Aito avioliitto ry:n vastine Ylen artikkeliin

YLE julkaisi verkkosivuillaan provosoivasti otsikoidun artikkelin anti-gender-toimijoista. Tekstissä väitettiin lennokkaasti ilman perusteluja, että gender-ideologia on ”keksittyä” eikä sitä ole olemassa. Väitteen tekee huteraksi se, että pääotsikossa puhutaan kuitenkin anti-gender-liikkeestä. Mitä vastaan anti-gender-liike voisi olla, ellei ole mitään gender-ideologiaa?

Tämä osa artikkelia näyttää olevan Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin tutkimuksen yliopistonlehtori Tuija Saresman käsialaa. Ne tyypilliset ominaisuudet, jotka tekevät yksittäisen ihmisen tai ryhmän anti-gender-toimijaksi, hän määrittelee tällä tavalla:

 • Konservatiiviset arvot, eli niin sanottu perinteinen perhemalli, heteroseksuaalinen avioliitto ja ajatus siitä, että sukupuolia on vain kaksi: mies ja nainen.
 • Äärioikeistolaisuus (hän ei täsmennetä, mitä tuo sisältää)
 • Osallisuus kristillisessä tahossa
 • Osallisuus herätysliikkeissä, erityisesti evankelisissa herätysliikkeissä

Tuon ensimmäisen kohdan mukaan olet anti-gender-toimija, jos olet perinteistä perhemallia arvostava tai sitoudut lisääntymisbiologiseen tieteelliseen totuuteen, että ihmisiä on vain kahta sukupuolta: miehiä ja naisia. Samalla tunnustetaan se, että gender-ideologia eli sukupuoli-ideologia tai sateenkaari-ideologia hyökkää kahden sukupuolen käsitystä vastaan. Toinenkin hyökkäyksen kohde oli mainittu: ”heteroseksuaalisuus”, vaikka se on esiintymismäärältään hallitseva ominaisuus, että ihminen on kiinnostunut vastakkaisesta sukupuolesta. Se on samalla yhteiskunnan säilymisen kannalta sekä hyödyllinen että välttämätön ominaisuus.

Aito avioliitto ry oli mainittu ainoana suomalaisenä yhdistyksenä artikkelissa. Julkaisun jälkeen toimittaja tiedusteli sähköpostilla mahdollisuutta haastatella ja kysyä vain yhtä asiaa meiltä: ”Miten kommentoitte sitä, että yhdistyksenne linkitetään anti-gender-liikkeeseen?”

Vastasimme toimittajalle sähköpostilla:

”Kiitos viestistä, vastaamme toki mielellään. Sen verran näyttää olevan väärinkäsityksiä ja korjattavaa, että laitan sähköpostilla. Kyseessä ei ole vain vastaaminen yhteen kysymykseen, vaan noin laaja artikkelinne oikeuttaa kunnolliseen vastineeseen yhdistykseltämme, joka selittää asemamme.”

Lähetimme täyden vastineen Ylelle ja pyysimme julkaisemaan sen muuttumattomana. Yle ei julkaissut vastinettamme, vaan poimi siitä 19.10.2021 vain kaksi korjausta artikkeliinsa. Korjaamattomia virheitä ja asioita, joista huomautimme, oli vielä monta YLEn artikkelissa. Siksi laadimme vielä toisen vastineen YLE:lle ja jälleen pyysimme julkaisemaan sen muuttumattomana. YLE ei tälläkään kertaa kunnioittanut pyyntöämme, vaan otti siitä 22.10.2021 esille vain sen, että Aito avioliitto korostaa olevansa itsenäinen järjestö. Saimme lisäksi vastauksen sähköpostiin:

YLE

Kiitos vielä jatkokommenteistanne!
Täydensimme juttuun, että korostatte olevanne itsenäinen suomalaisjärjestö ja avasimme vielä sitä, mitä tutkija kattojärjestöllä tarkoittaa. Korjattavaa virhettä tässä ei ollut. Emme myöskään havainneet korjattavaa muiden kohtien osalta.

Ystävällisesti

Jouko Jokinen
vastaava päätoimittaja
Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminta

Päätoimittajan mukaan siis artikkelissa ei havaittu korjattavaa.

Onko vai ei, jokainen voi päätellä itse, alla on kopio toisesta vastineestamme:


Hei,

kiitos pienimuotoisesta korjauksesta artikkeliin anti-gender-toimijoista. Kyseisessä julkaisussa on edelleen virheellisiä väittämiä koskien yhdistystämme.

Kannamme huolta YLEn julkaisujen laadusta. YLEllä on toisista aiheista ansiokkaita artikkeleita, mutta koen tämän anti-gender-artikkelin ilman korjauksia laadullisesti puutteelliseksi ja asenteelliseksi. Odotamme, että virheet ja väärät käsitykset oikaistaan aiemmasta vastineestamme huolimatta. Haluamme, että yleisön luottamus YLEn journalismin tasoon ja luotettavuuteen voi säilyä eikä heikkene asenteellisen uutisoinnin vuoksi.

En puutu enempää siihen, että sävyltään artikkeli heijastaa pikemminkin kirjoittajan käyttämien lähteiden ja etujärjestönäkemysten värittyneisyyttä, kuin kuvattujen asioiden todellisuutta. Näin voi artikkelin lukijakommenteistakin päätellä.

Listaan korjaukset, joita ei ole vielä tehty:

 • Aito avioliitto ry:llä ei ole kattojärjestöä. Kyseessä on täysin itsenäinen suomalainen järjestö.
 • Yhdistyksen sijoittaminen tekstiin, jossa puhutaan suurista ulkomaisista rahoittajista ja häiriköinnistä, on väärän kuvan luovaa uutisointia. Yhdistyksemme rahoitus perustuu täysin kotimaisiin lähteisiin, meillä ei ole ulkomaalaista rahoitusta. Emme häiriköi ketään, kuten vastustajamme todistettavasti usein tekevät, vaan toimintamme on täysin lain, hyvien tapojen ja yhdistyksen sääntöjen mukaista.
 • Vastoin artikkelin välittämää kuvaa, ei ole naisten oikeuksien, vähemmistöjen oikeuksien, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden eikä ihmisoikeuksien vastaista, että sitoutuu lisääntymisbiologiseen käsitykseen ihmisen kahdesta eri sukupuolesta.
 • Sukupuoli-ideologia (gender-ideologia) on täysin olemassa ja sen juuret sekä kehittäjät yliopistomaailmassa tiedetään hyvin. Anti-gender on aika tuore ilmaus, ja luontevalta tuntuu ajatella sitä vastaliikkeenä sukupuoli-ideologialle.
 • Artikkeli antaa kuvan, että koulujen opetussuunnitelma (OPS) vaatisi opettamaan ja hyväksymään ihmisen sukupuolen muuna, kuin lisääntymisbiologisena ominaisuutena. Opetushallituksen sitova määräys ”sukupuolen moninaisuudesta” koskee vain sukupuolirooleja ja niihin liittyviä ammatin valintoja. On monenlaisia tyttöjä ja poikia ja heidän ammattitoiveidensa tulee sallia mennä sukupuolijaoltaan vapaasti.
 • Artikkelin väite, että vanhemmat haluaisivat kieltäytyä määräysten mukaisesta opetuksesta, on harhauttava. Osa vanhemmista haluaa kieltää opetuksen, jossa esimerkiksi puhutaan jokaisen lapsen oikeudesta itse päättää sukupuolensa tai että sukupuolia on lukematon määrä. Aito avioliitto pitäytyy lisääntymisbiologiseen faktaan kahdesta sukupuolesta, mies ja nainen. Kaikki vanhemmat eivät hyväksy reaalimaailman vastaisia sukupuoli-ideologisia etujärjestönäkemyksiä ihmisen lukemattomista sukupuolista ja että ”mieskin voi synnyttää”. Kouluopetukseen tuodut näkemykset sukupuolen ”korjattavuudesta” ovat osaltaan mahdollistaneet ROGD-ilmiön kautta vakavan terveyshaitan nuorille.
 • Vastoin artikkelin antamaa väärää kuvaa, se opetus, josta vanhemmat ovat huolissaan ja haluavat kieltäytyä, ei ole OPH:n vaatimuksiin perustuvaa. Vanhemmilla on oikeus kieltäytyä epäasialliseksi kokemastaan lasten opetuksesta. Vanhemmat ovat lastensa ensisijaisia kasvattajia sekä Suomen lainsäädännön että kansainvälisten sopimusten perusteella. Suomessa on oppivelvollisuus, ei pakkoa osallistua julkisesti tarjottuun kouluun. Vanhemmilla on oikeus ilmaista kantansa opetussisältöjen asianmukaisuudesta ja koulujen velvollisuus on huolehtia opetuksesta yhteistyössä vanhempien kanssa.

Lopuksi, YLE on kaikkien suomalaisten kustantama. Mielestäni YLEn tulisi hyväksyä ajatus, että sen tulee antaa tilaa monipuolisesti eri näkemyksille. Samoin on oleellista luottamuksen säilyttämiseksi, että YLE sitoutuu jatkossa artikkeleissaan perusteltuun faktatietoon ja korjaa viipymättä esiin tuodut virheet ja puutteet.

Ystävällisin terveisin

Arto Jääskeläinen

hallituksen pj.

Aito avioliitto ry


PDF — Toinen oikaisupyyntö Ylelle

PDF — Laki Ylestä, 3. luku: monipuolisuus, journalismi ja sananvapaus