Kirjoja äidinkielen opetukseen — ja kylkiäisenä kyseenalaista materiaalia

Jälleen on paljastunut koulumaailmasta yksi syy vanhemmille seurata koulujen kuulumisia ja kommentoida. Kouluille on toimitettu pyytämättömänä kylkiäisenä epäasiallista sekä ideologisesti värittynyttä materiaalia äidinkielen kirjatoimituksen mukana.

Äidinkielen kirjat

Kulttuurirahasto käynnisti syksyllä 2017 Lukuklaani-hankkeen, jonka taustalla oli huoli suomalaislasten lukutaidosta ja sen kautta lasten syrjäytymisestä. Kohderyhmänä olivat ensin alakoulut ja sitten yläkoulut. Suomen Kulttuurirahaston Lukuklaani-hankkeen tavoitteena oli tukea lasten ja nuorten lukutaitoa sekä lukemista edistävien ympäristöjen luomista. Yläkoulujen Lukuklaani-hanke ajoittui vuosille 2018-2019 ja sen kohderyhmänä olivat kaikki Suomen ylä- ja yhtenäiskoulut eli peruskoulut, joissa on luokat seitsemästä yhdeksään. Jokainen ylä- ja yhtenäiskoulu sai lahjoituksena sadan kirjan paketin. Kirjavalinnat yläkoulun paketteihin tehtiin syksyn 2018 aikana. Pakettien toimitus kouluille tapahtui syyslukukauden 2019 alussa.

Ennalta valittu paketti kaikille kouluille

Hankkeen alkuperäinen tarkoitus oli hyvä, mutta toteutusvaihe antoi sille pahan vääristymän. Yläkoulut saivat kyllä valita tietyn osan näistä äidinkielen opiskelun edistämiseen tarkoitetuista kirjoista, mutta sen lisäksi kaikille kouluille toimitettiin ennalta valittu paketti kirjoja, jotka tulivat koulun valitsematta ja pyytämättä. Nämä ennalta valitut yläkoulujen kirjat oli valinnut työryhmä, johon kuului muun muassa Lastenkirjainstituutti Tampereelta. Silmäys tämän kaikille kouluille yhteisen osuuden kirjojen otsikoihin sai hälytyskellot soimaan. Alkoi näyttää, että asia oli kauniisti ilmaistuna karannut käsistä ja jotkut valinnat olivat menneet pahasti ohi teeman jopa epäasiallisuuksiin asti, ottaen huomioon tarkoituksen edistää äidinkielen opetusta ja lasten lukemista. Tiedustelimme Suomen Kulttuurirahastolta asiasta. Sieltä vahvistettiin, että kirjavalinnat teki työryhmä yhdessä Lastenkirjainstituutin kanssa.

Kulttuurirahasto on luottanut asiantuntijaryhmän työhön hyväksyessään kirjapaketit.

Ideologista ja lapsia seksualisoivaa materiaalia

Kirjavalinnat tehneelle työryhmälle ei ilmeisesti riittänyt, että kaikille kouluille toimitettiin ideologisesti värittyneitä kirjoja tässä pakollisessa paketissa. Ideologisesti värittyneiden kirjojen lisäksi paketissa tuli mukana ”RESPEKTIÄ – Seksikirja pojille” (ISBN 978-951-24-1325-6). Hankimme yhden kappaleen tuota kirjaa lähempää tarkastelua varten. Jo ensisivuilta tuli selväksi, että kirjan kielellinen ilmaisu sopii pikemminkin johonkin pornokaupan teokseen, kuin koulun kirjaksi. Alatyylisen rivo kieliasu ja tekstin faktalliset puutteet eivät ole suinkaan ainut huono asia, vaan se, että kirja on ideoiltaan haitallinen tarjoten vääriä toimintamalleja ja syöttäen lisäksi sukupuoli-ideologiaan liittyviä vääristyneitä käsityksiä. Useille lukijoille vastenmielinen homoseksin harjoittaminen kuvaillaan lapsille yksityiskohtaisesti. Parasta kirjassa lienee yksi lyhyt kunnioitusta koskeva osuus ja erityisesti kehotus kunnioittaa tyttöjä, josta kirjan nimikin ”Respektiä” oletettavasti tulee. Tuolla nimellä ratsastaminen antaa kuitenkin väärän kuvan kirjan muun sisällön hyvyydestä. Kiistanalaisia käsityksiä sisältävä kirja on kohdistettu erityisesti nuorille pojille.

Saattaa altistaa hyväksikäytölle

Kirjan esittämät toimintamallit voivat altistaa nuoria seksuaaliselle hyväksikäytölle ja seksin myynnille. Tässä on pari esimerkkiä. Kirjassa opetetaan sivulla 166, miten nuori voi asentaa puhelimeensa sovelluksen, jolla voi etsiä itselleen homoseksiseuraa. Sivulta 200 alkaa kappale, jossa kuvaillaan, miten voi ottaa kuvan omista sukuelimistään jaettavaksi netin kautta. Lasten ohjaamisen vääränlaisiin aktiviteetteihin ja seksualisoinnin lisäksi kirjan ruotsalainen tekijä tarjoaa liberaaleja, ideologisesti ja faktallisesti kiistanalaisia näkemyksiä. Kirja antaa lopuksi myös sen kuvan, että ei pidä tuntea häpeää: ”Jos tuntee häpeää, on ryhdistäydyttävä…” ja kehotetaan ottaamaan yhteyttä koulukuraattoriin, Poikien puhelimeen tai Nuorten nettiin. Samassa yhteydessä ”Lisätietoa”-sivulla ohjataan nuoria Setan ja Sexpon asiakkaiksi. Kirja yrittää normalisoida kuvaa, että mikä tahansa on sopivaa lapsille ja pyrkii vääristämään lasten käsitystä ihmisen normaalista seksuaalisuudesta sekä hyväksyttävistä tilanteista toteuttaa sitä.

Ruotsistako hyvää mallia?

Tätä ruotsalaisen toimittajan tekemää kirjaa on markkinoitu sillä, että Ruotsissa se on saanut joiltakin liberaaleilta lehdiltä ylistäviä arvioita, joista on lainauksia kirjan takakannessa. Samaisen takakannen mukaan ilmestyessään kirja on palkittu Ruotsin kirjailijaliiton palkinnolla vuoden parhaana nuortenkirjana. Viime aikoina on kuitenkin tullut selväksi, että ruotsalaisten yltiöliberaalien arvot ja toimintatavat eivät välttämättä sovi Suomelle malliksi, vaan ovat pikemminkin varoitusmerkki. Näin kävi esimerkiksi koronan hoidon toteutuksessa, jossa ongelma räjähti kaikin puolin liberaalissa Ruotsissa käsiin, kun Suomi on selvinnyt pienemmin vahingoin.

Mitä voin tehdä vanhempana?

Ei ole yhdentekevää, millais†ia kirjoja kouluihin tuodaan tai millaista asennemaailmaa oppikirjat ja koulut tarjoavat nuorelle elämän eväiksi.  Näyttää siltä, että liberaalien toimijoiden kouluihin tuomia vääristyneitä käsityksiä joutunee jatkossa monikin korjailemaan tiuhaan kotona omille nuorilleen.  Kustantaville tahoille ja kirjojen valitsijoille kannattaa antaa asianmukaista kriittistä palautetta.

Tähän RESPEKTIÄ-kirjaan liittyen on kaksi tahoa:

Kirjapakettien miljoonakustannukset maksoi Suomen Kulttuurirahasto, asiamiehen yhteystiedot, kuten sähköposti, löytyvät heidän sivuiltaan.

Kirjat paketteihin oli valinnut työryhmä, jossa oli mukana ainakin Lastenkirjainstituutti, jonka yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta täältä.

Meidän ei tarvitse hyväksyä, että kouluihin tuodaan epäasiallista materiaalia tai että oppikirjoihin tuodaan haitallista sisältöä, arvojen mitätöintiä, ideologisia näkemyksiä tai kodin arvojen kanssa vakavasti ristiriitaista vaikuttamista.  Suomen lainsäädännön mukaan vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu. Se tarkoittaa samalla vanhempien oikeutta ilmaista tahtonsa kasvatuksen suhteen. Ollaan yhdessä aktiivisia!  Aito avioliiton asiantuntijoiden laatimalla koululomakkeella voi vanhempana ilmaista kodin kannan koululle ja vastaavasti päiväkoti-ikäisten lasten vanhempien tueksi on julkaistu varhaiskasvatuslomake.  Näillä vanhemmat voivat ilmaista kirjallisesti tahtotilansa opetuksen järjestäjälle. Vanhempien tahdon ilmoituksen voi tehdä myös vapaamuotoisemmin tapauskohtaisesti, mutta lomake antaa ideaa siihenkin.


Osana yhdistyksemme k†oulutyöryhmän toimintaa, Aito avioliitto ry seuraa tapahtumia kouluissa sekä yhteiskunnassa laajemminkin välittäen tietoa julkisuuteen. Voit tukea yhdistyksemme toimintaa liittymällä jäseneksi tai lahjoittamalla. Yritykset ja yhteisöt voivat liittyä yhteisöjäseneksi. Olemme avoimia yhteistyölle yhdistysten ja järjestöjen kanssa, jotka jakavat perhearvomme.

Kirjoittaja on Arto Jääskeläinen

Aito avioliitto ry:n hallituksen pj.