Mielipidemuokkauksen rynnäkkö seurakuntavaalien alla

Lienevätkö lähestyvät kirkollisvaalit 2018 motivoineet jotakuta laatimaan perättömän mielikuvan maalailevan uutisankan? Kyseessä on kovasti hehkutettu ”uutinen”, jonka mukaan yli puolet kaikista papeista haluaisi vihkiä kirkossa samaa sukupuolta olevia pareja. Pienoisen epäilyksen tuota ”uutista” kohtaan herättää jo se, että haluaisiko yht’äkkiä tuhannet tunnolliset papit toimia työnantajansa ja pappislupauksensa vastaisesti. Tarkoituksena laajalla julkisuuskampanjalla on luoda mielikuva asian yleisyydestä eli hyödyntää yleisyysefektiä: Yritetään saada kannaltaan epävarmojen mielipide käännettyä valeuutisella seuraamaan uutisessa enemmistöksi esitettyä liberaalia mielipidettä. Samalla leimataan ”epäsuvaitsevaiseksi” (esim. YLE) Raamattuun sitoutuva kristillinen näkemys:

Iltalehti

YLE

Tähän pätee sama kuin moneen muuhunkin ”uskomattoman mullistavaan” asiaan: Mikä ei vaikuta todelta voi ollakin harhaanjohtamista.

 

8% kaikista papeista — vai se kuuluisa ”yli puolet” kaikista?

Tuossa uutisessa viitattiin kirkon akateemisten (AKI) -liiton tutkimukseen, jonka voi ladata täältä.

Tutkimuksen sivulta 92 löytyy tulokset esittävä graafi. Tässä kysymys ja graafista poimitut tulokset:

Samaa sukupuolta olevillapareilla tulisi olla mahdollisuuskirkolliseen vihkimiseen:


Täysin samaa mieltä       0,45 x644 kpl = 290 kpl
Jokseenkin samaa mieltä 0,11x 644 kpl = 71 kpl
                                                       Yhteensä 361 kpl


100 x 361 kpl / 4403 kpl = 8,2 % kaikista liittoon kuuluvista papeista.

 

8,2% tarkoittaa noin joka kahdestoista pappi, ei joka toinen!

Tulos lienee tuotakin alhaisempi jos huomioon otetaan kaikki Suomen papit eikä vain liittoon kuuluvat.

Eli:

Varmuudella voidaan sanoa ainoastaan, että kaikista liittoon kuuluvista papeista:

  • 8,2 % on ilmaissut kannattavansa
  • 91,8% ei ole ilmaissut kannattavansa

samaa sukupuolta olevan parin vihkimistä kirkossa.

Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat myös ne, jotka eivät ole vielä ilmaisseet  mitään ja joiden mielipiteeseen yritetään vaikuttaa antamalla perätön kuva asian tilasta.

****

Kirjoittaja:

Arto Jääskeläinen     

hallituksen jäsen