Jokainen lapsi ansaitsee isän ja isänpäivän.

Kuva: Kuvakaappaus Youtube

”Isättömyys jättää aukon lapsen sisimpään”, kertoi YLE Uutiset verkkosivuillaan 25.3.2009 päivätyssä jutussa. ”Suomessa kasvaa kymmeniätuhansia isättömiä lapsia. Isättömyys vaikuttaa lapsen elämään monin tavoin, ja pahimmillaan se johtaa moniin ongelmiin kuten aggressiiviseen käyttäytymiseen,” ingressissä kerrotaan. Jutussa haastateltu psykologi Virpi Lahtiharjun mukaan “Isä on korvaamaton ja ainutlaatuinen, eikä hänen olemassaoloaan voi kieltää tai unohtaa.” Lahtiharjun mukaan isäpuoli tai joku muu isän roolin ottava mies ei voi täysin täyttää isän aukkoa lapsen elämässä, sillä häneltä ei saa biologisen isän rakkautta.

Isättömyys lapsen elämässä voi johtua monista tekijöistä, kuten avioerosta, kuolemasta tai siitä, että isää ei ole tiedossa. Sukupuolineutraali avioliittolaki toisi toteutuessaan uuden isättömyyttä aiheuttavan tekijän lapsen elämään ja yhteiskuntaan, mitätöimällä isän ja äidin merkityksen lapsen elämästä.  Naisparien lapsilta puuttuu lähtökohtaisesti oma isä.

Aito avioliitto ry pitää tärkeänä, että yhteiskunnassa ei heikennettäisi entisestään isän ja lapsen välistä sidettä katkaisemalla avioliiton ja luonnollisen vanhemmuuden yhteys avioliittolaista ja siten mitätöimällä isän ja äidin merkitys lainsäädännöllisesti lapsen elämästä. Sukupuolineutraali avioliittolaki riistäisi lapsilta isän tarkoituksella.

1970- ja 1980-luvuilla samaa sukupuolta olevien äitien perheissä kasvaneet lapset ovat alkaneet ympäri maailman astua julkisuuteen kertomaan siitä, minkälaisen aukon ilman isää kasvaminen jätti heihin (kts. tästä ja tästä).

”Isänpäivä kaikille”-videon on tuottanut australialainen aitoa avioliittoa ja lapsen oikeuksia puolustava Australian Marriage Alliance -järjestö. Videossa esiintyvät tilastotiedot kuvailevat isättömyyden vaikutuksista lasten elämässä ja yhteiskunnassa.

Videossa mainitut tilastotiedot osoittavat seuraavia asioita:

  • 71 % lukion keskeyttävistä nuorista on peräisin isättömistä kodeista. (National Principals Association Report on the State of High Schools.)
  • Vieroitus-tai katkaisuklinikoilla olevista murrosikäisistä potilaista 75 % on kotoisin isättömistä kodeista. (Rainbows for all God’s Children)
  • 85 % vankilassa olevista nuorista kasvaa isättömissä kodeissa (Fulton County Georgia jail populations, Texas Department of Corrections, 1992)
  • Osavaltioiden pyörittämissä laitoksissa olevista lapsista ja nuorista 70 % ei ole koskaan nähnyt isäänsä.(US Department of Justice, Special Report, Sept. 1988)
  • 63 % itsemurhaa yrittäneistä nuorista on kotoisin isättömistä kodeista.(US D.H.H.S., Bureau of the Census)
  • 80 %:lla niistä raiskaajista, joiden vaikuttimena raiskaukseen on ollut ulkopuolisiin kohdistunut viha, on kasvanut isättömissä kodeissa. (Criminal Justice & Behaviour, Vol 14, pp. 403-26, 1978)
  • 90 % kodittomista ja kodistaan karanneista lapsista ovat kotoisin isättömistä kodeista.(US D.H.H.S., Bureau of the Census)

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com