Aito avioliitto radio täytti 5 vuotta

Ensimmäinen Aito avioliitto ry: n oma ohjelma lähetettiin 19.10.2017. Ohjelmajakson nimi oli ”Aito avioliitto ry avioliiton ja lapsen oikeuksien asialla”. Ohjelmaa tehtiin aluksi pääosin viikon välein, mutta myöhemmin vakiintui tuotantotapa ja lähetysaikataulu tehdä ohjelma kahden viikon välein. Yhdistyksemme ohjelma tulee radiosta aina parillisella viikolla

  • torstaina kello 13:03 (uutisten jälkeen)
  • uusinta seuraavana päivänä perjantaina noin 20:25

Ohjelma lähetetään Radio Patmoksen kautta. Sitä voi kuunnella myös netissä ja puhelimella täältä. Lämmin kiitoksemme mahdollisuudesta tehdä Aito avioliitto radio-ohjelmaamme kuuluu Patmos lähetyssäätiölle!

Ajankohtaisia aiheita ja ajan ilmiöitä

Ohjelmamme on keskusteluohjelma, jossa on mukana yleensä 3…5 henkilöä ja joskus ohjelmaan kutsuttu vieras. Käsittelemme usein jotain ajankohtaista tapahtumaa tai ajallemme ominaista ilmiötä. Aihepiiri on laajempi, kuin vain avioliitto, lapsen oikeudet sekä tosiasioihin perustuva käsitys, että ihmiset ovat joko miehiä tai naisia. Tiedostamme yhdistyksessämme laajasti sellaiset asiat, jotka vahingoittavat yhteiskuntaamme, perheitä ja myös seurakuntia. Haluamme kertoa näiden asioiden taustoista ja myös sananvapaudesta. Yhdistys on kohdannut itse ja nähnyt muihin toimijoihin kohdistuvan poliittista estelyä sekä sanan- tai uskonnonvapauden vaientamispyrkimyksiä. Isot tiedotusvälineet eivät juurikaan tuo esiin näitä ongelmia ja saattavat jopa olla itse osallisena sellaisessa kielteisessä, ajoittain vihamielisessäkin poliittisessa toiminnassa tai julkaisevat niin vaillinaisesti asian eri puolia, että totuus asiassa ei tule esiin.

Ohjelmamme tehtävä

Yhdistyksemme säännöissä mainittujen asioiden edistämisen lisäksi ohjelmamme tärkeä tehtävä on oikaista julkisuudessa esiintyviä vääriä käsityksiä ja myös kuvailla, miksi olemme saaneet Suomeen joitain haitallisia ilmiöitä tai ongelmia. Haluamme valaista, mitä ideologioita tai aatteita on niiden takana ja ketkä ajavat sellaisia asioita. Tälle on tarvetta, sillä tiedotusvälineistämme näemme, että käsitteiden ja asioiden merkityksen muuttaminen, vääristely ja puolitotuuksien käyttäminen on yleistä joillekin poliittisille toimijoille. Aiemmin oli yleistä esimerkiksi sanan ”tasa-arvo” väärinkäyttäminen poliittisiin tarkoituksiin, nykyään taas sanaan ”ihmisoikeudet” yritetään liittää mitä kummallisempia uusia sisältöjä ajamaan poliittisia vaatimuksia.

Jo menneet jaksot arkistossa

Jo menneet jaksot voi kuunnella Patmoksen arkistosta ilmaiseksi, kun tekee itselleen ensin käyttäjätunnuksen sinne. Olemme tehneet melko paljon työtä ohjelmien tuottamisessa: Jaksoja löytyy tällä hetkellä arkistosta 131 kappaletta. Ohjelmajakson keskipituus on noin 25 minuuttia eli kuunneltavaa riittää yhteensä noin 55 tuntia. Jos siis päätät kuunnella kaikki jaksot läpi ja teet sitä 8 tuntia päivässä, tarvitset viikon aikaa tuohon!

Korona helpotti toimintaa!

Koronaepidemia aiheutti keväällä 2020 toiveen, että voisimme nauhoittaa ohjelmajaksoja yhdistyksessä omatoimisesti. Kun äänitekniikka on soittajana ja elektroniikkaa tuntevana hyvin tuttua Artolle ja osa nauhoitustekniikasta oli jo olemassa valmiina, ei mennyt kuin hetki pystyttää yhdistykselle oma nauhoituskalusto.

Tekniikasta kiinnostuneille, pari vuotta teimme ohjelmamme yhdellä 24 bittisellä digitallentimella, mikserillä ja kuulokemikrofoneilla. Nauhoitus omilla välineillä helpotti toimintaamme. Laitteet ovat aina käytettävissä, ajankäyttö on vapaampaa ja matkustaminen vähentyi.

Toukokuussa 2022 vaihdoimme 24-bitin moniraitanauhoitukseen. Hyvien välineiden antamat monipuoliset tekniset ominaisuudet kuitenkin houkuttelevat myös viimeistelemään nauhoituksen huolellisemmin ja siinä puolestaan kuluukin nyt paljon aikaa.

Nuorten maailma ja Suomen tulevaisuus

Suomen tulevaisuuden kannalta ei ole yhdentekevää, millaista maailmankuvaa koulut opettavat, mitä arvomaailmaa tiedotusvälineet välittävät ja samoin millaisia vaikutteita ja asenteita nuorille tulee netin välityksellä. Meille on ilo saada ohjelmiimme mukaan nuoria kertomaan heidän näkemästään maailmasta. Nuorten kertoma on kuin peilikuva siitä, millainen heidän ympäristönsä on ja olemme kiinnostuneet siitä. Ikävä kyllä, sieltä tulee toistuvasti esiin aikuistenkin maailman haittailmiöt: Gender-ideologia, vihamielinen suhtautuminen erilaisiin mielipiteisiin ja vaiennuskulttuuri. Asenneliberaalin lobbauksen kielteiset vaikutukset tulevat esiin yleensä enemmän tytöissä kuin pojissa.

Koulujemme tilanne

Koulujemme välittämä maailmankuva on havaittavasti poliittisesti värittynyt ja se näkyy useissa nuorissa, vaikka ei kaikissa. Ilmiön taustalla on koulujen politisoituneet oppimateriaalit, jotka sisältävät sekä poliittisten toimijoiden (pääosin Vasemmistoliitto ja Vihreät) että etujärjestöjen, kuten Seta, näkemyksiä huomattavassa määrin tietyissä oppiaineissa ja teemoissa. Asiaan vaikuttaa myös Opetushallituksesta (OPH) tuleva viestintä, joka suosii edellä mainittuja kiistanalaisia näkemyksiä kutsuen niitä ”nykyisiksi käsityksiksi” eli leimaten siten muunlaiset tosiasioihin perustuvat käsitykset vanhanhanaikaisiksi. OPH:n asenteellista toimintaa ei voi pitää neutraalina eikä sen historiakaan näytä mairittelevalta. Poliittisten ja etujärjestönäkemysten lobbaus, mitä tehtiin Pirkkalan monisteessa aikoinaan, näyttää jatkuvan nyt eri muodossa ja teemoilla taidokkaammin viimeisteltynä ja vähin äänin, mutta laajentuneena koko Suomeen. Onneksi Suomesta löytyy edelleen suoraselkäisiä poliitikkoja, jotka sitoutuvat lisääntymisbiologiseen käsitykseen ja kritisoivat suorasanaisesti poliittista vääristelyä, kuten esimerkiksi puhe ”synnyttävistä miehistä” on.

On tullut myös esiin yksittäisiä tapauksia, joissa rehtori tai kouluvirasto virheellisesti väittää vanhempien näkemystä opetussuunnitelman (OPS) vastaiseksi yrittäen näin estää vanhempia puolustamasta oikeuttaan olla lastensa ensisijainen kasvattaja. Näkemämme väitteet ovat perustuneet aina väärään tulkintaan sukupuolen moninaisuudesta, lisää tietoa siitä on täällä.

Vanhemmat, me emme anna periksi

Vanhempien kannattaa ilmaista oma näkemyksensä koululle ja siten vastustaa kodin näkemysten vastaista poliittista aivopesua kouluissa ja nykyään myös päiväkodeissa. Aito avioliitolla on lomakkeet helpottamaan kodin kannan ilmaisua koululle. Koululomake löytyy täältä ja päiväkotilomake puolestaan täältä. Molemmat lomakkeet löytyvät myös yhdistyksen verkkosivuilta kohdasta ”Materiaalit”. Sieltä löytyy myös pankkisiirtolomake lahjoituksille yhdistyksen toiminnan tukemiseen, joista olemme kiitollisia. Olemme yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, mutta emme saa valtion tai kunnan tukia, kuten useat muut järjestöt saavat, jonka vuoksi yksityisten ihmisten ja yritysten tuki on todella tärkeää meille. Yhdistyksemme hyvien asioiden puolesta kamppailu on pitkäaikaista hellittämätöntä työtä, siinä on harvoin nopeita työvoittoja, mutta työmme näkyy ja kannattaa!

Radiotiimimme

Kaksi ensimmäistä vuotta Susanna Koivula juonsi ohjelmamme, jonka jälkeen Ina Kuula on huolehtinut siitä tehtävästä. Nykyiseen radiotiimiimme kuuluvat sosionomi Ina Kuula, joka juontaa ohjelmat, pitkän opettajakokemuksen omaava Tuulikki Tepora, yhdistyksen pj. Arto Jääskeläinen ja nuorena lukiolaisena jo 13 ohjelmajaksossa mukana ollut Emmy Jääskeläinen. Myöskin lukiolainen Olli Pohjola vieraili 1.12.2022 jaksossamme ja Paikallisradiolle ohjelmia tehnyt Tiina Parkkinen on juontanut joitakin jaksoja Inan ollessa kiireinen monien luottamus- ja työtehtäviensä vuoksi.

Otamme mielellään vierailijoita ohjelmiimme kunkin ohjelmajakson teeman mukaisesti. Pidätkö ohjelmastamme? Kuuntelijakommentit ovat tervetulleita yhdistyksemme asiakaspalvelun sähköpostiin info(ät)aitoavioliitto.fi