Ohiampuva lakialoite, joka sai valiokunnissa enemmistön sulkemaan silmänsä ongelmilta

Siis mistä olikaan kysymys?

Tulee väkisin mieleen useiden tuntema vanha tarina keinun monivaiheisesta suunnittelusta, jossa lopputulos oli hirvittävän hienostunut suunnittelijoiden mukaan ja kriitikotkin taputtivat käsiään hienolle suunnittelulle. Ainut vika, että suunniteltu keinu ei vastannut lainkaan todellista tarvetta, vaan oli täysi susi keinun tarvitsijan kannalta.

Hallituksen esitys translain korvaajaksi on juuri samalla tavalla ristiriitainen ja suorastaan järjettömyyden huippusaavutus. Ratkaistava ongelma oli alkuaan se, että translaissa on maininta lisääntymiskyvyttömyydestä.  Tosiasia on, että lisääntymiskyvyttömyys on automaattinen seuraus potilaan itsensä haluamista hoidoista. Ketään ei ole tehty lisääntymiskyvyttömäksi translain perusteella eli laki ei ole aiheuttanut mitään menetyksiä.  Se ei ole ollut ongelma yhdellekään ihmiselle. Koskaan.

Oletetaan nyt kuitenkin, vaikka laista ei ole koskaan ollut mitään vahinkoa tai menetystä kenellekään, että jotakuta perfektionistia häiritsee pelkästään lakitestissä oleva tuollainen maininta ja se on hänelle ”hirveä ihmisoikeusloukkaus”.

On johdonmukaista ajatella, että koska lakiin on tuollainen kohta alkuaan tehty, sillä on myös ollut jokin tarkoitus lakia laadittaessa.  Näkemättä tuon ajan lakivalmistelun dokumentteja voi vain arvata, että tarkoitus on ollut estää väärinkäytöksiä eli: Jos joku haluaa muuttaa sukupuoltaan, niin ilman mitään fyysistä muutosta kyseessä olisi väärinkäytös.

Voidaan toisaalta ajatella, että lääketieteellisen selvityksen läpikäynti olisi riittävä menettely väärinkäytösten estämiseksi ja että translaissa ei jatkossa tarvittaisi sen vuoksi mainintaa lisääntymiskyvyttömyydestä.  Katsotaan sitten tätä olettamaa.  Mikä olisi sitten oikea tapa korjata tuo?

Taustalla halu syöttää samalla vasemmiston suosimia ideologisia näkemyksiä lainsäädäntöön

Olisi hyvin yksinkertaista vain poistaa kyseinen rivi lakimuutoksella nykyiseen translakiin.  Lyhyt, halpa ja yksinkertainen.

Vaan mitä tekikään hallitus esityksessään?  Näki tilaisuuden tarjota laajaa ja muille ihmisille ongelmallista korvaavaa poliittisideologista lakipakettia, jonka ydin on aivan muussa, kuin alkuperäisessä asiassa.   Syntyi ”kuka-tahansa-lakialoite”, virallisemmin ”Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi”.  Hallitus ei todellisuudessa ollutkaan varsinaisesti kiinnostunut translakiin mielletystä ongelmasta, vaan ajatus on tuoda sisällöltään aivan eri laki, joka koskee ketä tahansa, eikä vain lääketieteellisessä mielessä varmistettuja sukupuolidysforiaa kokevia henkilöitä. Lain ydin onkin syöttää vasemmiston suosimia gender-ideologisia näkemyksiä lainsäädäntöön.  Ajatus erottaa sukupuoli sen lisääntymisbiologisesta todellisuudesta on kuitenkin erittäin huono idea.

Mikä on se käytännön tarve, jonka vuoksi pitäisi tehdä uusi laki, joka mahdollistaisi mielivaltaiset sukupuolen vaihdokset kenelle tahansa ja ilman todellista näyttöä mistään ongelmasta, pelkkä oma ilmoitus riittäisi?  Ei hallitus eikä kukaan muukaan ole näyttänyt toteen sisällöltään sellaisen lain tarvetta.  Sellaista tarvetta ei yksinkertaisesti ole. Laki loisi yhden ison uuden asian:  Mahdollisuuden moninaisiin väärinkäytöksiin ja oikeuden loukata muiden oikeuksia. Hallitus on ylittämässä hyvin laajasti alkuperäisen hallitussopimuksen ”tehdä itsemääräämisoikeutta kunnioittava translaki”.

Lakivaliokunnan lausunto

Lakivaliokunta on oudon vaitelias, kun tulisi tuoda esiin lakiesityksen haitat, ongelmat ja vajavaiset vaikutusarvioinnit.  Lakivaliokunnan lausunnon hyödyllinen ja hyvin jäsennetty osuus löytyykin  lausunnon lopussa olevista eriävistä mielipiteistä.  Suositan lämpimästi lukemaan ne läpi ja kiitos kansanedustajille Sanna Antikainen, Leena Meri ja Antero Laukkanen asioihin huolellisesti syventymisestä!

Perustuslakivaliokunta sulkee silmänsä ongelmilta

Perustuslakivaliokunnan lausuntoa lukiessa tulee vaikutelma, että valiokunta on keskittynyt vain sellaisiin kohtiin, joilla se voi puolustella lakialoitetta, mutta tekstistä ei ilmene yritystä nostaa esiin ongelmakohtia.

Turvallisuuden ja yksityisyyden vuoksi naisille ja miehille on erilliset pukeutumis- ja peseytymistilat. Perustuslakivaliokunnan jäsenet ovat varmuudella tietoisia tästä. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa ei kuitenkaan mainita sanaakaan siitä, että lakialoite luo uuden mahdollisuuden loukkata muiden perusoikeuksia, esimerkiksi oikeus yksityisyyteen.  Perustuslakivaliokunta ei myöskään perustele, mikä olisi se erityinen syy, että muiden oikeuksia sallittaisiin loukattavan tämän lakiesityksen tilanteessa.

Perustuslain 6§ yhdenvertaisuutta voi loukata antamalla jollekin huonompia oikeuksia, mutta myös antamalla perusteettomia etuoikeuksia. Tässä hallituksen lakiesityksessä voidaan katsoa kyseessä olevan jälkimmäinen vaihtoehto. Normaalitilanteesta poikkeavia oikeuksia tai mahdollisuuden välttää velvollisuuksia saisi pelkällä omalla ilmoituksella juridisen sukupuolen vaihtamisesta ja ilman velvollisuutta esittää luotettavaa näyttöä.

Perustuslakivaliokunta ei lausu mitään liittyen perustuslain 7§ vastaisuudesta tilanteessa, että mieshenkilö rekisteröi itsensä naiseksi ja osallistuu sen jälkeen johonkin voimalajiin naisena. Kamppailulajeissa tuo on vastapuolelle potentiaalisesti henkeä ja terveyttä uhkaava tilanne.

Hallituksen lakiesitys voi vaatia perustuslaillisen käsittelyjärjestyksen. On hämmästyttävää ja perustuslakivaliokunnan arvovaltaa alentavaa, että perustuslakivaliokunta katsoo täysin selviä muiden oikeuksien loukkauksia läpi sormiensa.  Tämä siitäkin huolimatta, että asiaan tutustunut varatuomari oli viestinyt ongelmista perustuslakivaliokunnalle ja samoin yhdistyksemme sivuilla oli tuotu esiin ongelmia.

Äänestäjille hyvin epämieluisa aloite

Aiemmin Taloustutkimuksen tekemästä mielipidetiedustelusta ilmenee, että äänestäjien kannatus on heikko radikaalille translaille, jossa sukupuolensa voisi vaihtaa pelkällä omalla ilmoituksella, kuten hallitus nyt esittää.  Minkään puolueen äänestäjissä ei ollut enemmistökannatusta tuollaiselle idealle.

Lakialoitteen ongelmista on tarkempi artikkeli täällä.

Asiaa käsitellään seuraavaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 10.1.2023.

Tilannepäivitys 19.1.2023:   Sosiaali- ja terveysvaliokunta muotoili  mietintönsä ongelmallisesta lakiesityksestä, jonka sisältö poikkeaa oleellisesti hallitussopimuksesta.  Valiokunta oli hyvin erimielinen ja mietintöön kirjattiin vastalauseet.   Keskustan edustajat painottivat lakiesityksen poikkevan hallitusohjelman kirjauksista.  Perussuomalaiset kansanedustajat kertoivat vastalauseessaan yksityiskohtaisemmin haitoista ja ongelmista, joiden vuoksi lakiesitys tulee hylätä.