Materiaalit

Lomakkeita

Lahjoitukset, yritykset”-tilisiirtolomake

(pdf)

Lataa

”Lahjoitukset yksityishenkilöt”-tilisiirtolomake (pdf)

Lataa

’Pyyntö eriytetyn päivähoidon järjestämisestä’-lomake (pdf)

Lataa
Lataa

`Peruskoulu`-lomake (pdf)

Lataa

Skolblanketten (pdf)

Lataa

Begaran-om-sarskild-dagvard (pdf)

Lataa

Facebook-kuvitusta