Valitusmahdollisuus lapsen oikeuksien loukkaamisesta ja lapsivaikutusarvioinnin laiminlyönti

Eduskunta hyväksyi maanantaina (12.10.) YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan pöytäkirjan.Tämä mahdollistaa jatkossa yksilön tai henkilöryhmien suoran valituksen YK:n lapsen oikeuksien komitealle, mikäli sopimusvaltio loukkaa yleissopimuksella tunnustettuja lapsen oikeuksia.

Valitusmenettely vahvistaa lasten oikeuksien asemaa oikeudellisesti velvoittavina ihmisoikeuksina ja parantaa lapsen oikeusturvaa, Lisäksi valitusmenettely tehostaa kansalaisten vaikutusmahdollisuutta, mikäli lainsäätäjä ei noudata lapsen oikeuksien yleissopimuksen sopimusvelvoitteita, kuten kävi sukupuolineutraalia avioliittolakimuutosta säädettäessä loppuvuodesta 2014.

Ajallisesti valituksen kohteena olevien tosiseikkojen tulee olla tapahtuneita sen jälkeen kun pöytäkirja on tullut sopimusvaltion osalta voimaan tai seikkojen tulee olla jatkuneita vielä voimaantulon jälkeenkin.

Tämä valitusmahdollisuus tuonee asianmukaista vakavuutta siihen, miten eduskunta käsittelee sille syyskaudella jätettävän kansalaisaloitteen, jossa ehdotetaan sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamista.

Kun avioliittolain muutoslaki hyväksyttiin ilman lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen edellyttämää nimenomaista lapsivaikutusten arviointia, niin kumoamislakialoitetta on vaikea hylätä ilman vaikutusarvioinnin tekemistä. Näin sen vuoksi, koska kumoamista vaaditaan osittain myös tämän laiminlyönnin perusteella. Joka tapauksessa eduskunnan enemmistöpäätös ei riitä perusteeksi ainakaan YK:n lapsen oikeuksien komitealle, kun selvitetään onko Suomen lainsäätäjä huomioinut ensisijaisesti lapsen edun lainsäädäntömenettelyssä, joka koski ja koskee perhelainsäädännön perusteita.

Olen aikaisemmin kirjoittanut lapsen ensisijaisen edun huomiotta jättämisestä avioliittolain muuttamisen yhteydessä artikkelissani:  Avioliittolain muutoksen uudelleen arvioinnin perusteet ja kansalaisaloite eduskunnan lainsäädäntövallan kontrollina

Kirjoittaja: Varatuomari Jyrki Anttinen

Kirjoittaja

Aito avioliitto
aito.avioliitto@gmail.com