Lapsen oikeuksien päivä 2022 Helsingissä

Aito avioliitto ry järjesti sunnuntaina 20.11.2022 lapsen oikeuksien päivän tapahtuman Helsingissä eduskuntatalon edessä teemalla ”Turvallinen lapsuus”. Pidimme tilaisuuden hyvin varustautuneina viimaisesta tuulesta ja ajoittaisesta lumisateesta huolimatta. Monet yhdistyksemme tukijat osallistuivat tilaisuuteen ostamalla ulkotulen juhlistamaan puhetilaisuutta.

Tilaisuuden juonsi yhdistyksemme hallituksen jäsen Tuulikki Tepora. Hän myös kertoi YK:n lapsen oikeuksien julistuksen sisällöstä juhlapuhujien puheenvuorojen välillä.

Arvostettava joukko osallistujia

Tilaisuuteen osallistui joko paikan päällä tai tervehdyksensä välityksellä arvostettu joukko julkishallinnon ja seurakuntien edustajia. Puheenvuoron käyttivät kansanedustaja Kaisa Juuso (PS), pitkäaikainen aiempien kausien kansanedustaja Lauri Oinonen (Keskusta), Helsingin kaupunginvaltuutettu Mika Ebeling (KD), Vantaan kaupunginvaltuutettu Juha Järä (PS), Aito avioliitto ry: n hallituksen puheenjohtaja Arto Jääskeläinen.

Veikka Mattila julkisti Lapsen oikeuksien kunniadiplomin tänä vuonna saaneet henkilöt, jotka ovat toiminnallaan ja kannanotoillaan puolustaneet lapsen oikeuksia. Vuoden 2022 kunniadiplomin saivat Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine sekä Lapuan piispa Matti Salomäki. Artikkeli kunniadiplomeista on täällä.

Seuraavien henkilöiden tervehdys luettiin tilaisuudessa: Ministeri Timo Soini, Mikkelin piispa Seppo Häkkinen, kansanedustaja Sari Tanus (KD), Katolisen kirkon Suomen hiippakunnan edustaja Marco Pasinato ja Lapuan piispa Matti Salomäki.

Näkökohtia turvallisesta lapsuudesta

Tilaisuuden puheet käsittelivät monipuolisesti lasten turvallisuutta lähestyen teemaa sekä fyysisen että henkisen turvallisuuden näkökulmasta. Molemmilla osa-alueilla tunnistettiin monia lapsen elämään vaikuttavia puutteita, nykyiseen aikaan liittyviä uudenlaisia ongelmia ja heikosti huomioon otettuja asioita. Samoin tuotiin esiin korjaavia ehdotuksia ja monia rakentavia ajatuksia. Puhujat olivat ilahtuneita, että lapsen oikeuksien päivää vietetään näkyvästi ja liputuksella juhlistaen.

Turvalliseen lapsuuteen kuuluu lukuisia oikeuksia, joista on pitkä listaus YK:n lapsen oikeuksien julistuksessa. Esiin tuotiin esimerkiksi oikeus elämään, oikeus isään ja äitiin sekä kasvaa heidän hoidossaan, oikeus turvalliseen kasvu- ja kouluympäristöön, joka kunnioittaa vanhempien ensisijaista kasvatusoikeutta sekä oikeus riittävään ravintoon ja toimeentuloon.

Kansanedustaja Sari Tanus totesi tilaisuudessa luetussa viestissään: ”Lapsilla on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja turvalliseen kasvuun”. Lapset tarvitsevat turvaa, rakkautta, rajoja ja kasvurauhaa. Lasten tulisi saada hyvää esimerkkiä aikuisilta. ”Kestäviä arvoja tarvitaan ja kristillisten arvojen varaan on tämä maa rakennettu. Samoin lasten kasvatus, koululaitos ja terveydenhuolto, jne. Kaikilla osa-alueilla tarvitaan kristillisyydestä nousevaa inhimillisyyttä.”

Piispa Seppo Häkkinen korosti vanhemmuuden merkitystä lasten turvallisuuden kannalta. ”Jokaisella lapsella on lähtökohtainen oikeus elää heidän vanhempiensa huolta pitävässä hoivassa. Kristillisen käsityksen mukaan Jumala asetti avioliiton miehen ja naisen väliseksi. Perhe on yhteiskunnan perussolu. Avioliitto luo parhaillaan hyvän ja turvallisen kasvuympäristön lapsille. Turvalliseen kasvuympäristöön kuuluu myös kokemus hyvästä Jumalasta, joka pitää meistä luoduistaan huolta. Lapsen oikeudet toteutuvat, kun otetaan todesta Jeesuksen sanat: Antakaa Lasten tulla luokseni.”

Kansanedustaja Kaisa Juuso käsitteli translain korvaajaksi tarkoitetun lain moninaista ongelmakenttää, jota ei ole tuotu esiin eikä punnittu lakitekstin esittelyssä. ”Näin lapsen oikeuksien päivänä haluan muistuttaa, että vanhempien tärkeänä tehtävänä on antaa lapsilleen tirvallinen lapsuus ja kuten aiemmassakin puheessa, oliko se Sari Tanus, todettiin: Pitää olla rakkaus ja rajat. Ei pidä sekottaa lasten päätä liian monella eri vaihtoehdolla ja ennen kuin aletaan miettiä omaa juridista sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista, on selvitettävä sitä ennen kaikki mahdolliset muut ongelmat, jotka liittyvät lapsena olemiseen, asumiseen ja mielenterveyteen yleensäkin. Nämä ovat isoja asioita. Se, että lainsäädännössä olemme mahdollistamassa äitiä ja isiä, jotka näyttävät ihan muulta, kuin heidän juridinen sukupuolensa on, niin se on mielestäni aika fundamentaalinen asia ja saattaa olla iso virhe. ” Hän jatkoi, että keskiössä pitäisi olla lapsivaikutusten arviointi. ”Ei siitä näkökulmasta, että lapsilla olisi alaikäisenä oikeus määritellä oma juridinen sukupuolensa, vaan siitä näkökulmasta, että mitä vaikuttaa, kun jompikumpi vanhempi määrittää uudestaan sukupuolensa, niin mitä se tarkoittaa lapselle.” Puheesta käsitti myös sen, että hallituksen esittämä translain korvaaja on paljon aivan muuta ja huomattavasti laajempi, kuin vain pelkkä pientä vähemmistöä koskeva translaki.

Ministeri Timo Soinin tervehdyksessä tuotiin esiin oikeus elämään, jota ilman ei voi olla mitään muitakaan oikeuksia. Lapsella on oikeus sekä isään että äitiin. On fakta, että jokaisella syntyvällä lapsella on sekä isä että äiti. Tosiasia on myös, että elämä alkaa hedelmöityksestä. Ydinperheen (tätä sanaa ei ole vielä kriminalisoitu) muodostavat isä, äiti ja lapset. Se on hyvä malli. Kaikki eivät siihen pysty, halua, yllä tai kykene. Se on sallittua, mutta yhteiskunnan ydintä ei pidä yrittää suistaa marginaaleja korostamalla. Marginaalit ja poikkeukset ovat osa todellisuutta, mutta niiden varjolla ei pidä käydä ytimen kimppuun. Klassinen kristinusko näkee avioliiton yhden miehen ja yhden naisen elinikäisenä liittona ja tämä opetus on tuhansia vuosia vanha. Se ei ole muutettavissa ”päivän tarjous”-pohjalta.” Hän myös suositteli osallistumista tähän Aito avioliiton tilaisuuteen omassa julkaisussaan: ”Suosittelen osallistumista. On tärkeätä, että turvallisesta lapsuudesta, perheestä ja vanhemmuudesta puhutaan ymmärrettävästi ja rakkaudella. Se ei ole keneltäkään pois.”

Kansanedustaja Lauri Oinonen toi esiin lapsen oikeuksien päivänä hulmuavan siniristilipun merkitystä. Hän muistutti myös Martti Lutherin Katekismuksesta ja mitä siellä opetetaan vanhemmille ja lapsille. ”Nämä Vähäkatekismuksen opetukset ovat ajattomia elämän viisauksia. Ellei Katekismusta löydy kirjahyllystä, niin kannattaa katsoa netistä. Jumalan sanan totuudet ovat iänkaikkiset, hän on elämän antaja ja elämä on hänen kädessään. Aikuisenakin olemme Jumalan lapsia ja saamme kiitollisena muistaa omia vanhempiamme ja tuoda esirukouksiin lapset lähellä ja kaukana, lähipiirissä, mutta myös maan ääriä myöten. Lasten päivä olkoon siunattu päivä tälle maalle ja koko maanpiirille.”

Katolisen kirkon isä Marco Pasinato painotti, että ”uskomme mukaan mikään ei voi korvata täysimääräisesti sitä kasvuympäristöä, jonka toisiaan ja lapsiaan rakastavat ja täydentävät äiti ja isä voivat tarjota lapsilleen.” Historia on osoittanut, että tämä toteutuu parhaiten avioliitossa yhden miehen ja yhden naisen välillä. ”Aviollinen yhdysside heidän välillään ja sen suojassa luonnollisesti syntyvät lapset muodostavat rikkumattoman yhteisön, joka on koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ensisijainen ja keskeinen yksikkö, perhe. ” Hän lausui, että lasten kasvatus on ensisijaisesti vanhempien vastuulla ja myös heidän oikeutensa, jota ei saa viedä pois. ”Yhtälailla tämä oikeus velvoittaa jokaista isää ja äitiä: Olemmeko me vastuullisia vnhempia? Ovatko arvot, joita opetamme lapsillemme, ja joita vaadimme kouluissa opetettavaksi, todellakin hyviä? Entä onko vanhemmilla todellista mahdollisuutta estää osallistumatta sellaiseen opetukseen, joka on ristiriidassa omien uskonnollisten tai eettisten periaatteidemme kanssa? ”

Kamppailu käydään arjessa ja seurauksia ei voi paeta

Helsingin kaupungin valtuutettu Mika Ebeling ilmaisi mielenkiintoisesti, että juhlapuheet ovat hieno asia, mutta kuten sotaakaan ei käydä juhlatilaisuuksissa, vaan rintamalla, niin sama pätee lapsen oikeuksien puolustamiseen: Se käydään arjessa. Tilaisuus, joka antaa meille lisää energiaa puolustustyöhön on hyödyllinen. Meidän tulee puolustaa niitä, jotka eivät voi puolustaa itseään. Halumme puolustaa lapsia lähtee vakaumuksesta ja kristillisestä opista, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi . ”Tämä vuosi on ollut lapsen oikeuksien kannalta katastrofi Suomessa. Eduskunta päätti, jopa suurella enemmistöllä, että äidin oma tahto on riittävä peruste lapsen surmaamiselle jo elämän ensimetreillä. Tästä jokainen päätöstä puolustanut on vastuussa Jumalan kasvojen edessä.” Edistääksemme turvallista lapsuutta lapsen oikeutena, meidän on tehtävä työtä perinteisten ydinperheiden vahvistamiseksi. Meidän tulee edistää sellaisia kestäviä perherakenteita, jossa lapsella on isä ja äiti, jotka rakastavat toisiaan ja ovat sitoutuneita elinikäiseen avioliittoon. Näin lapsi saa turvallisen ympäristön, jossa perhesuhteet ovat pysyviä. Yhteiskunta ei voi taata kenellekään onnellista avioliittoa. Yhteiskunta voi kuitenkin toimia tavalla, joka antaa hyvien avioliittojen syntymiselle hyvän lähtökohdan. Lapset tarvitsevat sitä, että teemme työtä kestävien perheiden hyväksi. Kun uusi lapsi syntyy, häntä pitäisi olla vastaanottamassa kaksi ihmistä, isä ja äiti, jotka toivottavat hänet tervetulleeksi. ”

Kadonneen ruumiin metsästys

Aikamme voimakkaista harhautuksista ja nuorten identiteettiongelmista Mika Ebeling nosti esiin ”kadonneen ruumiin metsästyksen” eli käsityksen, että joku voisi olla ”syntynyt väärään ruumiiseen”. ”Hyväuskoinen, mutta mieleltään epävakaa kehittyvässä iässä oleva nuori saattaa nielaista tuollaisen vahingollisen ajatuksen. Jokainen meistä on kuitenkin siinä ainoassa ja oikeassa ruumiissaan, jonka on syntyessään saanut. Hän sanoi puheessaan hyvin osuvasti: ”Kadonneen ruumiin metsästys ei johda koskaan tulokseeen, koska ei ole olemassa mitään toista ruumista olemassa, joka olisi hänen ruumiinsa.” ”Ajatelkaa vaikka epävarmaa, itseään etsivää nuorta, jota oman ruumiin kasvuprosessi hämmentää. Kun tälläinen nuori altistetaan vaikkapa ajatukselle, että joku voisi syntyä väärään ruumiiseen ja puhutaan ihan vakavalla naamalla tällaisia ajatuksia ikään kuin se voisi olla totta, niin vaarannetaan lapsia suuresti. Jos sitten mieleltään epävakaa, mutta hyväuskoinen lapsi tai nuori nielaisee tällaisen epätoden ajatuksen, niin tämän nuoren keskeisimmäksi kysymykseksi luonnollisesti muodostuu se, miten hän sitten saa tai löytää sen oikean ruumiin, johon hän kuuluu. Tosiasia kuitenkin on, että hän on siinä oikeassa ja ainoassa ruumiissaan, mikä hänellä on ja mikä hänellä koskaan voikaan olla. Siksi kadonneen ruumiin metsästys ei koskaan johda tulokseen, koska ei ole mitään toista ruumista olemassa, joka olisi hänen ruumiinsa. Kadonneen oikean ruumiin metsästys voi aikaansaada vain oman ruumiin tuhoamista ja lisääntymiskyvyn menettämisen.

Tuhon levitystä ihmisoikeuksien nimissä

Rakkaat ystävät, paljon siitä tuhosta, mitä tehdään tänä päivänä näille lapsille, tehdään ihmisoikeuksien nimissä. Huomaamme tästä, että tuhovoimat ovat vahvat. Meistä voi tuntua, että me olemme heikot ja meitä yritetään vaientaa. Muistetaan kuitenkin, että on kysymys näkökulmasta.

Daavid oli nuori, kun hän astui Goljat-nimistä jättiläistä vastaan. Ei hänellä ollut suurta aseistusta. Kuitenkin, kun Daavid oli Jumalan antamaa tehtävää hoitamassa, hetken päästä makasikin Goljat maassa kuolleena. Käykäämme mekin samalla rohkeudella puolustamaan lapsia ja vastustamaan niitä pahuuden voimia, jotka ovat viemässä turvallista lapsuutta mittaamattoman arvokkailta ihmislapsilta. Jumala olkoon teidän kanssanne tässä työssä! Kiitos.”

Ongelmina vieraannuttaminen ja virheellinen isyys

Vantaan kaupunginvaltuutettu Juha Järä kuvaili lyhyesti tehtävääänsä Perussuomalaisten edustajana eduskunnan tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa mainiten, että ”se onkin melkoinen neuvottelukunta ja sieltä tulee voisi melkein sanoa lähes kaikki pimeimmät esitykset näihin tasa-arvoasioihin liittyen, jotenka siellä on vastavoimia todella oltava.”

Hän kertoi myös vaikuttavansa ”Isät lapsen asialla”-järjetössä. Hän jatkoi sitten tuoden esiin ongelman lapsen vieraannuttamisesta ja kysyi, ketä asiassa suojellaan, kun asian kriminalisoiti ei ole edennyt useankaan hallituskauden aikana. ”Tuoreessa Tiina-Maria Miettisen väitöskijassa itsetuhoisten nuorten taustalla isossa osassa ilmeni nimenomaan lasten vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta. ” Uudet hyökkäykset perinteisiä juhlapäiviä vastaan jatkuvat. ”Kuulimme taas, kuinka isänpäivän muistaminen mm. päiväkodeissa pitäisi lopettaa, koska kaikilla ei ole isää. Onko samaa yhtä laajasti väläytetty äitienpäivän aikoihin? Ei juhlapäivän lopettaminen isossa kuvassa asiaa paranna, päin vastoin.” Kolmantena asiana hän nosti isyyshuijaukset, jotka tulee saada lopetetuksi. ”Mies, joka ei ole lapsen isä, joutuu maksamaan perättömiä elatusmaksuja, valtavia summia siis vuosien varrella. Näitä tapauksia tulee joka vuosi arvioiden mukaan noin 500 kappaletta lisää. Ongelmasta kärsivät myös lapset. Perinnölliset sairaudet (ja sukulaisuus, toim.lis.) eivät ole tiedossa, jos todellinen isä ei ole tiedossa. On välttämätöntä ottaa käyttöön DNA-selvitykset isyyden vahvistamisprosessiin. Nykyinen prosessi suojelee lähinnä moraalisesti väärin toimivia äitejä ja viranomaisia lapsen edun ja väärän isän kukkaron kustannuksella. Useampi ihmisoikeus rikkoontuu.” Hän toivookin näitä asioita seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan.

Lapsen oikeus omaan isäänsä ja äitiinsä on lapsen ensisijaisia oikeuksia ja yhdistyksemme keskeisiä teemoja. Yhdistyksemme täydelliset säännöt löytyvät täältä.

Turvallisuuden uhat ja haittailmiöt

Yleisenä ajatuksena nykyisestä ajastamme kristillisyyttä painottavista puheenvuoroista tulee mieleen, että lapsia ei tulisi eristää hengelliseen tyhjiöön ja ateismiin väittäen virheellisesti sen olevan ”neutraalia”, vaikka se on todellisuudessa yksi uskontonäkemys muiden joukossa. Elämme kristillisessä maassa, jota siniristilippummekin symbolisoi. Monet meistä haluavat elää vakaumuksensa mukaisesti ja on kristityn maailmankatsomuksen syrjintää, ellei lasten anneta kuulla Jeesuksesta ja Raamatun asioista. Kristillisen uskon säilyttäminen osana elämäämme ja sen esilläpitäminen on perusoikeus.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Arto Jääskeläinen painotti puheessaan tavallisen miehen ja naisen muodostaman perheen ainutlaatuista tärkeyttä sen säilyttäessä ja ylläpitäessä yhteiskuntamme jatkuvuutta ja uudistumista. Avioliitto antaa turvaa lapsille ja lujittaa koko isän, äidin ja lasten muodostamaa perheyksikköä. Yhteiskuntamme tervettä perustaa uhkaavat valitettavasti kuitenkin monet haittailmiöt. Kuten muissa puheeenvuoroissa ilmeni, osaa yhteiskunnallisista haitoista ja lapsen oikeuksien loukkauksista pyritään aktiivisesti levittämään jopa ”ihmisoikeuksien” nimissä.

Tämän päivän haittailmiöistä tuotiin esiin gender-ideologia, identiteettipolitiikka, vaientamiskulttuuri ja poliittiset tai etujärjestönäkemykset, jotka kaikki ovat tunkeutuneet lasten ja nuorten maailmaan, vaikka heidän tulisi voida kasvaa rauhassa ilman aikuisille kuuluvan maailman ahdistuksia ja huolia. Ei ole terveellistä lapsen tai nuoren hyvinvoinnille alkaa epäillä oman sukupuolensa todellisuutta, etsiä sitä ”oikeaa” ruumista luullen, että joku voi syntyä ”väärään ruumiiseen” tai saada ympäristönsä kautta sellaisia kielteisiä mielikuvia, että tyttönä ei olisi hyvä elää, joten muutanpa itseni pojaksi. Kaikki perättömät väitteet ihmisen sukupuolen muutettavuudesta tai kuten usein näkee, ”korjattavuudesta”, tulisi poistaa koulujen oppimateriaaleista.

Monet ongelmat ja yhteiskuntaamme vahingoittavat arvot ja haittailmiöt välittyvät kouluympäristön ja tiedotusvälineidemme lisäksi sosiaalisen median kautta. Nuoret käyttävät paljon aikaa selaten erityisesti älypuhelimiaan, mutta myös tablettejaan ja tietokoneitaan. Monet nuorten ongelmat ovat kielteisen sosiaalisen paineen aikaansaamia. Joukon hyväksynnän hakeminen vie useita nuoria mukaansa vääriin asioihin. Hyvät vanhemmat haluavat lapsillensa hyvää elämää, mutta kaverit eivät välttämättä lainkaan toimi niin, vaan voivat toimia hyvin itsekkäästi esimerkiksi levittäen huumeita saadakseen itselleen huumeita. Useista oikeustapauksista tiedetään, että huumeiden käyttöön ja välitykseen liittyy usein oheisilmiönä hyvin raaka ja järjetön väkivalta.

Videotaltio on katsottavissa koko tapahtumasta

Edellä oli lyhennettyjä poimintoja puheenvuoroista, mutta suosittelemme katselemaan ja kuuntelemaan tarkemmin asiat tapahtuman videosta, joka taltioitiin ja joka löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Kiitos teille kaikille!

Lämmin kiitos kaikille lapsen oikeuksien päivää 2022 juhlistamaan saapuneille, juhlapuhujille ja sinne tervehdyksiä sekä ulkotulia lähettäneille!

Joka vuotinen lapsen oikeuksien päivän tilaisuutemme on aina perinteisesti pidetty ulkona eduskuntatalon edessä juhlapuheineen, mutta vaihtelevan ja viileän sään vuoksi harkitsemme tilaisuuden siirtämistä jatkossa sisätiloihin.

Kiitos myös tekniikkaa hoitaneille. Meillä oli ilo saada tilaisuuden videotaltioinnista huolehtimaan alan kokenut ammattimies, dokumenttiohjaaja Matti Reinikka, jolta ei todellakaan meriittejä puutu. Hänen yhdessä Miisa Latikan kanssa tuottamansa dokumenttielokuva ”Helsinki Music Centre – Prelude” voitti vuonna 2013 pääpalkinnon Kanadassa kansainvälisillä filmifestivaaleilla (FIFA). Hänen uudemman dokumenttielokuvansa julkaisua kuitenkin YLE pyrki estelemään ja viivästytti.