”Perhe on tulevaisuus” — onnistunut ja mukava tilaisuus!

Kaikki onnistui hienosti, kun pidimme lauantaina 22.7.2023 kansainvälisen tilaisuuden ”Family is the Future — Perhe on tulevaisuus” Alppitalolla Helsingissä. Tilaisuus oli täyteen myyty. Paikka osoittautui onnistuneeksi valinnaksi sen hyvän varustuksen ja monitaitoisen audio-/videotekniikan hoitajan vuoksi. Saimme kiitettävää teknistä apua tilan vuokraajalta sekä äänitarkkailuun että tapahtuman suoraan lähetykseen (engl. streaming) netissä, jota alkuaan pyysivät ulkomaiset vieraamme. Suorasta lähetyksestä tehtyä videotallennetta voi katsella yhdistyksemme YouTube-kanavalta täältä. Tilaisuudesta kuvattiin erikseen myös TV-tasoiset taltiot mahdollista myöhempää käyttöä varten, kiitos Studio Kryptalle ja Matti Reinikalle.

Aito avioliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Arto Jääskeläinen toivotti osallistujat, esiintyjät ja suoraa lähetystä etänä katselevat tervetulleiksi. Hän totesi myös sen tosiasian, että tavallinen perhe on yhteiskuntamme perusta ja huolehtii sen jatkuvuudesta. Se on yhteiskuntamme tärkein yksikkö. Perheessä on koko kansakunnan tulevaisuus. Vielä myös englanniksi luetun tervehdyksen jälkeen astui tilaisuuden juontaja lavalle.

Risto Huvila aloitti tilaisuuden omalla iloisella tavallaan ja puhuen Aidon avioliiton ”aidosta johtajasta” saaden heti yleisön hymyilemään ja hyvälle tuulelle. Hän jatkoi, että ennen virallisia puheita kuullaan musiikkiesitys, josta huolehtii hänen suosikkinsa sopraano Päivi Ristimäki yhdessä puolisonsa Jeren kitarasäestyksen kanssa.

Musiikkiesityksen jälkeen avauspuheenvuoron kansanedustajan näkökulmasta käytti juontajan ilmausta lainaten ”Suomen äänekkäin perheiden, perinteisen avioliiton ja lasten puolustaja, kansanedustajana yli 28 vuotta toiminut Päivi Räsänen suoraan Riihimäeltä”.

Päivi Räsänen painotti miehen ja naisen avioliittoa perheen ydinsuhteena, joka mahdollistaa yhteiskunnan jatkuvuuden. Syntyvyys on Suomessa ollut hyvin alhaista pitkän aikaa, joka rasittaa julkista taloutta. Hän toi esiin eri yhteyksissä esiin tulevaa kielteistä ja jopa vihamielistä suhtautumista niitä kohtaan, jotka arvostavat avioliittoa vain miehen ja naisen liittona. ”Kielteinen asenne perheitä ja perheellistymistä kohtaan nousee jopa ilmastopäästöistä käydyissä keskusteluissa esiin.”

”Keskustelu perheestä ja avioliitosta herättää ajassamme ristiriitoja ja jopa vihamielisyyttä. Avioliiton määrittäminen miehen ja naisen väliseksi nähdään loukkaavana, se nähdään jopa syrjintänä, joka saattaa johtaa työpaikan menettämiseen ja se on johtanut myös tämän tapahtuman siirtämiseen syrjivällä tavalla.

Mieleeni nousi, kun olin puolisoni Niilon kanssa, joka on myös täällä läsnä, muutama vuosi sitten maaliskuussa 2017, oli pyydetty pitämään luento, 10 minuutin puhe avioliitosta, Kirkkokansan Raamattupäiville Kallion kirkkoon. Yllättäin oli tullut kielto, jonka vuoksi koko tapahtuma sitten siirrettiin Finlandia-talolle ja Finladia-talo oli aivan täynnä, niin kuin tänäänkin täällä on täyttä. Mutta Kallion seurakuntaneuvosto perusteli päätöstä sillä, että kirkkotilan turvallisuus vaarantuisi esiintymisemme vuoksi!” Yleisö purskahti nauruun tässä vaiheessa.

”Tämä perustelu tuntui aivan koomiselta. En ollut itse kuullut tätä käsitettä aikaisemmin. Olin vasta muutama vuosi aiemmin ollut sisäministerinä, mutta jälkikäteen sitten kyllä oivalsin taustan.”

Hän jatkoi ”turvallisemman tilan” käsitteestä, että käsite on sinänsä kaunis, kaikkihan me haluamme turvallista tilaa, mutta tosiasiassa sen sisältö on sananvapauden ja puheoikeuden rajoittamista. Tähän kytkeytyvä ”cancel”-kulttuuri tarkoittaa aktivismia, jonka tavoitteena on eristää niin sanotusti ”vääriä” mielipiteitä esittävä sosiaalisesta piiristä, asettaa boikottiin, leimata kielteisesti; jopa saada menettämään työpaikkansa.

”On myös väärin leimata esimerkiksi fobiaksi mielipide tai vakaumus ja kehotan aina reagoimaan siihen, jos keskustelussa tartutaan sairausleimaan: syytetään homofobiasta tai transfobiasta. Fobiahan tarkoittaa pelkotilaa, se on lääketieteellinen termi eikä sitä tule hyväksyä.”

Päivi Räsäsen puheen englanninkielisessä osuudessa tuli muun ohessa esiin, miten biologiaan perustuvaa faktaa ihmisen kahdesta eri sukupuolesta nykyään yritetään useissa yhteyksissä korvata ideologisilla ja subjektiivisilla kuvitelmilla ihmisen sukupuolesta. ”Nykyään on poliittisesti epäkorrektia arvostella gender-ideologiaa tai puolustaa avioliittoa yhden miehen ja yhden naisen liittona.” Hän kertoi, että jos joku olisi kysynyt ”montako sukupuolta on olemassa” aikaan, jolloin hän työskenteli vielä lääkärinä ja oli poliittisen uransa alussa, niin kysyjää olisi pidetty aika typeränä. Yleisö nauroi jälleen huvittuneesti. Hän kertoi myös englanninkieliselle yleisölle Suomen uuden translain sisällöstä, joka mahdollistaa mielivaltaisen juridisen sukupuolen ilman mitään näyttöä. Hän oli huolestunut edellisen eduskunnan aikana annetusta lausumasta, jolla mielivaltainen sukupuolen vaihtaminen ulotettaisiin myös koskemaan lapsia. Nykyisellä hallituksella ei ole mitään suunnitelmaa tukea tuollaista, mutta erilaisia ongelmallisia aloitteita saatetaan tuoda hallituksen ohi eduskuntaan jonkin kansalaisaloitteen kautta.

”Todellakin Aito avioliitto yhdistystä tarvitaan. Tarvitaan sitä, että puolustetaan perheitä, puolustetaan avioliittoa ja samalla me puolustetaan lapsia ja näin me rakennetaan kestävää pohjaa myös tulevaisuuden Suomelle.”

Hän myös totesi, että Raamattukäräjät jatkuvat hovioikeudessa 22.8.2023 alkaen kolme päivää.

Tilaisuuden juontaja kertoi hauskasta tapauksesta, kun hän oli 2021 käymässä Unkarissa yhdessä Päivi Räsäsen ja Antero Laukkasen kanssa. Päivi otettiin vastaan kuin rocktähti siellä ja se kirjallinen teos, jonka sisältöä on puitu oikeudessa, on käännetty unkariksi ja sitä jaetaan Unkarissa opettajille!

Professori Mark Regnerus USA:sta analysoi monenlaista tilastotietoa erilaisista parisuhteista ja niiden ominaispiirteistä sangen yksityiskohtaisesti. Hänen esityksensä käänsi suomeksi professori Tapio Puolimatka ja asiasta kiinnostuneiden kannattaa kuunnella koko esitys videolta. Esityksestä tuli esiin muun ohessa yksi mielenkiintoinen tilastollinen yksityiskohta: Miehen ja naisen liitot kantavat tyypillisesti paljon isompaa kuormaa vähemmillä varoilla, kuin samaa sukupuolta olevien liitot.

Professori Regenerus osoitti 2012 laajaan satunnaissotantaan perustavalla tutkimuksellaan että samaa sukupuolta olevien perheiden lapset pärjäävät myöhemmin elämässään huonommin usealla mittarilla
mitattuna kuin miehen ja naisen välisessä avioliitossa kasvaneet lapset. Moni näistä eroista oli tilastollisesti merkittävä. Nyt hän osoitti viittaamalla useaan tieteelliseen tutkimukseen että miesparien liitoissa uskottomuus on huomattavasti yleisempää kuin eri sukupuolta olevien liitoissa. Ja taas naisparien liitot kariutuvat moninverroin yleisemmin kuin eri sukupuolta olevien liitot.

Esityksessä oli paljon tilastollista dataa ja saatamme palata tähän myöhemmin erikseen omana artikkelinaan.

Ludovine de la Rochère Ranskasta puhui Kirsi Toivolan tulkkaamana gender-ideologian ominaisuuksista, sen seurauksista ja vaikutuksista. Hän kuvaili myös sijaissynnytysten käytännön merkitystä.

Usein asiaan liittyy vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien naisten hyväksikäyttö ja lapset ovat kauppatavaran asemassa. Hän näytti kartan, jossa näkyy lasten tuottaja- ja vastaanottajamaat. Kuvasta havaitsi, että kyseessä on iso liiketoiminta. Esiin nostettiin myös sijaissynnytyslasten hyödyntäminen pedofiliaringeissä.

Ludovinen mukaan sijaissynnytystä voi verrata orjuuteen. Synnyttävän naisen kanssa tehdään vuokrasopimus kohdusta, ja tämä sopimus kieltää esim. tietynlaisen urheilun ja määrää nauttimaan vain tietynlaista ravintoa eikä lapselle saa puhua lainkaan kun hän on kohdussa. Lapsi tehdään tilauksesta, jossa voidaan määritellä tietyt ominaisuudet (tyttö, poika, silmien väri yms.) kuten autoa tilatessa. Ja jos lapsi ei jostain syystä täytäkään tilausvaatimuksia, hänet hylätään. Vastasyntynyt vauva riistetään välittömästi synnyttäneeltä äidiltä ja viedään lähes aina toiseen maahan. Tämä riisto aiheuttaa vastasyntyneelle monia traumoja. Aito avioliiton verkkosivuilta voitte lukea lisää tästä:
https://aitoavioliitto.fi/artikkelit/aidin-ja-syntymattoman-lapsen-valinen-suhde-myytti-vai-realiteetti/

Transsukupuolisuudesta: jo pelkkä hormonien lyhytaikainen käyttö johtaa peruuttamattomiin muutoksiin: kuten tytöillä ääni madaltuu koko loppuiäksi eikä sitä voi enää korjata.

Aika yllättävältä kuulostaa sijaissynnytyksiin liittyvä suunnitelma syntymätodistusten kirjoittamisesta uudelleen niin, että lapsi merkittäisiinkin syntyneeksi kohdemaassa, eikä alkuperäisessä synnyttäjän maassa.

Professori Tapio Puolimatka luennoi aiheesta ”Miksi sukupuolen vaihtaminen vain omalla ilmoituksella ei ole ollenkaan hyvä idea” käyttäen ajoittain koomisiakin ilmauksia havainnollistamaan, ”miksi mies ei voi ymmärtää naista”, eikä siten tullakaan sellaiseksi. Esitys alkaa videolla tästä.

Matthieu Bruynseels on toiminnanjohtaja Europe for Families-järjestössä Belgiassa. Järjestö seuraa tiiviisti EU:n päätöksentekoa koskien perheitä, vanhemmuutta ja lasten oikeuksia. Hän kertoi useita esimerkkejä, miten sukupuoli-ideologia on vaikuttanut ja vääristänyt EU-lainsäädännön kirjoitustapaa sille tyypillisellä tavalla. Biologisen sukupuolen häivyttämisen ja aiemmin vakiintuneiden termien merkityksen muuttamisen lisäksi hän ilmaisi huolensa kommunikaation vaikeutumisesta EU:ssa tietyistä aihepiireistä. Hänen esityksensä videolla alkaa tästä.

Tapio Puolimatka lausui myös päätössanat tilaisuudelle. Hän oli kiinnittänyt huomiota Mark Regneruksen esityksessä, että miehen ja naisen avioliitto on ominaisuuksiltaan luonnollinen instituutio kun taas sukupuolineutraali ”avioliitto” on keinotekoinen luomus, joka pysyy pystyssä vain jatkuvan propagandan ja sensuurin voimalla.

Ludovine de la Rochèren esityksessa häntä kosketti erityisesti kohdunvuokrauksen hyödyntäminen pedofiilisiin tarkoituksiin. Samalla saatiin lisänäyttöä, että vain miehen ja naisen avioliitto suojelee lasta ja on koko yhteiskuntajärjestelmämme perusta.