Hallituksen lakiesitys translain korvaajaksi koskee kaikkia, ei vain transsukupuolisia

Tiedotusvälineissämme on vaiettu täysin siitä tosiasiasta, että hallituksen esitys uudeksi translaiksi koskee meitä kaikkia, eikä vain transsukupuolisia. Hallituksen eduskunnalle esittämän translakialoitteen mukaan aivan kuka tahansa ja ilman mitään ongelmaa sukupuolensa kanssa, voisi pelkällä omalla ilmoituksellaan digi- ja väestötietovirastolle muuttaa virallisen sukupuolensa väestörekisteriin ja asiapapereihinsa ja muiden olisi lain velvoittamina hyväksyttävä se.

Vaikka lakiesityksessä puhutaan ”hakemuksesta”, niin lakiteksti ei sisällä mitään perustetta, jolla hakemuksen voisi hylätä eli todellisuudessa kyseessä olisi ilmoitusasia.

Kuka tahansa voisi lakiesityksen mukaan vaihtaa mielivaltaisesti sukupuolensa vaikka 30 päivän välein ja niin monesti kuin haluaa. Tästä syntyikin laille lempinimi ”Kuka-tahansa-laki”. Hallituksen lakiesitys ei olekaan varsinaisesti translaki enää lainkaan, vaikka lakitekstissä lukee, että se korvaa nykyisen translain. Lakiesityksen sisältöä kuvaisi paremmin otsikko ”Laki mielivaltaisesta virallisen sukupuolen vaihtamisesta”.

  • Voimaan tullessaan laki johtaisi muun muassa siihen, että itseään naiseksi väittävät miehet voisivat mennä naisten pukutiloihin, kilpailla urheilussa naisina ja välttää Suomen yleisen asevelvollisuuden.
  • Jo pelkkä riski luo turvattomuutta. Laki loisi kokonaan uutta seksuaalista häirintää.
  • Jos et tunnusta muuta kuin biologisen sukupuolen, voit saada syytteen syrjinnästä ja vihapuheesta.
  • Sukupuolen vaihtaja saisi aina uuden henkilötunnuksen tehdessään jälleen sukupuolen vaihdoksen. Tämä olisi rikollisen kannalta liiankin kätevää.
  • Laki myös syrjisi lääketieteellisen diagnoosin sukupuolidysforiasta saaneet henkilöt mitätöimällä heidän asemansa samaistaessaan kenet tahansa transsukupuoliseen. Tämän vuoksi lukuisat transsukupuoliset itse vastustavat lakia.

Yleinen virhekäsitys on, että laki vaikuttaisi vain hyvin pieneen vähemmistöryhmään kansalaisia, vaikka se todellisuudessa vaikuttaa laajasti kaikkiin Suomen kansalaisiin ja lainsäädäntöömme.

Voidaan nähdä etukäteen, että lakiesityksessä on useita lainsäädännöllisiä laatupuutteita. Samoin tiedetään jo nyt, että lakiesitys loukkaa muiden kuin hakijan perusoikeuksia. Kannattaa lukea yhdistyksemme antama lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle. Useat puutteet tulivat esiin myös lähetekeskustelussa, jolle näytti olevan ikävän vähän kuulijoita salissa.

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys nykyisen translain korvaajaksi, jolle on lakitekstissä annettu otsikoksi ”Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi” oli lähetekeskustelussa 4.10.2022. Lakialoitteen esittelyn mukaan esitys lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. Koska lakiesitys koskee hyvin laajaa kenttää lainsäädäntöä, niin kansanedustaja Päivi Räsänen ehdotti lausunnon pyytämistä muiden valiokuntien lisäksi hallintovaliokunnalta, sivistysvaliokunnalta ja puolustusvaliokunnalta. Kansanedustaja Rantasen ja Essayahin lisäksi useat kansanedustajat kannattivat asialle laajempaa valiokuntakäsittelyä. Valiokuntien lukumäärästä äänestettiin 5.10.2022 ja voimaan jäi suppeampi valiokuntakäsittely eli esitys lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. Eduskunnan sivuilta löytyy videotallenteet. Kaikki löytyy myös äänitallenteina (mp3) täältä.

Lakiesitykselle satoi kritiikkiä

Useat kansanedustajat olivat järkyttyneitä hallituksen lakiesityksen radikaalista ja heikkolaatuisesta sisällöstä sekä haitallisista seurauksista, joita se saisi toteutuessaan aikaan. Lakihanke olisi toteutuessaan karhunpalvelus kaikille. Lakiesityksen painopiste on vahvan ideologinen. Se pyrkii ensisijaisesti korvaamaan biologisen faktan ihmisen sukupuolesta tuntemuksella läpi lainsäädännön. Tämmöinen toissijainen poliittinen pyrkimys ei palvele lain alkuperäistä tarkoitusta translakina lainkaan ja aiheuttaisi toteutuessaan laajan joukon haittoja. Hämmästelyä ja selväsanaisia moitteita tuli sekä Keskustalle että SDP:lle siitä, että miten ihmeessä he voivat olla näin järjenvastaisessa lakihankkeessa mukana. ”Tahdotteko todella tämmöistä lakia?”, kyseltiin hallituksen suuntaan salissa.

Ei enää turvallista tilaa naisille

Moni kansanedustaja ajatteli naisten turvallisuutta puheenvuorossaan. Naisille varatut tilat ovat tähän asti Suomessa olleet suhteellisen turvallisia. Tämä on historiaa, jos hallituksen ajama lakihanke hyväksytään. Kuka tahansa mies voi halutessaan väittää olevansa nainen ja mennä naisille varattuihin intiimeihin tiloihin eikä kukaan voisi estää. ”Missä ovat nyt ne feministit, jotka puolustavat naisten oikeuksia”, hämmästeli ainakin yksi kansanedustaja.

Suomessa on yleinen asevelvollisuus

Kuulimme vertailua, miten joissakin Euroopan maissa on jo käytössä sukupuolen vaihtaminen omalla ilmoituksella. Vertailu muihin Euroopan maihin ei kuitenkaan ole validi Suomen tilanteessa. On hyvä muistaa, että Suomessa on yleinen asevelvollisuus ja näin on melko harvassa Euroopan maassa. Nykyisessä maailmantilanteessa tällä on Suomelle erityinen merkitys. Se, mitä on tehty jossain muussa maassa, ei välttämättä olisi lainkaan viisasta toteuttaa Suomessa.

Ihmisoikeusloukkausko ja pakkosterilisaatio?

Hallituksen ideologista lakihanketta puolustaneet kansanedustajat puhuivat pitkästi ja toistuvasti ihmisoikeusloukkauksesta, joka väite voidaan kuitenkin helposti kiistää. Outoa, että Suomi ei ole itse puolustautunut näitä kiistanalaisia väitteitä vastaan, joita on esitetty ulkomailta.

Lääkärikansanedustaja Päivi Räsänen toi esiin oleelliseen asian ihmisoikeuksiin liittyen.

Ihmisoikeussopimukset eivät edellytä sitä, että sukupuolen oikeudellinen muutos irrotettaisiin lääketieteellisestä arviosta ja tutkimuksesta. Tästä on vuodelta 2017 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu, jossa linjattiin, että jäsenmailla on laaja harkintavalta asettaa vaatimus transsukupuolisuusdiagnoosista ja sen toteuttamiseksi määrätyistä lääketieteellisistä tutkimuksista edellytyksenä sukupuolen oikeudelliseen muutokseen. Eli tässä on täysin hallituksen oma poliittinen valinta tuoda ilmoitukseen tai hakemukseen pohjautuva sukupuolen vaihtaminen.

Sukupuolidysforia on lääketieteellistä selvitystä vaativa asia ja selvitys on samalla potilaan oma etu, sillä sukupuolidysforia voi esiintyä sekundäärisenä eli usein sen taustalta löytyy jotain muuta. ”Pelkkä lomakkeen ojentaminen sukupuolidysforiaa kokevalle ei ole käypää hoitoa.”, lausui kansanedustaja Mika Niikko.

Harhauttavat poliittiset puheet Suomen ”pakkosterilisaatiosta” pitäisi lopettaa. Vaikka voimassaolevassa translaissa on mainittu lisääntymiskyvyttömyysvaatimus, niin yhtä ainoata henkilöä ei ole tehty Suomessa lisääntymiskyvyttömäksi nykyisen translain aikana tähän lakiin perustuen, ei pakolla eikä vapaaehtoisestikaan. Lisääntymiskyvyttömyys on automaattinen seuraus potilaan itsensä haluamasta hoidosta.

Tasa-arvotyö romukoppaan?

Kansanedustaja Päivi Räsänen näyttää tuntevan lakialoitteen sisällön ongelmat erittäin hyvin ja lainaankin joitakin hänen hyvin selkeitä kommenttejaan sellaisenaan:

”Työ naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi turhentuu, jos sukupuolen käsitteeltä on luonnollinen perusta ja pohja pois ja jos se korvataan ihmisen kehosta irrotetulla kokemuksella sukupuolesta. Jos sukupuoli merkitsee käsitteenä väestöryhmän sijaan identiteettiä, ikään kuin sisäistä kokemusta, niin miten väestöryhmään kuuluvien ihmisten oikeuksia edes voidaan edistää? Biologinen sukupuoli on muodostanut perustan esimerkiksi tasa-arvolaille, jonka tavoite on edistää naisten asemaa, ja tällä on vaikutuksensa esimerkiksi naisten mahdollisuuteen pärjätä kilpaurheilussa tai naisten turvallisuuden takaamiseen pukeutumis-, saniteetti- ja peseytymistiloissa tai vankiloissa. Britanniassa keskustelua on herättänyt tapaus, jossa naisvangit joutuivat seksuaalisesti ahdistelluiksi miehenä väkivaltarikoksista tuomitun transnaisen toimesta.”

Nuorten kuuleminen vain aloitteen tukijoilta

”Lakipaketin tekstissä on huomattavan suuri osuus perusteluja sille — siis sivutolkulla löytyy perusteluja sille — miksi juridisen sukupuolen vaihdos tulisi ulottaa myös lapsiin, ja sitähän täällä on moni edustaja varsinkin salin vasemmalta laidalta vaatinut.

Lausuntokierroksen aikana kuultiin lapsia ja nuoria vaikutusarvioinnin tueksi, mutta nämä toteutettiin kaikki tahojen kanssa, joilta takuuvarmasti saatiin haluttu arvio. Siellä olivat Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen vapaaehtoiset ja Sateenkaariperheet ry. ” Kansanedustaja Päivi Räsänen muistutti tämän lisäksi siitä, että nuorten vanhemmilla on ensisijainen hoiva-, huoltajuus- ja kasvatusvastuu eli päätösvallan siirtäminen nuorille itselleen alaikäisenä ei tule kyseeseen näissä asioissa, jotka voivat vahingoittaa nuorta itseään.

Pelkkä translain korjausko?

Hallitus on mennyt hyvin kauas ideasta korjata vain translaissa sen moitituin kohta. Asia ei jäisi vain nykyisen translain korvaamiseen Kuka-tahansa-lailla, sen lisäksi ja samalla muutoksia tehtäisiin isoon määrään muita lakeja. Vaikutus ulottuisi laajasti lainsäädännön eri alueille. Tuossa mielessä laajempi valiokuntakäsittely tuntuu hyvin perustellulta. Useat kansanedustajat kyselivätkin, että missä on näin laajaan lakiehdotukseen kuuluva vaikutusarvio. On helppoa arvata, että kielteisten vaikutusten lista voisi olla aika pitkä ja karua luettavaa.

Toistuvia sisältö- ja ajatusvirheitä lain puolustajilla

Puheissa kuultu yleinen sisältöä koskeva virhe oli lakiesityksen puolustajilla se, että he puhuivat ikään kuin tämä laki antaisi mahdollisuuden vain transhenkilöille vaihtaa virallinen sukupuoli. ”Lakiesitys koskee vain pientä vähemmistöä”. Näin ei kuitenkaan lue lakitekstissä.

Todellisuudessa lakiesityksen mukaan kuka vain, täysin oireetonkin, voisi sen tehdä omalla ilmoituksella mielivaltaisesti. Ei tarvitse muuttaa ulkoista sukupuoltaan mitenkään eikä kokea edes lääketieteellistä ongelmaa.

Jos siis mies vaihtaa sukupuolimerkintänsä vain asiapapereissa naiseksi tekemättä mitään muuta, niin joidenkin lakiesityksen puolustajien mielestä kaikki on silloin hyvin, syrjintä ja kiusaaminen loppuu siihen ja kukaan ei huomaa (tai ei saa enää huomata), että olet edelleen ulkoisesti täysin sama mies kuin ennenkin. Mutta et ole enää ”väärin sukupuolitettu” eli kaikki on niin kuin pitääkin. Näinhän asia menee, jos tuntemus määrää laillisen sukupuolen eikä biologinen todellisuus.

Tottakai kuulimme myös sen tutun puujalkavitsin ”se ei ole keneltäkään pois”. Jokainen varmasti käsittää, pitääkö tuo paikkansa, kun miettii lakiesityksen haittavaikutuksia.

Kehotus kunnioittavaan keskusteluun

Lähetekeskustelua käytiin aluksi noin 45 minuuttia, jonka jälkeen puhemies Matti Vanhanen ilmoitti lähetekeskustelun jatkamisesta vasta päiväohjelman muiden asiakohtien käsittelyn jälkeen. Toisen keskustelun alkaessa puhetta johti varapuhemies Antti Rinne, joka kehotti heti alussa arvokkaaseen ja toisia kunnioittavaan keskusteluun.

Pyynnöstä huolimatta useat aloitetta puolustavat kansanedustajat käyttivät sopimattomia ilmauksia ”transnuoret” ja jopa ”translapset”. Ei ole olemassa ”transnuoria” tai ”translapsia”, on väärin ja ennenaikaisesti leimaavaa käyttää tuollaisia haitallisia nimityksiä. Jos oireena on sukupuolidysforia, niin se ei todellakaan tarkoita, että kyseessä olisi automaattisesti transsukupuolisuus. Lasten ja nuorten kohdalla on tärkeää tietää, että sukupuoleen liittyviksi koetut dysforiakokemukset lieventyvät ja väistyvät aikuistumisen myötä luonnollisella tavalla lähes kaikilla. Tyttömäisiä poikia ja poikamaisia tyttöjä on ollut aina, se on ihan luonnollista, mutta ihmisen sukupuoli on pysyvä synnynnäinen biologinen ominaisuus.

Tämän lisäksi kuultiin rumaa, vääristelevää ja uhkaavaa politikointia itsemurhilla, ellei lakia hyväksytä. Tämä epäasiallinen uhkailu oli alkanut jo ennen puhemiehen huomautusta. On tosiasia, että transihmisten muita korkeampi itsetuhoisuus ei poistu edes hoitojen seurauksena, vaan säilyy muita korkeammalla tasolla. Mitä pahinta vääristelyä on luoda kuva, että tämä lakiesitys korjaisi tuon asian. On vastuutonta ja epäasiallista käyttää transihmisten ongelmia muiden poliittisten asioiden läpiviemiseen, kuten tässä hallituksen lakiesityksessä juuri tehdään.

Eräs Vasemmistoliiton kansanedustaja väitti ”antigender-toimijoiden jakavan disinformaatiota”. Tämmöisten perusteettomien syytteiden esittäminen lähetekeskustelussa on epäasiallista solvausta kansanedustajalta. Puhetta, jota ei toivottaisi kuultavan eduskunnassa.

Takaisinveto?

Kansanedustaja Mikko Lundén heitti ilmaan myös mahdollisuuden, että hallitus voisi vetää takaisin tämän radikaalin esityksensä ja tuoda aiempien selvitystensä suppeamman vaihtoehdon, jossa nykyistä translakia muutettaisiin vain poistamalla maininta lisääntymiskyvyttömyydestä. Suppeampi vaihtoehtokin täyttäisi hallitusohjelman lupauksen translain korjaamisesta.

Radikaalin lakiesityksen kannatus äänestäjien keskuudessa

Suppeampi ja laajempi malli suunnittelun alla olleelle translaille oli tiedossa jo etukäteen. Olimme uteliaita, kannatettaisiinko radikaalia translakia missä määrin eri puolueiden äänestäjien keskuudessa. Itseämme se kiinnosti radikaalin translain yleisen haitallisuuden vuoksi, kansanedustajia se oletettavasti kiinnostaisi tulevia vaaleja ajatellen. Päätimme tilata mielipidemittauksen asiasta, jonka tulokset olivat aika yksiselitteiset. Minkään puolueen äänestäjien keskuudessa ei ollut enemmistökannatusta radikaalille translaille, jota hallituksen esityksessä nyt tarjotaan. Teimme tuloksista lehdistötiedotteen, joka jaettiin laajasti kaikkien tiedotusvälineidemme käyttöön. Tiedote on toki edelleenkin lehdistön vapaasti hyödynnettävissä.

Tiedotusvälineet luotettavan yksipuolisia

Suuret tiedotusvälineemme YLE ja MTV eivät ole julkaisseet aloitetta kritisoivia kommentteja kokonaisina ja alkuperäisessä muodossaan, vaan ne on leikattu tyngiksi, jolloin lakiesityksen ongelmat eivät tule esiin. Aloitetta puolustavia kannanottoja sen sijaan toistetaan laajasti ja pitkässä muodossaan. Kun silmää mitä asioista on uutisoitu, niin eri puolueiden edustajien kohtelu tiedotusvälineissä on epätasapuolista. Esimerkiksi Kymmenen uutissa 6.10.2022 koko ajan keskityttiin vain hallituksen esityksen puolustamiseen ja mitään asiaperustaista kritiikkiä, opposition näkemystä tai muuta eriävää näkemystä ei tuotu esille. MTV ei ole vastannut asiasta sähköpostilla tehtyyn huomautukseen uutistoimitukselle. YLE puolestaan vastasi pyyntöön uutisoida monipuolisemmin kuin kilpailijansa lähettämällä sähköpostissa — linkin Setan sivuille!

Yhdistyksemme avoimelle ja asioihin syventyvälle viestinnälle vaikuttaa olevan tarvetta.