Kalliolan setlementin yllättävä kieltäytyminen jo sovitusta tilanvuokrauksesta Aito avioliitto ry:n tapahtumaan

Aito Avioliitto ry oli hyvissä ajoin varannut Kalliolan Setlementtitalon Sirenius-salin Perhe on tulevaisuus –tapahtumaan 22.7.2023. Varaus oli vahvistettu ja tilaan oli käyty tutustumassa tilaisuuden suunnittelua varten. Käytiin sähköpostilla neuvotteluja salin tuolien määrästä, sisäänkäynnin läheisyyteen tarvittavista pöydistä ja keittiön varustuksesta, kuten kahvinkeitin.

Saimme viestin 4.7.2023:

Täsmennän vielä näin etukäteen kaikille tilavuokraajillemme jaettavalla tiedolla toimintamme periaatteista:

  •  Tilavuokraajan on myös huomioitava, että meitä ei järjestönä tai talona tule yhdistää ilman kirjallista lupaa millään tavalla tilavuokraajan tapahtumaan tai sen sanomaan (koskee myös some-viestintää).

Vastasimme tuohon:

Talonne yhdistämisestä; joudumme toki ilmoituksissamme kertomaan tapahtuman sijainnin. Millään muulla tavalla taloanne tai järjestöänne ei ole yhdistetty.

Illalla tuli tekstiviestinä pyyntö, että emme käyttäisi Setlementtitalon nimeä tapahtumailmoituksessamme ja kysymys, voiko sen muuttaa osoitteeksi Sturenkatu 11. Hyväksyimme pyynnön, mutta koska vastatessamme kello oli jo 23:10, lupasimme jatkaa tuon asian hoitamista seuraavana päivänä.

Emme ehtineet vielä tehdä mitään, kun 5.7.2023 kello 12:23 tuli soittopyyntö Setlemettitalolta, ja soitimme pian takaisin. Puhelimessa ollut henkilö ilmoitti, että tilavarauksemme on peruutettu johtuen yhdistyksemme edustamista arvoista. Asioista käytiin noin kahdeksan minuutin keskustelu, joka ei muuttanut lopputulemaa.

Setlementtitalolta tuli sähköposti kello 13:49, jossa he ilmoittivat peruvansa jo sovitun varauksen pahoitellen myöhäistä peruutusta. Syyksi peruutukselle ilmoitettiin, että ”ymmärrämme tapahtumanne luonteen olevan vastoin arvomaailmaamme”. Lisäksi viestissä vedottiin syrjimättömyyteen ja turvalliseen tilaan.

Aito avioliiton puheenjohtaja Arto Jääskeläinen kommentoi asiaa näin:

Setlementtiliike on tehnyt vuosikymmeniä arvostettavaa vapaata sivistystyötä ja mm. tarjoaa sosiaalista tukea nuorille. Siksi meille oli täysi yllätys, että Setlementtitalon toimijat yhtäkkiä irtisanoivat tilavarauksemme ja yhteisesti sovitut valmistelut.

Yhdistyksemme tapahtuma ”Perhe on tulevaisuus” ei syrji ketään. Osallistumista tilaisuuteen ei ole rajoitettu millään tavalla. Tapahtumaan voi osallistua vapaasti kuka tahansa maksamalla osallistumismaksun.

Pidämme todella merkillisenä ilmaisua  ’turvallisesta tilasta’, kun otetaan huomioon, että Kalliolan setlementtitalo on suljettu heinäkuussa ja tapahtumassa on paikalla vain seminaariväki ja vahtimestari. Epäselväksi jääkin, kenen turvallisuuden oletetaan olevan vaarassa ja miten.

Katsomme Kalliolan setlementin yllättävän menettelyn olevan mielipiteeseen perustuvaa syrjintää. Tuota kuvaa vahvistaa Kalliolan setlementin oma julkaisu asiasta.

Aito avioliitto ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksemme sitoutuu kaikessa toiminnassaan Yhdistyneiden kansakuntien 10.12.1948 hyväksymään ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 20.11.1989 hyväksymään Yleissopimukseen lapsen oikeuksista. Yhdistyksen säännöt löytyvät täältä.