidän päiviimme asti on tiedetty, ja suurimmassa osassa tiedetään yhä sukupuolia olevan kaksi ja niiden olevan synnynnäisiä. Ympäri maailman eri olosuhteissa ja kulttuureissa on tultu samaan lopputulokseen – koska se on totta. Sukupuoli on ympäröivän fyysisen maailman tosiasia eikä sosiaalinen konstruktio ja sosiologien purettavissa. Siksi se on puolustamisen arvoinen, ja voittajan puolelle on vielä tunkua.

Tässä seison, enkä muuta voi.

 

Kirjoittaja: Akseli Erkkilä, Kittilä