Iskä, me saatiin uusi terveystiedon kirja!

”Katso iskä, täällä kirjassa on sateenkaarilippu ja oman sukupuolenkin voi valita ihan miltä tuntuu…”, sanoi 13 vuotias tyttäreni esitellessään koulusta juuri saamaansa oppikirjaa. Ymmärsin pian että vanhempien on todella syytä tutustua, mitä kouluissa opetetaan.

Otin kirja pikaiseen selaukseen: ”Voimaa – Terveystieto 7-9, SanomaPro”. Aavistelin jo sisällön ideologisuutta kun sivulla 122 on sateenkaarilippu ja otsikkona ”Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus”. (Kuva alla suurenee klikkaamalla, toisella klikkauksella vielä suuremmaksi.)

Aavistukseni oli täysin oikea, nuorille syötetään täysin perätöntä sukupuolikäsitystä sekä vääristynyttä ideologista asenteellisuutta, kaikki lainattu Setan materiaaleista. Vaikka Seta ry kutsuu itseään tasa-arvoa ajavaksi, niin kyseessä on tunnetusti LGBT-etujärjestö (LGBT lyhenne tulee englannin kielestä: Lesbo,Homo,Bi,Trans). Tuollaisen lobbausjärjestön mielipiteet ovat kiistanalaisia eikä järjestöä voi pitää puolueettomana tai neutraalina.

Mikä olikaan käsite sukupuoli?

 Kirjassa väitetään, että sukupuoleen vaikuttaa biologian lisäksi ”sosiaalinen ympäristö, sen odotukset mutta tärkeimpänä oma kokemus sukupuolesta”. Oma kokemusko muuttaa kenenkään sukupuolen? Lääketieteen ja biologian mukaan sukupuoli on pysyvä synnynnäinen ominaisuus.

Entä sitten kuvateksti yllä: ”Transsukupuolinen ihminen voi saada sukupuolensa korjattua lääketieteellisin hoidoin.” Perätön väittämä jälleen vaikka tuota oireenmukaista hoitoa kutsutaankin usein ”sukupuolen korjaukseksi”. Oikeampi nimitys olisi sukupuolidysforian lievittäminen. Eihän transsukupuolisella sukupuoli ole ”rikki”, he ovat alkuaan elimellisesti terveitä ihmisiä mutta kokevat ristikkäisyyttä sukupuolessaan. Kyseessä on aivoihin ja ajatteluun liittyvä asia.

Poikkeavuuksien yleisyydestä

Tekaistujen väitteiden syöttäminen jatkuu sivulla 124: ”Noin 5-15 % suomalaisista kuuluu sukupuolivähemmistöihin.” Aiemmin asiateksteissä näkemäni luku on Suomelle¹ 0,6-0,8% ja Norjalle² 0,6-0,7% eli liioittelu on varmuudella yli 10 kertainen tuohon verrattuna! Kirja pyrkii esittämään seksuaalisen kiinnostuksen samaan sukupuoleen paljon todellisuutta yleisempänä ilmiönä.

Kaikki yhtä arvokasta?

Entäs tämä väite: ”Kaikenlaiset tunteet ja ajatukset ovat täysin turvallisia, sallittuja ja arvokkaita”.  Kaikenlaisetko? Pedofiilit, raiskaajat, häiriköt ja muut rikolliset ovat varmaan ilahtuneita tuosta että kaikenlaiset ajatukset ovat arvokkaita ja sallittuja, oikein koulun oppikirjassa opetettuna! Lisäpontta he saavat kirjan väitteestä: ”Kaikilla on oikeus toteuttaa seksuaalisuuttaan haluamallaan tavalla.” !  Kirjan tarjoama asenne on äärimmäisen liberaali suhtautumisessaan.  Mikä vaan käy,  on sallittua ja jopa yhtä arvokasta! 

Yhteiskunnallinen todellisuus

Kirjan opetus sukupuolesta on ideologinen ja harhaanjohtava, omaksuttu kritiikittömästi sateenkaariliikkeen edustajalta. Äärimmäisen rajattomia arvoja ja kiistanalaisia mielipiteitä on tuotu koulukirjaan. Mielipiteet tuodaan perusteettomina väitteinä hyvin erilaisten asioiden samanarvoisuudesta unohtaen kokonaan sen, mikä todellisuudessa on yhteiskunnassa arvokasta.  Kaikkialla maailmassa tavallinen perhe on yhteiskunnan perusta ja sitä ylläpitävä voima. Tuo on yleispätevä fakta, pätee kaikkialla maailmassa täysin riippumatta maan hallinnosta, yhteiskuntajärjestyksestä, kansallisuudesta, rodusta  tai uskonnosta. Miehen ja naisen yhteenliittymisen seurauksena muodostuvat lapsiperheet ovat siksi yhteiskunnan tärkein ja arvostettavin asia ylläpitäessään yhteiskunnan säilymistä ja uudistumista.  

Terveydelle haitallista oppimateriaalissa

On erittäin haitallista tarjota nuorille, että ”voit valita mitä sukupuolta olet”. Terveydenhoidossa näkyy räjähdysmäinen kasvu lähetteissä sukupuolidysforiatutkimuksiin, kun herkässä vaiheessa olevat nuoret luulevat omassa sukupuolessaan olevan jotain vikaa ja vaativat pääsyä ”korjaukseen”. Jostain syystä tytöt ovat erityisen herkkiä tuolle sateenkaari-ideologian syötölle, potilaista 90 % on tyttöjä. Tutkimusten mukaan nuoret kasvaisivat lähes aina aikuistuessaan alkuperäiseen sukupuoleensa, jos heillä olisi kasvurauha ilman sukupuolihämmennystä aiheuttavaa tarjontaa.

Kirjan tunnistetiedot

Keltakantinen VOIMAA terveystiedon oppikirja luokille 7-9; tekijä SanomaPro, ISBN 978-952-63-2576-7.  

Mitä voin tehdä?

On tullut viime aikoina entistä tärkeämmäksi  vanhempana seurata, mitä lapsellesi opetetaan koulussa — ja millaisilla oppikirjoilla. Ei ole yhdentekevää millaista asennemaailmaa oppikirjat tarjoavat nuorelle elämän eväiksi.   

On tärkeä asia sekä vanhempana että opettajana reagoida. Voimme hillitä terveyshaitan kasvua, joka aiheutuu gender-ideologian tarjoamisesta nuorille. Voimme rakentavasti vaatia asiallisempaa opetusta ja oppimateriaaleja kouluissa. Meidän ei tarvitse hyväksyä, että oppikirjoihin tuodaan arvojen mitätöintiä, ideologisia näkemyksiä tai kodin arvojen kanssa vakavasti ristiriitaista materiaalia.  Suomen lainsäädännön mukaan vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu. Se tarkoittaa vanhempien oikeutta ilmaista tahtonsa kasvatuksen suhteen. Ollaan yhdessä aktiivisia!  Aito avioliiton asiantuntijoiden laatimalla koululomakkeella voi ilmaista kodin kannan koululle ja vastaavasti päiväkoti-ikäisten lasten vanhempien tueksi on julkaistu varhaiskasvatuslomake.  Näillä vanhemmat voivat ilmaista kirjallisesti tahtotilansa opetuksen järjestäjälle. Näin myös kannattaa tehdä.


Kirjoittaja:

Arto Jääskeläinen     

isä ja hallituksen jäsen

Artikkeli sisältää lainauksia näistä lähteistä:

¹)Osmo Kontula ja Elina Haavio-Mannila: ”Homoseksuaalinen identiteetti”, Suomalainen seksi, s. 250. Juva: WSOY,1993. ISBN951-0-18672-4.

 ²)Elisabeth Gulløy ja Tor Morten Normann: Sexual identity and living conditions (pdf)Reports 38/2010. Elokuu 2010. Statistics Norway.