Sveitsissä kansanäänestys avioliitosta 26.9.2021

Samaistetaanko samaa sukupuolta olevien liitot avioliittoon?

Muutos adoptiossa unohtaisi lapsen oikeuden äitiin ja isään

Sveitsissä on meneillään tärkeä kamppailu, joka koskee avioliittoa ja lapsia. Sunnuntaina 26.9.2021 sveitsiläiset nimittäin äänestävät siitä, muutetaanko lakia niin, että samaa sukupuolta olevien liitto samaistettaisiin avioliiton kanssa ja että he voisivat adoptoida lapsia. Sveitsillä on mahdollisuus lähettää viesti maailmalle, että hallituksen tulisi keskittyä lasten etuun. Lasten etu on, että avioliitto pysyy niin kuin se nyt on laissa, yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto.

Samaa sukupuolta olevien liittojen kannattajat esittävät poliittisia iskulauseita, pyrkien vetoamaan tällä hetkellä suosittuihin aatteisiin. Avioliitto ei kuitenkaan ole poliittinen instituutio, vaan se on järjestely, jonka tarkoitus on tuoda yhteen ihmisyyden kaksi erilaista puoliskoa ja tarjota paras ympäristö lasten kasvulle. Lapset ovat miehen ja naisen yhteen liittymisen hedelmä, eivät minkään muun yhdistelmän.

Avioliitossa ei ole kysymys tunteiden todentamisesta, joita ihmisillä voi olla toisiaan kohtaan. Se ei ole sitä varten, että luodaan arvoasemaa tai tunnustusta pareille, olkoot sitten samaa sukupuolta tai muuta. Avioliitto on olemassa siksi, että miehen ja naisen yhteen liittyminen usein johtaa lasten syntymiseen ja avioliiton olennainen tarkoitus on palvella lasten etuja.

Olemme hyvin iloisia ystäviemme rohkeasta kampanjasta Sveitsissä. Se on ollut kivinen tie. Poliittiset eturyhmät yrittivät pakottaa, että päätös samaa sukupuolta olevien liiton samaistamiseksi avioliiton kanssa olisi tehty pelkällä parlamentin äänestyksellä, jonka se läpäisi 18.12.2020, mutta vastustus oli riittävä estämään tämän ja siirtämään asian Sveitsissä laajasti käytössä olevaan kansanäänestykseen. Nyt he kannustavat kansalaisia torjumaan samaa sukupuolta olevien liiton samaistamisen avioliittoon tulevan sunnuntain äänestyksessä.

Toinen keskeinen asia tässä kampanjassa on samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeus. Tietysti LGBT-aktivistit haukkuvat äänekkäästi lakia, joka ei sisällä homo- ja lesbopareille mahdollisuutta adoptoida lapsia, jotka eivät ole kummankaan jälkeläisiä. Heidän argumenttinsa ovat lähes yksinomaan keskittyneet ns. homojen ja lesbojen “oikeuksiin”. Mutta entä lasten oikeudet? Eikö lapsilla ole oikeutta kokea sekä isän että äidin rakkaus?

Se, että lapset pärjäävät parhaiten, kun he saavat olla äidin ja isän kasvatettavina, ei ole vain yleismaailmallinen koko ihmiskunnan kokemusperäinen tosiasia, vaan myös tieteen osoittama vankka fakta. Sosiaalitieteiden tutkimus ei voisi olla selkeämpi tuloksessaan, että tasapainoisessa perheessä isänsä ja äitinsä hoidossa kasvaneet lapset selviytyvät elämässään huomattavasti paremmin kuin vertaisensa muissa perherakenteissa.

Tällaiset lapset menestyvät keskimäärin paremmin eri alueilla mitattuna – koulutuksessa, henkisessä ja fyysisessä terveydessä, tai siinä, että heillä on vähäisempi mahdollisuus joutua rikollisuuteen tai altistua seksuaaliselle hyväksikäytölle. Näillä lapsilla on aikuistuttuaan ja avioiduttuaan pienempi riski joutua avioeroon tai köyhyyteen.

Voit tutustua tähän Sveitsin kampanjaan avioliiton ja lasten puolesta sivulla https://ehefueralle-nein.ch (saksan-, ranskan- ja italiankielinen).

Lähteitä

International Family News: https://ifamnews.com/en/fighting-to-preserve-marriage-in-switzerland-vote-on-sunday

26.9.2021 11:57  Korjattu kielioppia joissakin lauseissa.