Näin meidän tulee vastata korkeimman oikeuden harjoittamaan aktivismiin

korkeimman oikeuden rakennus kuva: sxc.hu

Ryan T. Anderson, The Daily Signal 26.6.2015

Tämä päivä oli merkittävä takaisku kaikille amerikkalaisille, jotka uskovat perustuslakiin, lain voimaan, demokraattiseen itsehallintoon sekä avioliittoon yhden miehen ja yhden naisen liittona. Yhdysvaltojen korkein oikeus teki väärän päätöksen. Sen ei olisi pitänyt pakottaa 50 osavaltiota määrittelemään avioliitto uudestaan.

Kyseessä on oikeusistuimien harjoittama aktivismi. Perustuslaissa ei ole mitään mikä vaatisi avioliiton uudelleenmäärittelyiä. Oikeus puuttui poliittiseen päätöksentekoon, joka tulisi olla Amerikan kansan ja tämän valitsemien edustajien päätettävissä. Oikeus oli tänään väärässä sekä suhteessa avioliittoon että perustuslakiin aivan niin kuin se oli väärässä abortin ja perustuslain suhteen 42 vuotta sitten Roe vs. Wade päätöksessä. Viidellä tuomaria, joita kansa ei ole valinnut, ei ole valtaa muuttaa totuutta avioliitosta eikä perustuslaista. Oikeus teki yhteenvedon päätöksestään tällaisin sanoin – mikä korostaa sitä, että he ovat uudelleenmääritelleet avioliiton korvaamalla kansalaisten mielipiteen omallaan:

”Avioliiton rajaaminen vastakkaista sukupuolta oleviin pareihin on saattanut pitkään näyttää luonnolliselta ja oikeudenmukaiselta. Nyt kuitenkin on ilmeistä, että tämä on ristiriidassa sen kanssa, että oikeus avioliiton solmimieen on perustava oikeus.”

Ilmeistä viidelle tuomarille, joita kansa ei ole valinnut. Ei valtaosalle amerikan kansalaisia, jotka äänestivät avioliiton oikean määrittelyn puolesta. Kuten päätuomari Roberts huomautti eriävässä lausunnossaan:

”Jos kuulut niihin amerikkalaisiin – oli seksuaalinen suuntautumisesi mikä tahansa – jotka kannattavat samaa sukupuolta olevien avioliittoja, sinulla on tänä päivänä syytä juhlaan,” Roberts kirjoitti. ”Juhlikaa toivotun päämäärän saavuttamist. Juhlikaa uutta mahdollisuutta ilmaista uudella tavalla sitoutumista kumppaniinne. Juhlikaa mahdollisuutta saada uusia avustuksia. Mutta älkää juhliko perustuslakia. Sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.” 

Asia on juuri näin. Enemmistömielipiteellä ”ei ole mitään tekemistä tämän kanssa”.

Meidän tulee työskennellä perustuslaillisen kansanvallan ja heidän valitsemiensa edustajien aseman palauttamiseksi siten, että avioliittopolitiikka heijasta totuutta avioliitosta. Me, jotka olemme kansa, on selitettävä mitä avioliitto on, miksi avioliitto on tärkeä ja miksi avioliiton uudelleenmäärittely ei ole yhteiskunnan etu.

Jotta avioliittopolitiikka voisi palvella yhteistä hyvää sen tulee heijastaa totuutta siitä, että avioliitto liittää toisiinsa miehen ja naisen aviomiehenä ja vaimona, jotta lapsilla olisi sekä äiti että isä. Avioliitto perustuu sille antropologiselle totuudelle, että miehet ja naiset ovat erilaisia ja toisiaan täydentäviä, siihen biologiseen tosiasiaan, että lisääntyminen on riippuvaista miehestä ja naisesta, sekä siihen yhteiskunnalliseen todellisuuteen, että lapsilla on oikeus äitiin ja isään.

Avioliitto ei kiinnosta valtiota siksi, että se on viehättynyt aikuisten romanttisista suhteista. Avioliitto ei ole pelkkä yksityisasia. Avioliitto on osa julkista politiikkaa, koska avioliitto on paras yhteiskunnallinen tapa taata lasten hyvinvointi. Valtion tunnustus avioliitolle tekee avioliitosta vahvan sosiaalisen normin ja sellainen tunnustus rohkaisee miehiä ja naisia sitoutumaan toinen toisiinsa niin, että puolisot kantavat yhdessä vastuun heille mahdollisesti syntyvistä lapsista.

Avioliiton uudelleenmääritteleminen sukupuolettomaksi instituutioksi muuttaa avioliittoa perustavalla tavalla. Tällöin siinä on enemmän kyse aikuisten toiveista ja haluista kuin lasten tarpeista tai oikeuksista. Se opettaa valhetta siitä, että äidit ja isät voivat korvata toinen toisensa.

Koska oikeus on asiaankuulumattomalla tavalla määritellyt avioliiton kaikkialla uudestaan, tarvitaan kipeästi politiikkaa, jolla varmistetaan ettei hallitus missään tilanteessa rankaise niitä, jotka puolustavan avioliittoa. Kuten uudessa kirjassani “Truth Overruled: The Future of Marriage and Religious Freedom,”kirjoitan meidän tulee työskennellä varjellaksemme sananvapautta, kokoontumisvapautta ja uskonnonvapautta, jotta nämä vapaudet säilyvät niillä, jotka edelleen pitävät kiinni aidosta avioliitosta miehen ja naisen liittona.

Liittovaltiotasolla hyvän liikkeellelhdön tarjoaa perustuslain ensimmäisen lisäyksen puolustamiseksi tarkoitettu asetus (First Amendment Defense Act). Siinä sanotaan, että liittohallitus ei voi syrjiä sellaisia ihmisiä ja laitoksia, jotka uskovat avioliiton olevan miehen ja naisen liitto ja puhuvat sekä toimivat tämän pohjalta. Osavaltiot tarvitsevat samanlaisia poliittisia linjauksia.

Totuus avioliitosta ja tämän totuuden tunnustaminen on hyvää julkista politiikkaa. Tämän päivän päätös on merkittävä takaisku tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Meidän tulee tehdä työtä päätöksen kumoamiseksi ja uudestaan sitoutua rakentamaan vahvaa avioliittokulttuuria. Moni asia tulevaisuudessamme riippuu siitä.

Alkuperäinen artikkeli: Ryan T. Anderson  Judicial Activism From Supreme Court on Marriage. Here’s How to Respond. (The Daily Signal 26.6.2015)

Ryan T. Anderson, Ph.D., researches and writes about marriage and religious liberty as the William E. Simon senior research fellow in American Principles and Public Policy at The Heritage Foundation. He also focuses on justice and moral principles in economic thought, health care and education, and has expertise in bioethics and natural law theory. He’s the author of the forthcoming book, ”The Future of Marriage and Religious Liberty.” Read his research.

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com